Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Yeni ferrosen sübstitüe bileşiklerin sentezi ve bazı özelliklerinin incelenmesi

Diğer Başlık: New ferrocene substituted compounds and investigation of some of their specifications

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Kimya, BİLİM,

Yazar(lar): ASLAN, Hakan (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ÖKTEMER, Atilla (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 239 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Ferrosen türevleri, Mangan(III) asetat, Aktif metilen bileşikleri, Dihidrofuran, Benzofuran , Ferrocene derivatives, Manganese(III) acetate, Active methylene compounds, Dihydrofuran, Benzofuran 


Özet

Furan, benzofuran, pirimidin ve türevleri birçok doğal ürünün yapısında bulunan ve biyolojik aktif moleküllerin önemli bir kısmını oluşturan heterosiklik bileşiklerdir. Aynı zamanda bu bileşikler birçok polifonksiyonel organik bileşiğin elde edilmesinde çıkış maddesi olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda sentezleri önemlidir.  Ferrosen metallosen sınıfında yer alan organometalik bir bileşiktir. Hem organik hem de inorganik özelliklerinin olması, yüksek termal kararlılığı, organik çözücülerde iyi çözünebilmesi, kolay sentezlenebilmesi, tersinir redoks özellikleri ferrosene olan ilgiyi son yıllarda oldukça arttırmıştır. Ferrosen içeren bileşikler homojen katalizörler, moleküler sensörler, moleküler magnetler, non-lineer optik malzemeler, sıvı kristaller ve biyosensörler olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda, ferrosen ve ferrosenyum tuzlarının yer aldıkları yapılarda antitümör aktiviteyi arttırdığı belirlenmiştir.   Bu çalışmada ferrosen sübstitüe alkenler ile aktif metilen bileşiklerinin mangan(III) asetat aracılığında radikalik katılma-halkalaşma reaksiyonları gerçekleştirilmiştir. Bu reaksiyonlar sonucunda; biyolojik aktivite gösterme potansiyelindeki ferrosen içeren yeni furan, benzofuran ve pirimidin bileşikleri elde edilmiştir. Bu çalışmada ferrosen sübstitüe alkenler mangan(III) asetat aracılığındaki radikalik reaksiyonlarda ilk kez kullanılmışdır.

Abstract

Furan, benzofuran and pyrimidine and their derivatives form the basic structure of many natural compounds which show wide range of biological activities. Besides, these compounds are used as substrates for the synthesis of many polyfunctional organic compounds. In this respect, their synthesis is important.   Ferrocene is a metallocene, is a type of organometallic compound. In recent years, ferrocene has attracted very much attention due to the absence of both organic and inorganic properties, high thermal stability, good solubility in organic solvents, easy synthesis, reversible redox properties. Ferrocene derivatives are used as homogeneous catalysts, molecular sensors, molecular magnets, non-linear optical materials, liquid crystals and biosensors. In addition, ferrocene compounds and ferrocenium salts have strong antitumor activity.  In this study, manganese(III) acetate mediated  radical addition-cyclization reactions of  ferrocene substituted alkenes and active methylene compounds were carried out in this study. As a result of these reactions, ferrocene substituted dihydrofuran, benzofuran and pyrimidine compounds which might have biological activity potential were obtained. The uses of ferrocen subsituted alkenes in the mangan(III) asetat mediated radical reactions will be the first example in this field. 


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31566
 • Online
  • Ziyaretçi: 113
  • Üye: 0
  • Toplam: 113

Detaylı İstatistikler