Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

1938-1950 yılları arasında Türkiye’de çoksesli müzik ve resimde alanlarında “Evrensel Sanat” yaratma ülküsü

Diğer Başlık: The ideal of creating "Universal Art" in polyphonic music and painting in Turkey between 1938-1950

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL), Sanat Genel, Sanat tarihi,

Yazar(lar): KÖKSAL, Ahu (Yazar),

Emeği Geçen(ler): GİRAY, Kıymet (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 302 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Türkiye'de sanat, evrensel sanat, müzik, resim, Art in Turkey, universal art, music, paintings


Özet

10 Kasım 1938 tarihinde Atatürk‟ün ölümünün ardından; 11 Kasım‟da İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığı‟na seçilmiş ve Türkiye‟de “Millî Şef” dönemi başlamıştır.  Yaklaşık 17. yüzyılda Osmanlı‟da başlayan batılılaşma hareketleri; Cumhuriyet‟in ilanıyla birlikte daha programlı ve tutarlı bir kimlik kazanmış; İnönü döneminde ise Cumhuriyet‟in ilk yıllarından devir alınan kurumlarla süreç hızlandırılmaya çalışılmıştır. Düşünsel olarak dönemin “batılılaşma” kavramı; zaten Anadolu topraklarında var olan medeniyeti ortaya çıkartmak olarak dile getirilmektedir. Dönemin kültür-sanat politikalarına bakıldığında; Anadolu‟dan beslenen ancak “evrensel” değerlere sahip sanat yapıtları üretme ve tüm “ulus” tarafından bu “evrensel” değerleri kavrayacak bir sanat beğenisine kavuşma ülküsü dikkat çekmektedir.  Bu ülküye ulaşmada en faal kurum Atatürk döneminde kurulmaya başlanan Halkevleri ve halk odalarıdır. Bunun dışında bu ülkü kapsamında CHP Yurdu Gezen Ressamlar; halk hikâyeleri ve halk müziği derleme çalışmaları bir bütün olarak yurdun yerel motiflerini batı tekniğiyle birleştirerek “evrensel” sanat yaratma ülküsüne ulaşmada önemli etkinliklerdir. Yurt dışında eğitim gören sanatçıların oluşturdukları gruplar da (“d”, “Yeniler”, “Türk Beşleri”) ülkenin sanat hayatını canlandırmak ve son akımları takip etmek konusunda bu amaca hizmet etmişlerdir. Ayrıca toplanan Eğitim şûralarında, yaygın eğitim kurumlarının da bu ülkü doğrultusunda çalışmaları; yalnız ders kapsamında değil tüm okul hayatında koro konserleri ve sergi gibi etkinliklerle sanatın yaşamın içinde yer alması ve beğeninin yükseltilmesi hedefleri göz önünde bulundurularak, imkânlar dahilinde programlar değiştirilmiştir. 

Abstract

After Atatürk deceased on 10th of November 1938, Ġnönü was elected as the President of the Republic of Turkey and the period, known as “national leader” had begun on 11th November.  The westernization movements which had commenced approximately around the 17th century in Ottoman Empire, gained a more programmed and consistent identity during the first years of the Republic as well as during the Ġnönü period; the process was forced to be accelerated by using the institutions taken over from the first years of the Republic. From an intellectual point of view, the concept of “westernization” was pronounced as to uncover the civilization acknowledged as already been on the grounds of Anatolia. As we look at the cultural policies of that period; to create “universal” art works derived from Anatolia, and to create an ideal to attain an artistic admiration to conceive these “universal” values by the whole “nation” had became a target. The most active organizations to achieve this goal were “Halkevi”662 which were commenced to establish during Atatürk period. In addition, the reach to the ideal to create “universal” artworks by using the process of combining country‟s local folkloric elements with the western methods, reinforced by CHP travelling painters, folk tales and folk music. The groups formed by the artists who were educated abroad (“d” and “Yeniler”) also served to this ideal by following the recent universal movements therefore revitalizing country‟s artistic life. In addition by the Education Committees, the education programs were modified in the direction to let the education organizations work towards this ideal by not only staying limited with the curriculum but also spreading the choral concerts and exhibitions to the whole education life to let arts take part in community‟s total life and elevate the level of admirationİçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31566
 • Online
  • Ziyaretçi: 122
  • Üye: 0
  • Toplam: 122

Detaylı İstatistikler