Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Öğrenme güçlüğü olan ve olmayan öğrencilerin sözcük bilgisi ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki

Diğer Başlık: The relationship between vocabulary and reading comprehension of students with learning disabilities and with typical development

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): EĞİTİM, Öğretme (Prensipler ve uygulamalar),

Yazar(lar): DELİMEHMET DADA, Şenay (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ERGÜL, Cevriye (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 87 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

öğrenme güçlüğü, sözcük bilgisi-okuduğunu anlama  .  learning disabilities, vocabulary, reading comprehension .


Özet

Bu araştırmada öğrenme güçlüğü olan ve normal gelişim gösteren öğrencilerinsözcük bilgileri ve okuduğunu anlama performansları ile bu becerileri arasındaki ilişkidüzeyi incelenmiştir. Çalışma grubunu 30 öğrenme güçlüğü olan ve 30 normal gelişimgösteren toplam 60 öğrenci oluşturmuştur. Katılımcıların tümü 3. ve 4. sınıfa devam edenöğrenciler arasından seçilmiştir. Araştırmada betimsel istatistik yöntemlerinden nedenselkarşılaştırmalı model kullanılmıştır. Veriler Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Testi(TİFALDİ; Berument ve Güven, 2010) ve Formel Olmayan Okuma Envanteri (FOOE;Karasu, Girgin ve Uzuner, 2013) araç setleri kullanılarak toplanmıştır.Analizler sonucunda, sözcük bilgisi ve okuduğunu anlama becerilerinde öğrenmegüçlüğü yaşayan öğrencilerin normal gelişim gösteren öğrencilerden daha düşük puanlaraldıkları görülmüştür. Öğrencilerin sözcük bilgileri ve okuduğunu anlama becerilerindekiilişki incelendiğinde ise; öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin sözcük bilgisi ve okuduğunuanlama becerileri arasında kısmi olarak anlamlı bir ilişki bulunurken normal gelişimgösteren öğrencilerin bu becerileri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.Araştırma küçük bir örneklem grubu ve sadece sözcük bilgisi ve okuduğunuanlama becerilerindeki performanslar ile sınırlı olmasına rağmen, ülkemizde öğrenmegüçlüğü olan öğrencilerin sözcük bilgisi ve okuduğunu anlama becerilerini değerlendirençalışmaların sınırlı olması nedeniyle elde edilen bulguların ilgili alanyazına veuygulamalara katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Sonuçların öğrenme güçlüğü olanöğrencilerin ilgili beceri alanlarındaki performansları hakkında bilgi sağlayarak öğretimprogramlarının planlanması sürecinde öğretmenleri destekleyeceği düşünülmektedir.

Abstract

This study examined the relationship between vocabulary and readingcomprehension of students with learning disabilities and with typical development.Participants included 30 students with learning disabilities and 30 typically developingstudents, total of 60 students. All participants were selected from 3rd and 4th gradestudents. This study used causal comporative research from descriptive statistics. Datasets were collected by using Turkish Expressive and Receptive Language Test(TIFALDI; Berument ve Güven, 2010) and Informal Reading Inventory (IRI; Karasu,Girgin ve Uzuner, 2013)Analyses showed that students with learning disabilities scored lower onvocabulary and reading comprehension tests. When the vocabulary and readingcomprension relationship was examined, there was partial statisticaly significant relationbetween vocabulary and reading comprehension of students with learning disabilities. Onthe other hand, typically developing students’ vocabulary and reading comprehensionskills was not significantly related.Although the sample size in the study was small and the testing was restricted tovocabulary and reading comprehension; this study is significant for the field and practicein that there are limited number of studies examining vocabulary and readingcomprehension skills of students with learning disabilities in Turkey. Findingsdemonstrating the poor performances of the students with learning disabilities invocabulary and reading comprehension will help teachers and researchers developing andplanning their instructional programs.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 4
  • Toplam: 31544
 • Online
  • Ziyaretçi: 123
  • Üye: 0
  • Toplam: 123

Detaylı İstatistikler