Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Kentsel dönüşümün Mamak –Boğaziçi semtinde çocukların eğitimi üzerine etkileri

Diğer Başlık: The effects of urban transformation on children's education living in Boğaziçi- Mamak

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): EĞİTİM, Çocuk çalışmaları, Erken çocuk eğitimi), Eğitim şekilleri,

Yazar(lar): ASLAN, Fatih Bedri (Yazar),

Emeği Geçen(ler): SEVER, Mustafa (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 148 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Eğitim, Kentsel dönüşüm, Apartman, Gecekondu, Ankara .   Education, Urban transformation, Apartments, Slum Houses, Ankara


Özet

Kentsel dönüşüm son yıllarda ülkemizin başlıca gündem maddelerinden.Özellikle Ankara ili Mamak ilçesi Boğaziçi Semti ülkemizdeki gecekondulaşmaylaparalel bir şekilde yapılaşmış ve yine kentsel dönüşüm sürecini de ülkemiz gündemiyleparalel bir şeklide yaşamaktadır.Bu araştırmanın amacı, Boğaziçi Semtinde gerçekleşmekte olan kentseldönüşümün çocukların eğitimi üzerine nasıl bir etkisi olduğunu belirlemek, bu etkilerinsosyal hayat ve eğitim- öğretim faaliyetlerine yansımalarını tespit etmektir.Araştırma kapsamında Boğaziçi Semtindeki toplam 7 okulda öğrenim görenöğrencilerin velisi olan 281 kişiye anket uygulanmıştır. Araştırmacı tarafındangeliştirilen bu ankette demografik bilgiler, oturulan eve ve mahalleye ilişkin bilgiler,oturulan konut türüne göre oluşturulmuş memnuniyet ifadeleri ile katılımcılarınçocuklarına karşı olan davranışları ile ilgili ifadeler yer almaktadır. Elde edilen verilerSPSS programında analiz edilmiştirAraştırma sonucunda semt sakinlerinin, oturdukları mahalleden genel olarakmemnun oldukları, ancak mahallenin yeterince hizmet alamadığını düşündükleri,mahallelerinin geleceğine ilişkin umutlu oldukları ortaya çıkmıştır. Yine mahallevsakinlerinin kentsel dönüşümle birlikte komşuluk ilişkilerinin olumsuz etkileneceğinedair düşünceleri öne çıkmaktadır. Apartmana yerleşen mahalle sakinlerinin yenikonutlarından memnun olduğu, ancak hâlâ gecekonduda oturanların ise memnunolmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Velilerin çocuklarının eğitimlerine karşı hassasolduğunu ortaya koyan çalışmada semtte bulunan önceden yapılmış okul binalarının fizikiolarak yetersiz olduğu, bu okulların yeni yapılan nitelikli konutlar arasında gecekondugörünümü sergilediği sonucunu da ortaya koymaktadır.

Abstract

The urban transformation is one of the main topics in Turkey’s agenda. Especially theBoğaziçi district in Mamak, in Ankara province is one of the biggest slum area so the people inthe area have been experiencing urban transformation as an important issue.The aim of this study is to determine effects of urban transformation on children’seducation, social life and academic activities.The data were collected from 281 students’ parents form 7 different schools in Boğaziçidistrict via questionnaire developed by the researcher. In the form contains questions aboutdemographic variables, housing and neighboring conditions and also number of children peoplesharing the same house. The data were analyzed by using SPSS.The research revealed that residents are satisfied with the neighborhood however theythought they didn’t’ get enough service. Also, they were hopeful for the future of the district.Again, residents thought that there would be negative effects of urban transformation onneighborhood relations. It was also found that the residents settled in apartment were satisfiedwith their new home; however, residents settled in slums were unsatisfied with their slums. Thisviistudy revealed that the parents were very sensitive about their children’s education and thoughtschool buildings were physically inadequate and the buildings needed to be updated.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31567
 • Online
  • Ziyaretçi: 86
  • Üye: 0
  • Toplam: 86

Detaylı İstatistikler