Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Bor uygulamasının çay bitkisinde bor dağılımı ve yaş yaprak verimi üzerine etkileri

Diğer Başlık: Effect of boron applications on boron distribution and yield of tea plant

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): BİLİM, TARIM,

Yazar(lar): BALCI, Meriç (Yazar),

Emeği Geçen(ler): TABAN, Süleyman (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 106 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Bor taşınımı, bor dağılımı, çay bitkisi, borlu gübreleme , Boron transport, boron distribution, tea plant, boron fertilization 


Özet

Bor ile beslenmenin çay bitkisinin yaş yaprak verimi üzerine olan etkisini belirlemek ve topraktan ve yapraktan uygulanan borun bitkide taşınım ve dağılımını izlemek amacıyla Artvin ili, Arhavi ilçesinde bor konsantrasyonu bakımından noksan olan bir üretici bahçesinde tesadüf blokları deneme desenine göre 2 yıl süreli bir deneme kurulmuştur. Bor kaynağı olarak DOT (Disodyum Oktoborat Tetrahidrat) formunda % 20,8 B içeren gübre kullanılmıştır. Çay bitkisine bor her iki yılda da 400 g B da -1 sıvı şeklinde topraktan ve 400 mg B L-1 yaprak yüzeyine homojen şekilde püskürtülerek uygulanmıştır. Her bir hasat döneminde her bir parselden çay bitkisinin yaşlı, genç ve sürgün yapraklarının bor konsantrasyonlarını belirlemek için tesadüfi 10 dal seçilmiş ve bu dallar üzerinde örnekleme yapılmıştır. İşaretlenen dallardan süren sürgünlerin her hasat döneminde hasat esnasında boyları da belirlenmiştir.  Bor uygulamaları sonucunda bitkinin hasat tablası altında kalan yaprakları ve hasada esas sürgünlerindeki B konsantrasyonu bununla birlikte bitkinin yaş yaprak verimi ve sürgün boyu da artmıştır. Toprak ve yaprak uygulamaları sonucunda hasat tablası altındaki yaprakların B konsantrasyonu artmış hatta bazı hasat dönemlerinde özellikle yaşlı yapraklarda bor birikimi tespit edilmiştir; buna rağmen hasada esas sürgünlerin uç yapraklarının B konsantrasyonları bitkinin sağlıklı gelişimi için gerekli olan sınır değerin altında kalmıştır.

Abstract

With the aim of determining the effect of soil and foliar boron fertilization on the yield and also the transport and the distribution of tea plant, a 2-year field experiment -designed with randomized block design- was conducted in a domestic producer’s tea garden indicating a deficiency of boron, in Artvin-Arhavi. DOT with 20,8 % B was used as a boron source. 400 g B da-1 to the soil and 400 mg B L-1 to the leaves of the tea plant were applied homogenously in a liquid form for 2 years. Ten branches were chosen randomly from each parcel at each harvest season to determine the boron concentration of the old leaves, the young leaves, and the tea shoots; in addition to this, the height of the tea shoots of the tea plant was measured.  At the end of the experiment, the boron concentration of the leaves which is under the harvest base and the tea shoots, and also the yield and the height of the tea shoots of the tea plant were increased by applying boron. After soil and foliar B applications, while boron concentration of the leaves under the harvest base was increased and boron accumulation was determined in especially old leaves for some harvest season, the leaves at the tip of the tea shoots were still found under the critical level.


İçindekiler



Açıklamalar



Haklar



Notlar



Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 7
  • Toplam: 31544
 • Online
  • Ziyaretçi: 116
  • Üye: 0
  • Toplam: 116

Detaylı İstatistikler