Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Ni-(Mn, Cu)-In Heusler alaşımlarının yapısal, manyetik ve manyetokalorik özelliklerinin incelenmesi

Diğer Başlık: Investigation of structural, magnetic and magnetocaloric properties of Ni-(Mn-Cu)-In Heusler alloys

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Fizik, BİLİM,

Yazar(lar): SARITAŞ, Senem (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ELERMAN, Yalçın (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 68 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Heusler Alaşımları, Manyetokalorik Etki, Manyetik Özellikler, Manyetik Entropi Değişimi, Şekil Hafıza Alaşımı,  Heusler Alloys, Magnetocaloric Effect, Magnetic Properties, Magnetic Entropy Change, Shape Memory Alloys. 


Özet

Bu tez çalışmasında, manyetik ve yapısal faz geçişi gösteren Ni-Mn-In Heusler alaşımlarına Mn atomu yerine farklı oranlarda yapılan Cu elementi katkılanması ile yapısal ve manyetik faz geçişi sıcaklıkları birbirine yakınlaştırılmaya çalışılarak, dev manyetokalorik etkinin gözlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla Ni43Mn46-xCuxIn11 (x=0.9, 1.3, 2.3) alaşımları Mn elementi yerine katkılanan farklı Cu oranlarında hazırlanarak yapısal, manyetik ve manyetokalorik özellikleri incelenmiştir. Hacimsel alaşımlar, alaşımı oluşturan saf elementlerin Argon atmosferi altında ve su soğutmalı bakır pota içerisinde ark eritme fırını kullanılarak elde edilmiştir. Hazırlanan alaşımlara ısıl işlem uygulanmıştır.  Üretilen alaşımların kompozisyon analizi Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), Enerji Dağılımlı X-ışını Spektrometresi (EDX) ile analiz edilmiştir. Alaşımların kristal yapılarını tespit etmek için oda sıcaklığında X-ışını toz kırınım deneyleri Mo Kα hedefli Rigaku Dmax 2200 X-ışını toz kırınım metresi kullanılarak yapılmıştır. Manyetik ve manyetokalorik özelliklerinin analizi Titreşimli Örnek Manyetometresi  (VSM)  kullanılarak yapılmıştır. 

Abstract

In this master thesis, our aim is became closer the structural and magnetic phase transition temperatures and observed giant magnetocaloric effect with partial substitution different ratio Cu by Mn on Ni-Mn-In Heusler alloys which is shown structural and magnetic phase transition. For his purpose Ni43Mn46-xCuxIn11 (x= 0.9, 1.3, 2.3) alloys prepared with different Cu ratios and structural, magnetic and magnetocaloric properties has been investigated. Bulk samples are produced by arc melting on the water-cooled Cu crucible under Argon atmosphere from pure elements to the prepared samples. Heat treatment was applied to the prepared samples. The composition analysis of the produced alloys were analyzed Scanning Electron Microscopy (SEM), Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX) unit. Crystal structure of the alloys identified by powder X-ray diffraction experiments at room temperature were performed with Mo Kα targeted in Rigaku Dmax 2200 X-ray powder diffractometer (XRD). Magnetic and magnetocaloric properties analysis were made by using Vibrating Sample Magnetometer (VSM). 


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 188
  • Üye: 0
  • Toplam: 188

Detaylı İstatistikler