Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

PISA 2009 okuma becerileri alanındaki maddelerin tek değişkenli ve çok değişkenli eşleştirme yöntemi ile değişen madde fonksiyonlarının incelenmesi

Diğer Başlık: İnvestigation of differential item functioning of the items in PISA 2009 reading literacy test through univariate and multivariate matching dif

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): EĞİTİM, Eğitimsel psikoloji,

Yazar(lar): YILDIRIM, Ahmet (Yazar),

Emeği Geçen(ler): KOÇ, Nizamettin (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme Ve Değerlendirme Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 145 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Değişen Madde Fonksiyonu, Madde Yanlılığı, Çok DeğişkenliEşleştirme, Çok Değişkenli DMF, Eşleştirme Değişkeninin Arındırılması .  Differential Item Functioning, Item Bias, Multivariate Matching,Multivariate DIF, Purifying Matching Variable .


Özet

Bu araştırmanın amacı, PISA 2009 okuma becerileri alanındaki maddelerinTürkiye, Fransa ve ABD örneklemleri arasında değişen madde fonksiyonu (DMF)gösterip göstermediğini eşleştirme değişkeni olan toplam puan DMF’li maddelerdenarındırılmadan önce ve arındırıldıktan sonra tek değişkenli ve çok değişkenli eşleştirmeyöntemlerine dayalı olarak belirlemek ve olası madde yanlılığı kaynaklarını ortayakoymaktır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde bir araştırma olup araştırmanınkatılımcılarını, PISA 2009 okuma becerileri testinde 1, 3, 4 ve 6 numaralı kitapçıklarıalan Türk, Fransız ve Amerikalı toplam 4459 öğrenci oluşturmaktadır. SIBTEST’e dayalıolarak gerçekleştirilen tek değişkenli DMF analizlerine ek olarak eşleştirme değişkeniolan toplam puan DMF’li maddelerden arındırılmadan önce ve arındırıldıktan sonralojistik regresyona dayalı olarak tek değişkenli ve çok değişkenli (iki değişkenli, üçdeğişkenli ve dört değişkenli) DMF analizleri yapılmıştır. Ek eşleştirme değişkenlerininbelirlenmesi için literatürden yararlanılmış ve çoklu doğrusal regresyon analiziyapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; tek değişkenli DMF analizlerinin SIBTEST velojistik regresyon yöntemleri arasında paralellik gösterdiği ancak kullanılan yönteme göreDMF düzeylerinin farklılık gösterdiği bulunmuştur. Bununla birlikte, toplam puana ekolarak eşleştirme değişkenlerinin kullanımının (değişken sayısı arttıkça) birinci tip hatayıazalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Eşleştirme değişkeni olan toplam puan hesaplanırkenDMF’li maddelerin dışarıda bırakılmasının (DMF’li maddelerden arındırılmasının) datutarlı sonuçlar vermemekle birlikte DMF’li olarak etiketlenen madde sayısında vemaddelerin DMF düzeylerinde değişimlere yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır. Alınanuzman görüşleri neticesinde çeviri hataları ile kullanılan soru formatına ve bağlamav(kontekst) öğrencilerin aşinalık durumlarının yanlılık kaynakları olarak ortaya çıktığıbelirlenmiştir.

Abstract

The aim of the this research is to determine whether the items in PISA 2009reading literacy test show differential item functioning (DIF) among the samples ofTurkey, France and the United States of America before and after the matching variableis purified of DIF showing items via the use of univariate and multivariate DIF detectionmethods and to reveal sources of DIF. The research model is relational screening and theparticipants of the research are 4459 students from Turkey, France and USA who tookPISA 2009 reading literacy 1, 3, 4 and 6 numbered booklets. In addition to univariate DIFanalysis based on SIBTEST, univariate and multivariate DIF analysis based on logisticregression were conducted before and after matching variable was purified of DIFshowing items. In order to determine additional matching variables, the literature aboutpredicting variables of reading literacy was reviewed and multiple linear regression wasconducted. The results indicate that SIBTEST and logistic regression produce similarresults. However, DIF levels of the items change depending on the DIF detection method.Furthermore, the use of additional matching variables in addition to total score hasreduced first type error. Moreover, it has been found that the purification of matchingvariable of DIF showing items has led to change in the number and level of DIF showingitems. The expert views indicate that familiarity with the context used and item formats,the errors in the adaptation are the sources of bias.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 4
  • Toplam: 31544
 • Online
  • Ziyaretçi: 166
  • Üye: 0
  • Toplam: 170

Detaylı İstatistikler