Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

İMPARATOR TİBERİUS ZAMANINDA (M.S. 14-37) ANADOLU İLE ROMA İMPARATORLUĞU ARASINDAKİ SOSYO-POLİTİK İLİŞKİLER

Oluşturulma Tarihi: 2006

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): BEKAROĞLU, Menekşe (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ÇAPAR, Ömer (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Anadolu\'nun Jeopolitik Konumu, Roma Merkezi Yönetimi, Principatus, eyalet, Asia, Kilikia, Pontus Bithynia, Galatia, Protoctarate, Şehir Devletleri
Özet Antik çağda Asia Minor olarak bilinen bu yarımada bereketli topraklarasahipti. Tarım için çok uygundu ve tarihte at yetiştiriciliğiyle anılan Anadolu’dageniş otlaklar vardı. Anadolu eski çağlarda büyük kervan yollarının üzerindeydi.Göçün, ticaretin ve uluslararası ilişkilerin can damarıydı.Çağlar boyunca, bu topraklar, doğu politikası için bir üs olmuştur. Buyüzden, büyük krallıklar Asia Minor’u fethetmeye çalışmışlardır. RomaAnadolu’nun önemini hemen kavramıştır. Fakat M.Ö. 129 yılına kadarAnadolu’da hiç bir yeri ilhak etmemiştir. Anadolu’daki sorunları bir hakem gibiRoma çıkarları doğrultusunda, çözmeyi tercih etmiştir.Caesar ve Augustus, Anadolu’ya hakim olmanın üç kıtaya hakim olmakanlamına geldiğini fark etmişlerdi. Caesar’ın ölümünden sonra, Augustusgüçlenmiştir. Roma’yı tek başına yönetmek istiyordu fakat gerçek niyetini saklamışve cumhuriyetin kurumlarını korumaya çalışıyormuş gibi davranmıştır. Roma’yıSenatus’la beraber yönetmeye başlamıştır. Önceleri, hiçbir şeyi değiştirmemiştir.İnsanlar bu rejimin de cumhuriyet olduğuna inanmışlardır. Halbuki, Senatus vemeclislerin yetkileri sınırlandırılmıştı. Zamanla, Roma’da tek güç oldu. Tiberiusda Augustus politikasına sadık kalmıştır.Augustus, Anadolu’daki sorunları askeri güçle çözmemiştir. Çoğunlukla,diplomasiyi tercih etmiştir. Eyaletlerdeki zalim valileri cezalandırmıştır. Tiberius da bu politikayı devam ettirmiştir. Eyaletlerden gelen vergileri kontrol etmeyeçalışmıştır. M.S. 17 ve 23 yıllarındaki depremlerde, Anadolu’da zarar görenkentlere yardım etmiştir. Tıpkı diğer Roma Eyaletleri gibi, Anadolu’dan alınanvergileri kontrol etmiştir.Tiberius, tıpkı Augustus gibi Anadolu’daki eyaletleri kültür yoluylaRomalılaştırmaya devam etmiştir. Bu politika sonucunda, Anadolu’daki kentlerTiberius Devri’nde, imparatorluk ailesini onurlandırmak için tapınaklar inşaaetmiş, yazıtlar, heykeller dikmiş ve sikkeler basmıştır. Anadolu’daki dini inançlarasaygı göstermiştir. Anadolu’daki halk Roma egemenliğini tanımıştır. Anadolu’daPax Romana yani Roma barışı sağlanmıştır.
İçindekiler
Açıklamalar Antik çağda Asia Minor olarak bilinen bu yarımada bereketli topraklarasahipti. Tarım için çok uygundu ve tarihte at yetiştiriciliğiyle anılan Anadolu’dageniş otlaklar vardı. Anadolu eski çağlarda büyük kervan yollarının üzerindeydi.Göçün, ticaretin ve uluslararası ilişkilerin can damarıydı.Çağlar boyunca, bu topraklar, doğu politikası için bir üs olmuştur. Buyüzden, büyük krallıklar Asia Minor’u fethetmeye çalışmışlardır. RomaAnadolu’nun önemini hemen kavramıştır. Fakat M.Ö. 129 yılına kadarAnadolu’da hiç bir yeri ilhak etmemiştir. Anadolu’daki sorunları bir hakem gibiRoma çıkarları doğrultusunda, çözmeyi tercih etmiştir.Caesar ve Augustus, Anadolu’ya hakim olmanın üç kıtaya hakim olmakanlamına geldiğini fark etmişlerdi. Caesar’ın ölümünden sonra, Augustusgüçlenmiştir. Roma’yı tek başına yönetmek istiyordu fakat gerçek niyetini saklamışve cumhuriyetin kurumlarını korumaya çalışıyormuş gibi davranmıştır. Roma’yıSenatus’la beraber yönetmeye başlamıştır. Önceleri, hiçbir şeyi değiştirmemiştir.İnsanlar bu rejimin de cumhuriyet olduğuna inanmışlardır. Halbuki, Senatus vemeclislerin yetkileri sınırlandırılmıştı. Zamanla, Roma’da tek güç oldu. Tiberiusda Augustus politikasına sadık kalmıştır.Augustus, Anadolu’daki sorunları askeri güçle çözmemiştir. Çoğunlukla,diplomasiyi tercih etmiştir. Eyaletlerdeki zalim valileri cezalandırmıştır. Tiberius da bu politikayı devam ettirmiştir. Eyaletlerden gelen vergileri kontrol etmeyeçalışmıştır. M.S. 17 ve 23 yıllarındaki depremlerde, Anadolu’da zarar görenkentlere yardım etmiştir. Tıpkı diğer Roma Eyaletleri gibi, Anadolu’dan alınanvergileri kontrol etmiştir.Tiberius, tıpkı Augustus gibi Anadolu’daki eyaletleri kültür yoluylaRomalılaştırmaya devam etmiştir. Bu politika sonucunda, Anadolu’daki kentlerTiberius Devri’nde, imparatorluk ailesini onurlandırmak için tapınaklar inşaaetmiş, yazıtlar, heykeller dikmiş ve sikkeler basmıştır. Anadolu’daki dini inançlarasaygı göstermiştir. Anadolu’daki halk Roma egemenliğini tanımıştır. Anadolu’daPax Romana yani Roma barışı sağlanmıştır. (This peninsula, which was known as Asia Minor in antique world, hasfertile land. Its land, most favorable to agriculture and broad pastures associatedhistorically with the breeding of horses. Anatolia are the great caravan routes ofancient times and acted arteries of migration, trade and channels of imperialcommunication.Throught the ages this land was the basis for the eastern policy for manykingdoms. For this reason, they tried to conquer Asia Minor. Rome at once, understoodits importance but until 129 B.C. land from Anatolia wasn’t annexed anyland. Like a referee prefered to solve the problems in Anatolia in according toRome’s profit.Caesar and Augustus comprehended to conquer Anatolia means thatexpanded on the three continents. After the death of Caesar, Augustus becamepowerful. He want to rule only but he hidden real purpose and pretended to protectthe institutions of republic.Augustus began to govern Rome with Senatus. At the beginnig, he didn’tchange anything. People believed in this regime that is called republic. Whereas,Senatus and the assemblies’ power was limited. İn the course of time, he becameonly power Rome. Augustus, did not solve the problems with arms in Anatolia. Mostly, he prefereddiplomacy. Tiberius continiued the Augustus’ policy. He punished the brutalgovernors in provinces. Especially, in Anatolia. He aided to cities which weredamaged in M.S. 17 and 23 earthquakes at Western Anatolia. Also, he tried tocontrol taxes which taken from Anatolia like other provinces of Rome.Tiberius had began to Romanize to Anatolia by culture. As a result of thispolicy, temples had been built, inscriptions and statues had been dedicated, alsocoins had been minted in Anatolia for honouring the imperial family. He hadtolerated to religion in Asia Minor. People in Anatolia, had accepted Roman’ssuzerainity. Pax Romana, namely the peace of Rome, had been provided atprovinces of Anatolia.)
Haklar
Notlar

KaynakçaAE...........................................: L’Année Epigraphie, R.L.V. Cagnat, Paris, 1993, 1994, 1995, 1998, 2000.Athenaios..............................: Deipnosophistos, ed. C. B. Gullick (Loeb), London, 1951.Appianos.............................. : Historia Romana, ed. H. White (Loeb), London, 1955.Cassius Dio........................... : Historia Romana, ed. E. Carry (Loeb), London, 1954.CIG........................................: Corpus Inscriptionum Graecarum, ed. A. Boeckhius, Berolini, 1853.CIL...........................................: Corpus İnscriptionum Latinarum, ed. Th. Mommsen& O. Hirschfeld& A. Domaszewski, Berolini, 1902.Cicero.....................................: Ad Familiares ed. E.Q. Winstedt, New York, 1912.Cicero.....................................: De Republica, C. Walker, London 1928.Cicero.....................................: In Verrem, ed. L.H.G. Greenwood, London, 1928.Cicero....................................: Pro Flacco, ed. L.E. Lord, Harward, 1946.Cicero....................................: Epistulae Ad Atticum, ed. E.O. Winstedt (Loeb), London, 1952.Cicero.................................... : Philippicae Söylevleri (I), çev. F. Gül Özaktürk, Ankara, 1998.Dionysios Halycarnasos.......: Historia, ed. E.Cary, London, 1937.Diodoros...............................: Bibliotheka, ed. T.E. Page, (Loeb), London, 1947.Florus.....................................: Epistoma de tito Livio, ed. E.S. Forster, (Loeb), London, 1966.Herodotus............................: Herodot Tarihi, çev. Müntekim Gökmen İstanbul, 2002.Homeros.................................: İlyada, çev. A. Erhat, A, Kadir, İstanbul, 1970.Homeros.................................: Odyseus, çev. A. Erhat, İstanbul, 1970.IGR........................................: Inscriptiones Graecae ad res Romanas Pertinentes, ed. R.L.V. Cagnat, III, 1906 ve IV, 1927.Justinus..................................: Historiae, ed. J.C. Th. Von Otto, Jena, 1842.Livius.....................................: Ab Urbe Condita, ed. E.T. Page (Loeb), London, 1962.Pausanias..............................: Descriptio Graeciae, ed.W.H.S. Jones (Loeb), London, 1964.Plinius..................................: Naturalis Historia, ed. H.R. Rackham (Loeb), London, 1947.Plinius................................... : Epistulae X, çev. Ç. Dürüşken, İstanbul, 2003.Plutarchos............................: Bioi Paralleloi, ed. B. Perrin (Loeb), London, 1959.Polybios.................................: Historiae, ed. W.R. Paton (Loeb), London, 1960.Pomponius Mela...................: De Chorographia, ed. Carolus Frick, Stutgard, 1967.Res Gestae............................: ed. Rex W. Wallace, Illinois,2000.Seneca.....................................: Epistulae Morales, ed. J.W. Bosore, London, 1996.Strabon..................................: Geographika, ed. Adnan Pekman, İstanbul, 1993.Suetonius...............................: De Vita Caesarum, ed. Ailloud, Paris, 1975.Suetonius...............................: De Grammaticis et Rhetoribus, ed. R. A. Kayster, London,1995.Tacitus..................................: Annales, ed. M. Grant, New York, 1956.Varro......................................: Lingua Latina, ed. R. Kent, Cambridge, 1999.Velleius Paterculus...............: Historia Romanae Libri Duo, ed. W.Shipley (Loeb), London, 1955.Vitrivius.................................: De Architectura, çev. Suna Güven, İstanbul, 1990.Xenophon.............................. : Anabasis, çev. H, Örs, İstanbul, 1962.Abbott& Johnson..................: F, F& A, C, Municipial Administration İn Roman Empire, New York, 1921.Akşit.....................................: O, Roma İmparatorluk Tarihi, İstanbul, 1985.Alp..........................................:, A, A, Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi, Şehircilik Açısından Likya Şehirleri, Ankara, 1999.Alföldi.................................... :A, Early Rome and Latin, London, 1963.Allen......................................: R, E, The Attalid Kingdom, Chicago, 1983.Alslon....................................: R, Aspect Of Roman History, London, 1998.Anabolu................................: M, İstanbul ve Anadolu’da Roma İmparatorluk Dönemi Mimarlık Yapıtları, İstanbul, 2001.Andria................................... : F, Hierapolis of Phrygia, İtalya, 2003.Arnold...................................: W, The Roman Provincial Administration To The Constantine The Great, New York, 1914.Arslan...................................: M, Galatlar, İstanbul, 2000.Arslan....................................: M, Galatya Krallığı Roma Dönemi Şehir Sikkeleri, Ankara,2004.Atlan.....................................: S, Roma Tarihi’nin Ana Hatları, I.Kısım Cumhuriyet Devri, İstanbul, 1970. Aymard& Boyer..................: A & J, A, Rome Et Son Empire, Paris, 1954.Baal.......................................: W, Rome in The East, London, 2000.Balland.................................:, A, Fouilles de Xantos VII. Inscriptions d’epoque İmpériale du Letoon, Paris,1981.Barrow..................................: R, H, Romans, New York, 1949.Baydur...................................: N, Roma Sikkeleri, İstanbul, 1998.Bean........................................: G, E, Eskiçağda Ege Bölgesi, çev. İ. Delmen, İstanbul, 1995.Bean........................................: G, Eskiçağda Güney Kıyıları, Çev. İ. Delmen, S. Çokay, İstanbul, 1997.Behrwald...............................: R, Der Lykishe Bund Untersuchungen Zu Geshicte Und Verfassung, Bonn, 2000.Berthold................................: R, M, Rhodes in The Hellenistic Age, Chicago, 1984.Blake...................................... : E, M, Roman Constructions in Italy from Tiberius To Flavians, Washington, 1959.Borchardt.............................. : J, Limyra Zemuri Taşları çev. G. Yümer, İstanbul 1999.Bosch......................................: E, Quellen Zur Geschichte Der Stadt Ankara Im Altertum, Ankara, 1967.Bradley..................................: P, Ancient Rome, Chicago, 1990.Brunt.....................................: P, Roman İmperial Themes, London, 1990.Butcher..................................: K,, Roman Provincial Coins, London,1988. Carry& Scullard..................: M, Scullard, H, H, A History Of Rome, London, 1935.Charlesworth........................: M, P, Trade Routes and The Commerce Of The Roman Empire, Oxford, 1924.Christansen............................: E, A History of Rome, Cherry................................... : D, A History Of Rome, U.S.A., 1994.Çapar....................................: Ö, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Homeros’un Yapıtlarına Göre Anadolu’nun Sosyo-Ekonomik Yapısı, 1980.De Souza...............................: Ph., Piracy İn The Graeco - Roman World, London, 1999.Demircioğlu.........................: H, Roma Tarihi, Ankara, 1953.Downey...................................: G, Ancient Antioch, Princeton, 1963.Dürüşken.................................: Ç, Roma’nın Gizem Dinleri, İstanbul, 2000.Ehrenberg & Jones.............: V& A, H, M, Documents İllustrating Reigns of Augustus And Tiberius, Oxford, 1949.Erim....................................... : K, Aphrodisias City Of Venus, New York, 1986.Erim....................................... : K, Aphrodisias, İstanbul, 1989.Erol.........................................: A, A, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Roma Dönemi’nde Anadolu’daki Sütunlu Caddeler.Erzen......................................: A, İlkçağda Ankara, Ankara, 1946.Fellman..................................: R, Kommagene Antike Welt, Switzerland, 1975.Foss........................................:, C, Roman Historical Coins, New York, 1990.Galinsky.................................: K, K, Augustain Culture, New York,1942. Garnsey&Saller.....................: P & R, The Roman Empire, London, 1987.Garson....................................:, R, A, Coins of the Roman Empire, New York,1990.Garzetti.................................: A, From Tiberius To The Antonines, London, 1974.Giardiana..............................: A, The Romans, Chicago, 1989.Grant......................................: M, Aspects of The Principate of Tiberius, London. 1950.Grant.....................................: M, From İmperium To Auctoritas, Cambridge, 1969.Guralnick...............................: E, Sardis Twenty Seven of Discoveries, New York, 1987.Günaltay...............................: Ş, Romalılar Zamanında Kapadokia, Pont Ve Artaksiad Krallıkları, Ankara, 1951. Hanfmann& Yegül............... : G&F, K, Sardis, From Historic To Roman Times, New York, 1983.Head.......................................: B, Historia Nummorum, London, 1911.Hadrill..................................: W, Augustain Rome, London, 1991.Hanfmann............................ : G, Jacobs, W, J, Ancient Literary Sources on Sardis, London, 1972.Hasluck................................. : F, W, Kyzicus, London, 1910.Hense....................................: L, Hellen-Latin Eskiçağ Bilgisi, çev. Suut Kemal Yetkin, II. cilt, İstanbul, 1953.Hill.........................................: G, F, From Early Times To the Reign Of Augustus, London, 1909.Howgego................................ : C, Sikkelerin Işığında Eskiçağ Tarihi, çev. O. Tekin, İstanbul, 1998.Imhoof-Blumer......................... : Kleinasatische, Berlin, 1901.İplikçioğlu.............................: B, Die Repräsentanten des senatorischen Reichsdientes in Asia bis Diokletian im Spiegel der Ephesischen Inschriften, Wien, 1983.İplikçioğlu.............................: B, Eskiçağ Tarihi’nin Ana Hatları II, İstanbul, 1992.İplikçioğlu............................: B, Ephesus Yazıtları Işığında Asia’daki Atlı Sınıfı, Ankara, 1993.Jones.......................................: A, H, M, The Greek City, Oxford, 1937.Jones......................................: A, H, M, Augustus, New York, 1970.Jones .....................................: A, H, M, The Cities of The Eastern Rome Oxford, 1971.Kınal......................................: F, Eski Anadolu Tarihi, Ankara, 1987.Kuntz.......................................: V, K, Roman History: The Theory of the Mixed Constitution in Antiquity, New York, 1975.Kryzyzanowska.....................: A, Monnaies Coloniales D’ Anatolia De Pisidie, Warsowa, 1970.Lacey.....................................: C, The Roman Empire, Chicago, 1949.Lawrence............................... : K, Roman Inscription, Baltimore, 1975.Levick...................................: B, Roman Colonies in Southern Asia Minor, Oxford, 1967.Levick...................................: B, Tiberius The Politician, London, 1995.Lightfoot................................: C, The Ancient Coins in Amasra Museum, İstanbul, 1996.Lightfoot&French...................: C&D, TheEastern Frontier of the Roman Empire, Ankara, 2000.Lintott...................................: A, The Constituon Of The Roman Republic, London, 1999.Magie....................................: D, Roman Rule İn Asia Minor, I.- II., Princeton, 1950.Magie....................................: D, Attalos’un Vasiyeti, çev. Başgelen, N, Çapar, Ö, İstanbul, 2001.Magie....................................: D, Anadolu’da Romalılar II, çev, Başgelen, N, Çapar, Ö, İstanbul, 2002.Magie......................................: D, Batı Anadolu Kent Devletleri, İstanbul, 2003.Mellor...................................: R, From Augustus To Nero: The First Dynasty of Imperial Rome, Michigan, 1990.Milner.....................................: N, P, Ancient Epigraphy Survey Inscription, Ankara, 1998.Mitchell.................................: S, Anatolia, Men and Gods in Asia Minor, New York, 1993.Mitchell....................................: S, Pisidia, VIII. Congress, İstanbul, 1997.Mommsen.............................: T, The Provinces of The Roman Empire, London, 1909.Mommsen.............................: T, History of Rome Under Empire, New York, 1996.Myriad..................................: A, A History Of Rome, London, 1950.O’Donnell...............................: S, The İdea of the City in Roman Thought, London. 1970.Oikinomos&Slaars................: K&C, İzmir, çev. B.Umar, İstanbul, 2001.Owens.....................................: J, E, Yunan ve Roma Dünyasında Kent, çev. L.Özgenel İstanbul, 1994.Parrish................................... : D, Urbanism in Western Asia Minor, New York, 2001.Price........................................: S,R,F, Küçük Asya’da İmparatorluk Kültü, çev. T. Esin, Ankara, 2004.Radt.........................................: W, Antik Bir Kentin Tarihi ve Yapıları: Pergamon, 2001.Reinach.................................: Mithridates Eupator, Paris, 1890.Remy......................................: B, Les Fastes Sénatorioux Des Provincrs Romaines D’Anatolie, Paris, 1988.Remy......................................: B, Les Carriéres Sénatoriales Dans Les Provinces Romaines D’Anatolie Au Haut Empire, Paris, 1989.Reynolds................................ : J, Aphrodisias and Rome, England, 1982.Ridley....................................: R, T, The History of Rome: Documented Analyses, Chicago, 1987.Rose.........................................: C, B, Dynastic Commeration And İmperial Portraiture in Julia-Claudian, U.S.A., 1997.Rosenbaum&İnan..................: E&J, Roman and Early Byzantine Portraiture, London, 1966.Rostovtzeff............................: M, Hellenistic World, Oxford, 1953.Rostovtzeff.............................: M, The Social and Economic History of the Roman Empire, London, 1971.Sachton.................................. : P, Augustus, Oxford, 1998.Sands......................................: J, E, Latin Epigrahpy, New York, 1927.Scramuza...............................: M, V, The Emperor Claudius, London, 1940.Scullard.................................: H, H, A History Of The Roman World, New York, 1951.Scullard..................................: H, H, From Gracchi To Nero A History of Rome, London, 1963.Sear........................................ : D, Roman Coins and Their Values, 2000.Sevin......................................: V, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, I: cilt, Ankara, 2001.Sherk......................................: R, The Roman Empire Augustus To Hadrian, U.S.A., 1998.Shotter..................................: D, Tiberius, London, 1991.Shotter..................................: D, Augustus, London, 1992.Smallwod..............................: E, M, From Pompeius To The Diocletian The Jews Under Roman Rule, Netherland, 1976.Smith......................................: C, E, Tiberius and The Roman Empire, Louisana, 1942.Stevenson...............................: W, A Dictionary of Roman Coins, London, 1969.Syme......................................: R, Roman Revolution, New York, 1939.Syme......................................: R, Roman Papers, London, 1951.Stavely....................................: E, Greek And Roman Voting And Elections, U.K.,1972.Şahin & Başgelen.................: S & N, Likya İncelemeleri, İstanbul, 2000.Talbert................................... : R, J, A, The Romans From Village To Empire, New York, 2004.Wells......................................: C, The Roman Empire, New York, 1984.Winfried................................: E, Geschicte Einer Antikites Weltstadt, Berlin, 1992.Yegül......................................: F, K, Baths and Bathing in Classical Antiquity. New York, 1994Alföldi.................................... : A, “ La Politique Provinciale de Tibere,” Latomus,IV, (1965).Anderson...............................: J, G, C, “ Pompey’s Campaign Against Mithridates”, JRS, XIII, (1913).Bean....................................... : G,“İnscriptions of Elea and Lebedus,” Belleten XXIX (1969).Bosch& Atlan........................: E,&, S, “ Antalya Kitabeleri,” Belleten, XI-43 1947.Calder.................................... : W, M, “Colonia Caesareia Antiocheia,” JRS, II, 1912.Crawford............................... : H, E, “Sardis 1980”, II. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1981.Demircioğlu..........................: H, “Roma Devleti’nin Eyalet Sistemi Hakkında”, Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt 5, Sayı. 8-9, (1967).Erim.....................................: K, “Aphrodisias Kazıları” TAD, XI-2 (1961).Erim....................................... : K,“Aphrodisias 1985”, VII. Kazı Sonuçları, (1986).Farrand...............................: , W, R, “Geology and Physiograhy of the Beyşehir- Sugla Depression”, TAD, XIII,(1968).French&Mitchell.................. : D&S, “Roma İmparatorluğu’nun İlk Devirlerinde Pisidia’da Yollar ve Ulaşım,” TAD, XIV-I, (1977).Habicht.................................. : C, “ New Evidence On The Province Of Asia,” JRS, LXV, (1975)Harper................................... : R, P, “ Recent Epigraphic Research At Cibyra,” T.T.K., VIII.İnan........................................: J, “ Kremna Kazı Raporu”, TAD, XIX-II, (1970).İnan........................................: J, “Perge Tarihi”, VII. Kazı Sonuçları, (1984).İplikçioğlu..............................: B, “ Ephesus Yazıtları Işığında Principatus DönemiAtlı Sınıfı Devlet Kariyeri,” T.T.K. 10. Kongre, (1986).Knibbe&Engelmann..........: D&H, “Asia Eyaleti Gümrük Yasası”, EA, XIII, (1989).Koestermann........................: E, “Die Feldzuge Des Germanicus 14-16” Historiae, VI, (1957).Lacey......................................: W, K, “ Nominatio and The Elections under the Tiberius Historiae, XII (1963)Miller....................................: F, “The Emperor, The Senate and The Provinces”, JRS, LVI, (1966).Mitchell..................................: S, “Requisitioned Transport in The Roman Empire,” JRS, LXVI, (1976).Mitchell..................................: S, “Requisitioned Transport in The Roman Empire,” ZPE XXXXV, (1982).Mitchell..................................: S, “ Galatia Under Tiberius”, Chiron, XVI, 1986.Ramsay.................................: W, “Studies in The Roman Province Galatia”, JRS, XIV, (1924).Rostovtzeff............................: M, “Economic Politiques des Rois de Pergame” Anatolian Studies, (1923).Rustafjael.............................. : D, R, “ Kyzicus” JHS,XXII, (1902).Shotter...................................: D,“Cnaeus Calpurnius Piso, Legate Of Syria”, Historia, XXII, (1973)Todd..................................... : I, “ Preliminary Report on a Survey of Neolithic Sites İn Central Anatolia” TAD, XVI-1, (1966)Shotter..................................: D, “ Cnaeus, Piso Legate of Syria”, Historia, XXII, (1973).Syme......................................: R, “Some Notes On The Legions Under Augustus” JRS XXIII, (1933).Şahin.....................................: S, “ Bemerkungen zu Lykischen und Pamphylischen Inschriften,” EA, X, (1991).Şahin......................................: , S, “ Bau Einer Sälenstraße in Attaleia, Unter Tiberus Caligula” EA, XXVI, (1995).Şahin..................................... : S, “Germanicus in Perge,” EA, XXIV, (1995).


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 134
  • Üye: 0
  • Toplam: 134

Detaylı İstatistikler