Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Boğazlıyan (Yozgat) - Özvatan (Kayseri) arasındaki Alt Orta Eosen birimlerinin organik jeokimyasal ve diyajenez özellikleri

Diğer Başlık: Organic geochemical and diagenetical properties of Lower to Middle Eocene units between Boğazliyan (Yozgat)-Özvatan (Kayseri)

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Jeoloji, BİLİM,

Yazar(lar): ÖZDEMİR, Adem (Yazar),

Emeği Geçen(ler): AYYILDIZ, Turhan (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 98 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Kozaklı havzası, Çandır formasyonu, Uzunlu formasyonu, Eosen iklimi , Kozaklı basin, Çandır Formation, Uzunlu Formation, Eocene climate 


Özet

Tez çalışmasının amacı, Kozaklı havzası içerisindeki Boğazlıyan (Yozgat) - Özvatan (Kayseri) ilçeleri arasında yer alan bölgenin Alt-Orta Eosen yaşlı birimlerinin kaynak kaya ve diyajenez özelliklerinin araştırılmasıdır. Çalışma alanında  Alt-Orta Eosen birimleri transgresif ve regresif istifler ile temsil edilmekte olup organik jeokimyasal potansiyele sahip olabilecek birim Orta Eosen yaşlı Çandır formasyonu’ dur. Çandır formasyonu genel olarak kalın marn, kireçtaşı ve kumtaşı ardalanmasından oluşmaktadır ve %TOC değerlerine göre zayıf-orta kaynak kaya potansiyeli bulunmaktadır. Uzunlu ve Çandır formasyonu – Keklicek üyelerine ait karbonat ve Çandır formasyonu klastikleri hazne kaya potansiyeli açısından değerlendirilmiştir. Uzunlu formasyonu bank karbonatı şeklinde gelişmiş olup yoğun sparikalsit ve demiroksit çimento gelişimi nedeniyle, taneler arası gözenekliliğin azaldığı gözlenmiştir. Çandır formasyonu örneklerinde erken diyajenez sonu geç diyajenez aralığında stilolitleşme ve çatlak oluşumları gözlenmiştir. Bununla birlikte, çatlakların ikincil kalsit ve demiroksitle dolduğu belirlenmiştir. Keklicek Üyesi kireçtaşlarında gözlenen erime olayları muhtemelen meteorik sular etkisiyle geç diyajenetik dönemde gerçekleşmiş olaylardır.  Uzunlu- Çandır formasyonlarına ait kireçtaşı örnekleri analiz sonuçlarına göre fakir hazne kaya potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte, Çandır formasyonu klastik seviyelerinin hazne kaya potansiyeli daha iyi olup hedef seviye olma potansiyeli vardır. 

Abstract

The purpose of thesis is investigated source rock characteristics and diagenesis of the Lower to Middle Eocene aged units within the Kozaklı basin between Boğazlıyan (Yozgat) and Ozvatan (Kayseri) region. The Lower to Middle Eocene is represented by transgressive and regressive units in the study area, and Çandır formation, Middle Eocene aged unit may have organic geochemical potential. The Çandır formation is composed of generally thick marl and sandstone alternation with sandstone, and weak-to-moderate source rock potential according to the TOC %wt values. Uzunlu and Keklicek member of the Çandır formation’s carbonate and the Çandır formation’s classics were evaluated in terms of reservoir rock potential. The Uzunlu formation is a bank carbonate characters, and decreased intergranular porosity due to spary-clacite and iron oxide cement development. Styolitization and fracture formation were observed in early diagenesis and late diagenesis in Çandır formation’s samples. However, it was determined that the fractures were filled with secondary calcite and iron oxide. Dissolution events observed in the Keklicek Member’s limestones that occurred during the late diagenetic period, probably due to meteoric waters. Limestone samples of Uzunlu- Çandır formations have poor reservoir rock potential according to the porosity-permeability analysis results. However, the Çandır Formation's clastic levels have better reservoir rock potential and it will be potential to target level. 


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31566
 • Online
  • Ziyaretçi: 85
  • Üye: 0
  • Toplam: 85

Detaylı İstatistikler