Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

İslam Borçlar Hukukunda akdin bağlayıcılığı

Diğer Başlık: Binding power of contract in Islamic Law of Obligations

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Din (Genel), HUKUK,

Yazar(lar): CEYLAN, Hadi Ensar (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ÇALIŞKAN, İbrahim (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 251 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Din, hukuk, islam, islam borçlar hukuku, akit, bağlayıcılık, Religion, law, Islam, Islamic debt law, contract, binding.


Özet

Tezde, akdin hukuki sonuçlarından biri olan bağlayıcılık kavramı İslâm borçlar hukuku açısından ele alınmaktadır. Tez konusunun borçlar hukuku alanı ile sınırlandırılması nedeniyle nikah akdinin bağlayıcılığı incelenmemektedir. İslâm borçlar hukukunda akdin bağlayıcılığı ele alınırken Hanefî, Mâlikî, Şâfi'î ve Hanbelî mezhepleri olmak üzere dört mezhep esas alınmakta, yeri geldiğinde diğer mezheplerin görüşlerine de temas edilmektedir. Tez, Giriş ve Dört Bölüm'den oluşmaktadır. Giriş kısmında tezin içerik ve yöntemi hakkında bilgi verilmektedir. Birinci Bölüm'de İslâm borçlar hukukunda akdin bağlayıcılığı kavramı, ilişkili olan diğer kavramlarla birlikte ele alınarak tanımlanmaktadır. İkinci Bölüm'de İslâm borçlar hukukunda akdin bağlayıcılığının şer'î dayanakları incelenmektedir. Üçüncü Bölüm'de İslâm borçlar hukukunda akdin bağlayıcı olabilmesi için aranan şartlar ele alınmaktadır. Dördüncü Bölüm'de ise İslâm borçlar hukukunda akdin bağlayıcılığının hukuki sonuçları incelenmektedir.

Abstract

In this thesis we examine binding power of contract which is one of the legal conclusions of contract. We try to find rules that which contracts become binding in Islamic law of obligations. So we don't argue binding power of marriage contract. Generally we consider four common law schools in Islamic history: Hanafî, Mâlikî, Shafi'î and Hanbalî but we also use other schools literature when we need it. The thesis comprises an introduction and four sections. The introduction includes some information about the contents and the process of preparation of the thesis. In the first section, we try to give definition of the binding with some other related concepts. In the second section we examine the seperation of contracts in the context of binding. In the third section we argue the conditions of binding. In the fourth section we show the legal conclusions of binding.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 4
  • Toplam: 31544
 • Online
  • Ziyaretçi: 112
  • Üye: 0
  • Toplam: 112

Detaylı İstatistikler