Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Hititler’de Tanrı Pirwa ve kültü

Diğer Başlık: God Pirwa and his cult in Hittites

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL), DİL VE EDEBİYAT,

Yazar(lar): KIRÇIL, Zekiye Nihan (Yazar),

Emeği Geçen(ler): SAVAŞ, Savaş Özkan (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri (Hititoloji) Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 200 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar KelimelerÖzet

Hoşgörü politikasının hakim olması ile farklı etnik kökenlere mensup Tanrı ve Tanrıçaları benimseyen Hititler, metinlerde geçen “Hatti Ülkesinin Bin Tanrısı” kavramından söz etmektedirler. Hitit çiviyazılı metinlerden öğrendiğimiz “At Tanrısı Pirwa” ile ilgili bu çalışmamızda Tanrı Pirwa’ya ait bilgi ve belgeler incelenmiştir.  Hitit metinlerinde Tanrı Pirwa’nın kökeni, etimolojisi, kültü, karakter ve ikonografisi, mitoloji ve kehanet metinlerinde Tanrı Pirwa’nın varlığı ile bu Tanrı’nın onuruna kutlanan bayramlar hakkında bilgi verilmiştir. Kültepe’de bulunmuş Eski Asur dönemi metinlerinde bu Tanrı adı ile yapılmış teofor adlar ile bu Tanrı adının yazılımlarından olan Peruwa adına dair bilgiler incelenmiştir. Metin bilgileri göz önüne alınarak, Tanrı Pirwa’nın diğer Tanrılar ile olan ilişkisinin yanı sıra Hurrili Tanrı(ça) Pirinkir arasındaki bağlantıya da değinilmiştir. Bu çalışmada Tanrı Pirwa adının geçtiği metinler ele alınmış; Tanrı Pirwa hakkında bilgiler incelenmeye çalışılmıştır. 

Abstract

Having a principle for tolerance enabled the Hittites to adopt Gods and Goddesses belonging to different ethnic backgrounds, this concept is referred to in the “Thousand Gods of Hatti Country” texts. In this study we examined the information and documents belonging to God Pirwa from the Hittite cuneiform texts from which we learned of the “God of Pirwa”. Information of the origin, etymology, cult, character and iconography of God Pirwa in Hittite texts, the presence of God Pirwa and the festivities celebrated in honor of this God in the mythology and prophetic texts have been given. Teophore names made from this God’s name in texts found in Kültepe from the Ancient Assyrian period and the information on the writing of this God’s name as Peruwa have been examined. Taking the textual information into consideration, the connection between God Pirwa and other Gods, as well as the connection between the Hurri God(dess) Pirinkir, is also touched upon. In this study we took into consideration the texts in which the God Pirwa name is mentioned and tried to examine materials about God Pirwa. 


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 176
  • Üye: 0
  • Toplam: 176

Detaylı İstatistikler