Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Okul öncesi dönem çocuklarının bakış açısı alma becerilerine empati eğitim programının etkisinin incelenmesi

Diğer Başlık: Investigation of empathy training program’s effect on preschoolers’ perspective taking skills

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): BİLİM, EĞİTİM,

Yazar(lar): ASLAN, Durmuş (Yazar),

Emeği Geçen(ler): KÖKSAL AKYOL, Aysel (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi (Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi) Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 129 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Okul öncesi dönem, bakış açısı alma becerisi, empati eğitim programı , Preschool period, perspective taking skill, empathy training programme 


Özet

Bu araştırma, okul öncesi dönem çocuklarının bakış açısı alma becerilerine empati eğitim programının etkisinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Adana il merkezinde bulunan iki farklı resmi ilkokulun anasınıfına devam çocuklar oluşturmaktadır. Çalışma grubu deney grubundan 17 çocuk ve kontrol grubundan 17 çocuk olmak üzere 34 çocuktan meydana gelmektedir. Araştırmada, ön test - son test ve kalıcılık testi kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Genel Bilgi Formu” ile Aslan ve Köksal-Akyol (2016) tarafından geliştirilen “Çocuklar İçin Bakış Açısı Alma Testi (ÇBT)” kullanmıştır. Elde edilen veriler, betimsel istatistikler ve normallik testi sonuçları dikkate alınarak analiz edilmiştir. Normallik testi sonuçlarının değerlendirilmesinde Shapiro-wilk Testi kullanılmıştır. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için bağımsız gruplar t testi ve iki faktörlü anova analizi kullanılmıştır.   Araştırma sonucunda, empati eğitim programının çocukların bakış açısı alma becerisi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır. Ön test sonuçlarına göre, deney ve kontrol grubundaki çocukların ÇBT ön test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmazken, deney grubuna uygulanan empati eğitimi sonrasında deney grubundaki çocukların ÇBT son test puanlarının kontrol grubundaki çocukların son test puanlarından istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, deney grubundaki çocukların ÇBT ön test ve kalıcılık testi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunmadığı saptanmıştır.   

Abstract

This research was conducted to determine the effect of empathy training programme on preschoolers’ perspective taking skills. The study sample was composed of 34 children who were attending kindergarten at two different public elementary schools in the center of Adana, during the 2016-2017 academic year. The sample included 17 children from the experimental group and 17 children from the control group. In the study pre-test - post-test - permanence test control group design was used. A “General Information Form” and “Perspective Taking Test for Children (PTC)” which was developed by Aslan And Köksal-Akyol (2016) were used as data collection tools. Descriptive statistics and normality test results were considered during data analysis. Shapiro-wilk Test was used to evaluate the result of normality. Independent sample test and two-way anowa was utilized to assess whether there was a significant difference between two groups.  At the end of the research, it was determined that empathy training program had a statistically significant effect on children’s perspective taking skills. According to the pretest results there wasn’t a statistically significant difference between experimental and control groups’ scores of PTC. But it was found that after empathy training program, experimental group had significantly higher score than control group in postest of PTC. Furthermore, there was no statically significant difference in experimental group’s scores between posttest and permanence test scores in PTC.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31566
 • Online
  • Ziyaretçi: 102
  • Üye: 0
  • Toplam: 102

Detaylı İstatistikler