Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Yarı-kapalı seralarda iklimlendirme parametrelerinin değerlendirilmesi

Diğer Başlık: The evaluation of the climate parameters on semi-closed greenhouses

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): TARIM, BİLİM,

Yazar(lar): HASSAN, Mohammed Altahir Sulman (Yazar),

Emeği Geçen(ler): SİLLELİ, Hasan (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 68 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

kapalı –yarı kapalı sera, soğutma sistemi, CO2 kullanımı, iklim kontrolü, enerji kaybı. ,  closed – semi closed greenhouse, cooling system, CO2 using, climate control, energy loss


Özet

Dünyadaki iklim değişikliği ve artan enerji fiyatları seraların daha verimli kullanılmasını ve üretimin yılın tamamına yayılma zorunluluğunu doğurmuştur. Bu tezin amacı dünyada klasik tipteki modern seraların yerine ikame edilebilecek yarı-kapalı ya da tam-kapalı sera teknolojilerinin kullanılma olanakları üzerine çalışılmaktadır. Türkiye’de klasik seralar ile yarıkapalı sera konsepti arasında çözüm olabilecek sera teknolojileri araştırılmaya başlanılmıştır. Türkiye’nin iklimsel verilerinin pek çok ülkeye kıyasla çok daha avantajlı olması nedeniyle yarı-kapalı teknik ile kontrol edilmesi iyi bir çözüm olarak görülmektedir. Özellikle plastik seralara uygulanabilecek bu teknik, seralardaki üretim sürecini 345 güne çıkarabilecektir. Seraların kurulum aşamasında yarı-yapalı teknoloji içerecek şekilde tasarlanmasının yanında mevcut seraların da bu konsepti karşılayacak şekilde adaptasyonu önemlidir. Bu noktada seraların kontrol tekniğinde de önemli değişiklikler yapılması gerekecektir. Klasik modern sera koşulu ya da yarı-kapalı sera koşuluna geçilebilmesi için karar mekanizmalarına ve parametrelerine ihtiyaç vardır. Bu amaçla Türkiye’de yarı-kapalı (multiklima ya da polyclima) teknik olarak yerli geliştirilen yarı-kapalı sistemlerin kontrol algoritmalarının oluşturulabilmesi için gerekli parametrelerin değerlendirilmesi ve geçiş safhalarının belirlenmesine yönelik veriler tez kapsamında incelenmiştir. Mersin ilinde kurulmuş olan yarı-kapalı sera ileri teknoloji cihazlar kullanılarak hem enerji maliyeti düşürülmüş hem de üretim verim yükseltmiştir. Bilindiği gibi üretimdeki maliyetler arasında ısıtma veya soğutma en önemli kalemi oluşturmaktadır. Özellikle geleneksel seralarda enerji kaybının fazla olması nedeniyle sera iklimi istenildiği kadar kontrol edilememekte ve dolayısıyla ürün kalite ve miktarına etkili olmaktadır. Kapalı ve yarı-kapalı seralarda iç ve dış hava dengesi kontrol edilebildiği için çok soğuk ya da sıcak havalarda oransal bir kontrol sağlamak mümkün olabilmiştir.   

Abstract

Climate change and rising energy prices in the world have led to the need for more efficient use of greenhouses and the spread of production throughout the year. This thesis focuses on the possibilities of using semi-enclosed or full-enclosed greenhouse technologies which can be substituted for modern greenhouses in classical type. In Turkey, greenhouse technologies that can be a solution between classical greenhouses and semi-enclosed greenhouse concepts have begun to be investigated. Since Turkey's climatic data is much more advantageous than many other countries, it is a good solution to be controlled by semi-closed technique. This technique, which can be applied especially to the plastic greenhouse, can increase the production process in the greenhouse to 345 days. As well as being designed to incorporate semi-structured technology during the installation phase, adaptation of existing greenhouses to meet this concept is important as well. At this point, significant changes will also have to be made in the control technique of the greenhouses. Decision mechanisms and parameters are needed to be able to pass the classical modern greenhouse condition or semi-closed greenhouse condition. For this purpose, the evaluation of the necessary parameters and the determination of the transition phases of the semiclosed systems (mutliclimate or polyclimate) technically locally developed in Turkey have been examined in the thesis. Using semi-closed greenhouse high technology devices established in Mersin province, both energy cost has been reduced and production efficiency has been increased. As is known, heating or cooling constitutes the most important item among production costs. Due to the high energy loss especially in traditional greenhouses, the greenhouse climate cannot be controlled as much as desired and therefore has an effect on product quality and quantity. Since indoor and outdoor air balance can be controlled in closed and semi-enclosed greenhouses it is possible to provide proportional control during very cold or hot weather.   


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31566
 • Online
  • Ziyaretçi: 96
  • Üye: 0
  • Toplam: 96

Detaylı İstatistikler