Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Yerel yönetim birliklerinin yeniden yapılandırılması üzerine bir çözümleme

Diğer Başlık: An analysis on the restructuring of local government unions

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): GENEL KONULAR, SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar): ATILGAN, Bekir (Yazar),

Emeği Geçen(ler): DURU, Bülent (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kent Çevrebilimleri Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 357 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Yerel yönetim, işbirliği, birlik, yerel yönetim birliği, yerel ve ortak hizmeti, kamu hizmeti etkinliği, ikincil yatay örgütlenme, local administration, cooperation, union, local administration union, local and common service, economical extent, efficiency of public service, secondary horizontal organizing.Özet

Bu tez çalışmasında, Türkiye’deki ve ulusüstü ölçekteki yerel yönetim birliklerini kavramsal, teorik, tarihsel, yasal açıdan ve alana yansımaları örnek olaylarla ele alınmıştır. Çalışmada kavram ve teorik yaklaşımlar açıklanmış, literatür taraması yapılmış, tüze düzenlemeleri incelenmiş, yerel yönetim birlikleri yerel ölçekte; Turhal Köylere Hizmet Götürme Birliği, Tokat-Turhal-Zile Pazar Katı Atık Yönetimi Hizmet Birliği, havza olarak Kelkit Havzası Kalkınma Hizmet Birliği, bölgesel ölçekte; Marmara Belediyeler Birliği, Edirne Saroz Körfezi Turizm Merkezi Alt Yapı Hizmet Birliği, ulusal ölçekte; Türkiye Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği, ulusüstü; Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı birliklerinin mekansal alana yansımaları örnek olay çalışmaları ile incelemeye çalışılmıştır.Yerel yönetim birlikleri, 19. yüzyıl ortalarında batı Avrupa’da yerel yönetimler alanında uygulanmaya başlandığı anlaşılmıştır. Ülkemizde Cumhuriyetin başlarında 1930 yılında uygulamaya konan 1580 sayılı Belediye Kanunu ile, gerçek anlamda yerel yönetim birlikleri yerel mekânda hizmet vermeye başlamışlardır. 1960 ve 1982 Anayasalarında yerel yönetim birlikleri yer aldığını görmekteyiz. Başlarda kırsal alana hizmet götürme birlikleri şeklinde yer alan birlikleşme, sonradan belediye birlikleri, sulama, çevre alt yapı, katı atık, su üretimi ve dağıtımı ve turizm merkezleri alt yapı geliştirme hizmet birliği şekilleri ile devam etmiştir. 2005 yılında 5355 sayılı MİBK ile özel yasasına kavuşmuştur. 2011 yılında sulama birlikleri 6172 sayılı Sulama Birlikler Kanun düzenlemesiyle yerel yönetim birlikleri kapsamından çıkarılmıştır. 2012 yılına gelindiğinde, sayıları 1390’lara ulaşan yerel yönetim birlikleri, büyükşehir belediyelerini yeniden düzenleyen 6360 sayılı Yasa ile,355büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde kalan yerel yönetim birimlerinin tüzel kişiliklerini sonlandırmış, yerel yönetim birliklerin yarıdan fazlasının işlevlerini bu belediyelere aktarmıştır. Yerel yönetim birliklerini, yerel yönetim birimleri arasında, yerel ortak hizmetlerin yerine getirilmesi konularında, hizmet alanı ve nüfus yoğunluk ekonomik ölçeğini yakalamak, hizmetin etkin ve verimli gerçekleştirilmesi istemleri ve yerel yönetimlerin aralarında hiyerarşi, işbirliği, eşgüdümsel bir ilişkinin eksikliği, birlikleri oluşumunu zorunlu kılmaktadır. Yerel ortak hizmetlerinin yerine getirilmesinde asli görevli yerel yönetim birimlerinin yanında; ikincil, yatay örgüt konumundaki yerel yönetim birlikleri; örgütsel, yönetsel, mali yapı olarak, şu durumda fark edilirlikleri ve görünürlükleri düşük düzeyde gerçekleşmektedir.

Abstract

In this thesis study, in Turkey and at supra-national scale, cognitive, theorical, historical, areal reflections of Local Administration Unions are discussed as case. In study, cognitive theorical approaches have been explained; literature review has been made; law regulations have been observed; on local scale, Turhal Association Of Delivering Service to villages, Tokat-Turhal-Zile-Pazar Inert Waste Management Service Association; on basin scale, Kelkit Basin Development Service Association; on regional scale, Marmara Union Of Munincipalities, Edirne Saroz Gulf Tourism Center Infrastructure Service Association; on national scale, Turkey Union Of Munincipalities,Association Of Historical Cities; on supra-national scale, World Organization Of United Cities And Local Administrations, areal reflections of unions have been efforted to observe with case studies. Local Administration Unions, on supra- national scale, were started to apply in Western Europe in area of local administrations in the mid-19 century. In our country, at the start of Republic Period, Local Administration Unions started to serve in local areas in real terms with the Munincipalitiy Law numbered 1580 which was implemented in 1930. We see that Local Administration Unions took place in the 1960 and 1982 Constitutions. Unionizing, which initialy took place as delivering service to rural areas, later proceeded as the form of irrigation, environment infrastructure, inert waste, water producing and distribution, tourism center infrastructure developing service association. It procured its individual law in 2005 with the Law Of MIKB numbered3575355. In 2011, Irrigation Associations were excluded from the scope of Local Administration Unions with the Law Regulation of Irrigation Unions numbered 6172. When the time came 2012, Local Administration Unions, which was counted 1390, ended the legal entities of Local Government Unities which took place in Metropolitan Municipality with the law reorganizing Metropolitan Munincipalities numbered 6360 and transfered the functions of more than half of The Local Administration Unions. Area of service and attaining population density economic extentand hierarchy between local administrations and efficent, productive, feasible request of service, cooperation, the lack of coordinated connection make The Local Administration Unions requisite in the Local Government Unities about execution of local and common services. Beside Local Government Unities which are responsible about execution of local and common services, secondary and horizontal organization positoned Local Administration Unions are realized and noticed at the low scale.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 4
  • Toplam: 31544
 • Online
  • Ziyaretçi: 136
  • Üye: 0
  • Toplam: 136

Detaylı İstatistikler