Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Vaizlerin iş doyum düzeyleri

Diğer Başlık: Job satisfaction levels of preachers

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): FELSEFE, PSİKOLOJİ, DİN, Felsefe (Genel), Din (Genel),

Yazar(lar): YÜKSEL, Zeynep (Yazar),

Emeği Geçen(ler): DOĞAN, Recai (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (Din Eğitimi) Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 223 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

İş Doyumu, Yaygın Din Eğitimi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Vaiz. , Job satisfaction, non-formal religious education, Presidency of Religious Affair, preacher. 


Özet

Bu çalışmanın amacı, vaizlerin iş doyum düzeylerini tespit etmektir. Bu amaçla Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 2015-2016 yıllarında görev yapan vaizlerden tabakalı tesadüfi örneklem yoluyla seçilmiş 923 vaiz araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.  Araştırmada nicel veri toplama teknikleri kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen iş doyum ölçeği örneklem grubundaki vaizlere uygulanmıştır. Vaizlere yönelik olarak iş doyum ölçeği geliştirilirken uzman görüşü alınmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği ve güvenirliğini sağlamak amacıyla faktör analizi ve güvenirlik analizi yapılmıştır.  Ölçeğin güvenirlik değeri 0,889 olarak bulunmuştur.  Araştırmada kullanılan Vaizlerin İş Doyum Anketi 7 alt boyut ve 29 sorudan oluşmaktadır. Araştırmaya katılan vaizlerin iş doyum puanları ve alt boyutlardan elde edilen memnuniyet değerleri bağımsız değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev yapan 923 vaize uygulanan iş doyum anketi, SPSS 15 programı ile analiz edilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır.  Araştırmada vaizlerden elde edilen iş doyum puanları cinsiyet, ikamet süresi, görev yapılan bölge, unvan, eğitim durumu, DİB haricinde başka bir kurumda çalışma durumu, DİB’da görev süresi, lisansüstü çalışma yapma durumu, meslek seçim nedeni, eşin çalışma durumu, ailenin aylık toplam geliri, ev durumu, bedensel ve ruhsal gerilim hissetme durumu, başka bir kurumda çalışmayı isteme durumuna göre farklılaşmaktadır. Vaizlerin iş doyum puanı ortama değeri 96,8982 olarak bulunmuştur. Bu durum vaizlerin iş doyumlarının ortalama değerin üzerinde olduğunu göstermektedir.  Araştırma sonucunda, vaizlerin iş doyum puanı 96,8982 olarak bulunmuştur. Yapılan hesaplamalarda vaizlerin iş doyumlarının “orta” düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. 

Abstract

The aim of the study is to determine job satisfaction levels of preachers. For this purpose, 923 selected preachers via stratified random sampling in preachers serving in the Presidency of Religious Affairs between the years of 2015-2016 constitute the sample of the study.  Quantitative data collection techniques were used in the research. Job satisfaction scale developed by the researcher were examined the preachers in the sample group. In the process of developing job satisfaction scale, experts’ opinion was taken. In order to ensure construct validity and realiability, factor and reliability analysis were applied. Reliability coefficient value (Cronbach’s Alpha) was calculated as 0,889. In the research, job satisfaction survey of preachers consists of 7 headings and 29 questions. Examined preachers’ job satisfaction points and satisfaction levels obtained from the headings are investigated whether varying or not according to independent variables. Job satisfaction survey investigated on 923 preachers working at the Presidency of Religious Affairs is analyzed with SPSS 15 and the result is commentated.  Job satisfaction points getting from preachers vary to gender, residence period, served region, title, educational status, working another institution without the Presidency of Religious Affairs, state of studying graduate researches, reason of chosing the profession, his wife’s or her husband’s work status, total montly income of family, house type, situation of feeling physical and mental stress, situation of wish to work another instution.  Average value of preachers’ job satisfaction points is calculated as 96.8982. In this case shows  that job satisfaction of preachers is on the average. As a result of the research, preachers’ job satisfaction point has discovered as 96.8982. According to the calculations, it can be said, job satisfaction of preachers is medium levels. 


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31566
 • Online
  • Ziyaretçi: 76
  • Üye: 0
  • Toplam: 76

Detaylı İstatistikler