Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere okuduğunu anlama becerilerinin öğretiminde uyarlanmış bilişsel strateji öğretiminin etkililiği

Diğer Başlık: The effectiveness of modified multi-component cognitive strategy instruction on reading comprehension of students with intellectual disability

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): EĞİTİM, Eğitim (Genel), Eğitimin özel yönleri,

Yazar(lar): ÖZAK, Hakan (Yazar),

Emeği Geçen(ler): DİKEN, İbrahim Halil (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 133 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Okuduğunu Anlama, Bilişsel Strateji Öğretimi, Zihinsel Yetersizlik.    Reading Comprehesion, Cognitive Strategies Instruction,Intellectual Disabilities.


Özet

Bu araştırmada zihinsel yetersizliği olan öğrencilere okuduğunu anlamabecerilerinde Bak-Oku-Anlat (BOA) Bilişsel Strateji Öğretimi’nin etkililiğiaraştırılmıştır. Ayrıca öğrencilerin bu becerileri başka ortam ve kişilere genellemeleri veöğretimden bir, üç ve dört hafta sonra becerileri sürdürme durumları belirlenmiştir.Araştırmaya zihinsel yetersizliği olan üç öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerdenikisi erkek, biri kızdır. Öğrencilerin yaşları 9-11 arasında değişmektedir. Katılımcılarilkokul üçüncü sınıf ve dördüncü sınıf öğrencisidir. Araştırmada tek denekli araştırmamodellerinden “Deneklerarası Çoklu Yoklama Modeli” kullanılmıştır. Araştırmasürecinde BOA Stratejisinin etkililiğini belirlemek amacıyla öğrencilerin okumaparçalarına ilişkin doğru cevap sayıları öğretim öncesi ve öğretim sonrasıdeğerlendirilmiştir. Araştırma başlama düzeyi, öğretim süreci, öğretim sonudeğerlendirme, izleme ve genelleme aşamalarını içermektedir. Araştırma sürecinde eldeedilen veriler veri kayıt formlarına kaydedilerek grafiksel analiz yoluyladeğerlendirilmiştir.Araştırma bulguları BOA Bilişsel Stratejisinin zihinsel yetersizliği olan üçdenekte de etkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca öğretimden sonraki genellemeoturumlarında ve bir, üç ve dört hafta sonraki izleme oturumlarında da kazanılanbecerilerin sürdürüldüğü belirlenmiştir.

Abstract

The purpose of this study is to find out the effectiveness of modified-cognitivestrategy instruction on developing and maintaining reading comprehension withstudents with intellectual disabilities.Three students with intellectual disabilities, one female and two male students,participated in the study. The ages of the students ranged from 9 to 11 and they werethird and fourth grade students. The study was carried out with multiple probe designacross subject research design among single subject research designs. The experimentalprocess consisted of determining baseline level instruction, Look-Read-Recite(LRR)Strategy instruction, post assessment and maintenance stages. In order todetermine the effectiveness of LRR Strategies, the correct answers of the students forthe comprehension questions were recorded before and after the instrution. The datagathered by filling the data registiration form for the research are commented by usinggraphic analysis method.The findings of the study indicated that LRR Cognitive Strategies wereeffective for three of the participants with intellectual disabilities. Further, the skillswere determined to be persistant both for generalization and follow-up sessions afterone, three and four weeks.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 4
  • Toplam: 31544
 • Online
  • Ziyaretçi: 167
  • Üye: 0
  • Toplam: 167

Detaylı İstatistikler