Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Daimi devlet: Kurumsallaşma sürecinde devletin sürekliliği

Diğer Başlık: Eternal state: Continuity of stateIn the institualisation process

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): HUKUK, SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar): ACAR, Eray (Yazar),

Emeği Geçen(ler): SAYGILI, Abdurrahman (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku(Genel Kamu Hukuku) Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 144 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Devlet,Süreklilik,Egemenlik,Meşruiyet,Politik Teoloji, State,Continuity,Sovereignty,Legitimacy,Political TheologyÖzet

Devlet siyasi bir kurum olarak varlı˘gını s ¨urd¨urmekte ve bu varlı˘gın s ¨ureklili˘gibireylerin yas¸amından ba˘gımsız durmaktadır. Siyasi iktidarın sahip oldu˘gu yetkilerielinde bulundurma iste˘gi, tarih boyunca c¸es¸itli arg¨umanlarla y¨onetilenlerekabul ettirilmis¸ ve zamanla devlet denen kurumun ortaya c¸ıkıs¸ı daha ¨once y¨oneticilerias¸kınlas¸tırmak ic¸in kullanılan arg¨umanların en azından devletin varlı˘gıve s ¨ureklili˘gi bakımından terk edilmesini sa˘glamıs¸tır. Siyasi iktidar varlı˘gını birveya birkac¸ mes¸ruiyet kayna˘gına dayandırarak s ¨urd¨ur¨ur. Fakat devlet varlı˘gınıs ¨urd¨urmek ic¸in mes¸ruiyete ihtiyac¸ duymaz. Bu tez, siyasi iktidarın as¸kınlas¸tırılmasındansoyut devlet kis¸ili˘ginin ortaya c¸ıkıs¸ına kadarki s¨oz konusu s ¨ureci politikteolojiyi g¨oz ¨on¨unde bulundurarak irdelemektedir.

Abstract

The state continues its existence as a political institution and the continuity ofthis existence is independent of the life of the individual. The desire to retain theauthority of political power has been accepted by peoples through various argumentsthroughout history, and in time the emergence of the state has led to theabandonment of previously used arguments used to transcend the administratorsin terms of the existence and continuity of the state. Political power maintains itsown existence on one or more sources of legitimacy. But state does not need legitimacyto sustain its existence. This thesis examines the process, from the transcendenceof political power to the emergence of the abstract state personality withconsidering the political theology.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31495
 • Online
  • Ziyaretçi: 142
  • Üye: 0
  • Toplam: 142

Detaylı İstatistikler