Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.) yetiştiriciliğinde hümik asit, mikrobiyal gübre ve fosfat kayası uygulamalarının verim ve verim öğelerine etkisi

Diğer Başlık: Effects of humic acid and microbiological fertilizer and phosphate rock on yield and yield components in production of field bean (Phaseolus Vulgaris L.)

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): TARIM, BİLİM,

Yazar(lar): ÖZAKTAN, Hamdi (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ÇİFTÇİ, Cemalettin Y. (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 70 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

 Fasulye, hümik asit, mikrobiyal gübre, fosfat kayası, verim, verim öğeleri, Bean, humic acid, microbial fertilizer, phosphate rock, yield, yield items 


Özet

Deneme, 2015 ve 2016 yılları üretim sezonunda Erciyes Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne ait merkez kampüs arazilerinde yürütülmüştür. Deneme tesadüf bloklarında bölünen bölünmüş parseller deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak ve Göynük 98 kuru fasulye (Phaseolus vulgaris L.) çeşidi kullanılarak kurulmuştur. Denemede ana parsellere dekara 2 kg hesabıyla hümik asit (2 uygulama), alt parsellere Bacillus pumilus C26 fosfat çözücü özelliğe sahip mikrobiyal gübre (2 uygulama) ve altın altı parsellere de dekara 0, 7.5, 15 ve 22.5 kg/da olacak şekilde (4 uygulama) fosfat kayası (%29.3 P2O5) uygulanmıştır (2x2x4x4=64). Deneme periyodu sonunda her parselden bitki örneklemesi yapılmıştır. Yapılan örneklemelerde fasulyede verim ve verim öğeleri incelenmiştir.  Araştırma sonucunda hümik asit, mikrobiyal gübre ve fosfat kayası dozlarının fasulye bitkisi üzerinde incelenen özellikler yönünden farklı etkilere sahip olduğu belirlenmiştir. İki yıllık ortalama değerlerde; çiçeklenme gün süresi 47.38-49.00 gün, fizyolojik olum gün süresi 91.7595.38 gün, bitki boyu 42.95-53.65 cm, ilk bakla yüksekliği 10.16-13.90 cm, bitkide anadal sayısı 2.36-2.84 adet, bitkide bakla sayısı 13.85-24.85 adet, bitkide tane sayısı 38.64-59.83 adet, baklada tane sayısı 2.36-3.16 adet, birim alan tane verimi 173.8-314.3 kg/da, hasat indeksi %31.25-39.73, biyolojik verim 274.4-382.0 kg/da, yüz tane ağırlığı 38.92-43.10 g ve tanedeki protein oranının %22.93-24.94 olarak saptanmıştır.  Özellikle hümik asit, mikrobiyal gübre uygulamaları ile birlikte fosfat kayasının en yüksek dozunun (22.5 kg/da fosfat kayası) uygulandığı parsellerin yıllar ortalamasında 314.3 kg/da ile en yüksek tane verimi elde edilmiştir. Yapılan tüm uygulamaların kontrol parsellerine (173.8 kg/da) göre fasulyede verim artışı etkisi önemli bulunmuştur. Konvansiyonel ve organik fasulye yetiştiriciliğinde sürdürülebilir tarım için, hümik asit ve mikrobiyal gübre uygulamalarının 22.5 kg/da (%29.3 P2O5) fosfat kayası ile birlikte verilmesinin yüksek tane verimi için en uygun olduğu söylenebilinir. 

Abstract

This study was carried out at the experimental fields of Erciyes University, Agricultural Faculty. Experiments were conducted with Göynük98 dry bean cultivar (Phaseolus vulgaris L.)  in randomized blocks split-split plots experimental design with 4 replications in 2015 and 2016. Humic acid (2 treatments) was applied to main plots as to have 2 kg humic acid per decare; Bacillus pumilus C26 phosphate solving microbial fertilizer (2 treatments) applied to subplots; and phosphate rock (4 treatments) was applied to sub-subplots as to have 0, 7.5, 15 and 22.5 kg P2O5 per decare (2x2x4x4=64). Plant and soil samplings were performed from each plot at the end of experimental periods. Samples were used for analyses of yield and yield parameters.  Humic acid, microbial fertilizer and rock phosphate doses had different effects on investigated parameters of dry beans. As the average of the years, number of days to blooming varied between 47.38-49.00 days, days to physical ripening varied between 91.75-95.38 days, plant heights between 42.95-53.65 cm, first pod heights between 10.16-13.90 cm, number of main branches per plant between 2.36-2.84, number of pods per plant between 13.85-24.85, number of kernels per plant between 38.64-59.83, number of kernels per pod between 2.36-3.16, kernel yields between 173.8-314.3 kg/da, harvest index values between 31.25-39.73%, biological yields between 274.4-382.0 kg/da, hundred kernel weights between 38.92-43.10 g and kernel protein ratios between 22.93-24.94%.   The greatest yield (314.3 kg/da) was obtained from the greatest phosphate dose (22.5 kg/da) treatment applied together with humic acid and microbial fertilizer. As compared to control treatment (173.8 kg/da), all treatments had significant effects on yield increases in beans It was concluded for conventional and organic dry bean farming, 22.5 kg/da (29.3% P2O5) phosphate rock together with humic acid and microbial fertilizer could be applied to get high kernel yields. 


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 191
  • Üye: 0
  • Toplam: 191

Detaylı İstatistikler