Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Pestisit tayini için aptamer temelli elektrokimyasal biyosensörlerin hazırlanması

Diğer Başlık: Preparations of electrochemical biosensors based on aptamer for pesticide detection

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Kimya, BİLİM,

Yazar(lar): KOÇER, Mustafa Barış (Yazar),

Emeği Geçen(ler): PEKYARDIMCI, Şule (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 79 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

 Asetamiprit, Aptamer, Biyosensör, Elektrokimya, Perde Baskılı Elektrot,  Acetamiprid, Aptamer, Biosensor, Electrochemistry, Screen Printed Electrode. 


Özet

Bu çalışmada, gıdalarda ve atık sularda sık rastlanan ve insanlarda kalıcı hasara sebep olan pestisitlerden biri olan asetamipritin hızlı, duyarlı ve güvenilir bir şekilde tespiti için aptamer temelli bir biyosensör geliştirilmesi amaçlandı.  Bu amaçla, önemli bir pestisit türü olan asetamipritin tayini için aptasensör geliştirildi. Bu pestisitin tayini için öncelikle asetamiprite özgü SELEX (Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment) yöntemiyle seçilmiş tiyol grubuna sahip aptamerin (Apt1) altın nanopartikül ve poli 5-amino-2-merkapto-1,3,4-tiyadizol (PAMT) ile modifiye edilerek perde baskılı karbon elektrotların (SPE) yüzeyine bağlanması sağlandı. Ardından yüzeye bağlı aptamer, asetamiprit ile etkileştirildi. Apt1’den farklı bir dizilimde olan ve biyotin ile işaretli aptamer 2 (Apt2) de analit ile etkileştirildikten sonra enzim işaretli basamağa geçildi. Bu basamakta yüzeye bağlı ikinci aptamer biotin ile modifiye olduğundan streptavidin-alkalen fosfataz (strep-ALP) konjugatı ile etkileşim sonucu alkalen fosfataz yüzeye bağlandı. Alkalen fosfatazın α-naftil fosfat ile etkileşimi sonucu oluşan ürün elektroaktif olduğundan alfa naftol üzerinden asetamiprit tayini yapıldı. Geliştirilen aptasensörün çalışma aralığı 5x10-12 - 5x10-10 M, gözlenebilme sınırı 1,5x10-12 M, tekrar üretilebilirlik çalışmalarında elde edilen bağıl standart sapma %7,00 olarak belirlendi. Ayrıca, geliştirilen yöntemin asetamiprit için iyi bir seçicilik ve iyi bir tekrarlanabilirlik gösterdiği ve tatmin edici sonuçlarla gerçek örneklerdeki asetamiprit tayininde kullanılabileceği sonucuna varıldı. 

Abstract

In this study, it was aimed to develop an aptamer-based biosensor for rapid, sensitive and reliable detection of acetamiprid, one of the pesticides which is common in food and wastewater and causes permanent damage in humans. For this purpose, an aptasensor was developed for the determination of acetamiprid, an important pesticide species. Firstly, for the determination of this pesticide, thiol modified primary aptamer (Apt1), special to acetamiprid and selected by using SELEX (Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment) method, was provided to bind onto the surface of gold nanoparticles and poly-5-amino-2-mercapto-1,3,4-thiadizole (PAMT) modified screen printed electrodes (SPE). Then, surface-bound aptamer was interacted with acetamiprid. After the biotin-labeled aptamer 2 (Apt2), which has a different sequence than Apt1, was then interacted with the analyte, then enzyme labeled step was performed. In this step, alkaline phosphatase was bound to the surface by means of the interaction between Apt2 labeled with biotin and streptavidin-alkaline phosphatase (strep-ALP) conjugate. The determination of acetamiprid was performed by using the electroactive property of α-naphthol which is acquired product from the interaction between alkaline phosphatase and α-naphthyl phosphate. The working range of the developed aptasensor was determined as 5x10-12 - 5x10-10, limit of detection was 1,5x10-12 M and the relative standard deviation obtained in the reproducibility study was 7,00%. It was also found that the developed method showed good selectivity and good reproducibility for acetamiprid and could be used in the determination of acetamiprite in real samples with satisfactory results. 


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 196
  • Üye: 0
  • Toplam: 196

Detaylı İstatistikler