Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Türkiye’de iklim değişikliği bağlamında temiz teknoloji edinimi: Metalik olmayan mineral ürünler sektöründe bir uygulama

Diğer Başlık: Clean technology adoption in the context of climate change: An application in non-metallic mineral products industry

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar): DİNÇBAŞ, Tuğba (Yazar),

Emeği Geçen(ler): YİĞİTBAŞIOĞLU, Hakan (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 293 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

temiz teknoloji edinimi, teknoloji yayılımı, iklim değişikliği, Teknoloji, Organizasyon ve Çevre Modeli (TOE), metalik olmayan mineral ürünler sektörü., clean technology adoption, technology diffusion, climate change, Technology-Organization-Environment Framework (TOE), non-metallic mineral products industries. 


Özet

Oluşumu ve etkileri bakımından küresel bir sorun olan iklim değişikliği, çözümü noktasında da küresel bazda çalışmaları ve işbirliğini gerektirmektedir. Günümüzde insanın karşı karşıya olduğu tehditlerden biri olan iklim değişikliği ile mücadelede medeniyetin bu aşamaya gelmesinde en önemli rolü oynayan teknoloji merkeze konumlandırılmaktadır.  Temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile iklim değişikliği ile mücadele için gereken emisyon azaltım miktarına önemli oranda ulaşılabileceği öngörülmektedir. Bu bağlamda imalat sanayinde temiz teknolojilerin edinimi hem iklim değişikliği faaliyetlerine katkı sağlaması açısından hem de sanayinin teknolojik dönüşümünün desteklenmesi açısından son derece önemlidir.  Ne var ki yapılan çalışmalar temiz teknolojilerin beklenen ve gereken oranda yayılmadığını göstermektedir. Bu bağlamda teknoloji ediniminin nasıl ve neden gerçekleştiğinin ve bu sürecinin belirleyicilerinin tespit edilmesi ve öneminin anlaşılması küresel iklim değişikliği hedefine ulaşmada ve edinimi daha etkili hale getirmede yüksek öneme sahiptir. Bu çalışmada Türkiye’de sanayi kaynaklı emisyonlarda en yüksek paya sahip olan metalik olmayan mineral ürünler sektöründe temiz teknoloji edinim süreci, geliştirilen Teknoloji, Organizasyon ve Çevre Modeli temelli bir model ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonuçları temiz teknoloji edinim sürecinin teknolojinin kendisine ilişkin değişkenler ve organizasyonel faktörlerden önemli oranda etkilendiğini ortaya koymuştur. Bu faktörler arasında teknolojinin karmaşıklık seviyesi, teknolojinin göreceli avantajı ve firmaya uygunluğu, firmanın insan kaynağı ve öngörüsü ön plana çıkan alt faktörler olmuştur.  Çimento, seramik, cam ve kireç sektörlerinde yürütülen bu çalışmada firmaların ArGe yapma durumunun temiz teknoloji edinimini etkilediği ve özellikle kireç sektörünün temiz teknoloji edinim sürecinde diğer sektörlere oranla hem teknik hem de finansal bazda daha fazla desteklenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Çalışma sonunda çıktılara bağlı olarak söz konusu sektörlerde temiz teknoloji edinimi önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir. 

Abstract

Being a global problem with regard to its occurrence and effects, climate change requires global action and cooperation to be tackled. Technology as having the biggest role in reaching the current civilization level, is seen as a vitally important tool to address climate change, one of the main threats that humanity faces. With the development, adoption and diffusion of clean technologies, it is foreseen that it is possible to reach required amount of emission reduction to address climate change. In that vein, technology diffusion will obviously promote climate change related activities and technological upgrading in industry. However, effective diffusion of clean technologies and implications could not be realized as it is expected and required. In this regard, determining how and why clean technology adoption occurs, identifying the variables and understanding the importance of the process will help achieving global climate change goal and increasing efficiency of adoption process.  The aim of this study is to determine clean technology adoption process through a new model based on TechnologyOrganization-Environment Framework (TOE) in non-metallic mineral products industry that has the highest emission share of industry related emissions. The results of this study has revealed that the clean technology adoption process is considerably affected by technological and organizational factors. Among these factors, complexity, relative advantage and compatibility of the technology and human resources and vision of the company are listed as the key sub factors.  As a result of this study conducted on cement, ceramics, glass and lime sectors, clean technology adoption is affected by the level of R&D activities of the company. Another significant output of the study among the others is lime sector needs to be supported financially and technically more than the other sectors during clean technology adoption. Consequently at the end of this study considering the results, suggestions are made to overcome the barriers related to adoption of the clean technologies in related sectors. 


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 213
  • Üye: 0
  • Toplam: 213

Detaylı İstatistikler