Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

SEBASTOPOLİS ANTİK KENTİ( TOKAT – SULUSARAY)

Oluşturulma Tarihi: 2004

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): ALKAN, Ali (Yazar),

Emeği Geçen(ler): DORUK, Seyhan (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Sebastopolis, Tokat, Herakleopolis, Karana, Pontus
Özet Çekerek Irmak’ın ( Scylax ) yüksek vadisinde yer alan Sulusaray Tokat’ın 68 km güneybatısındadır.Sulusaray’ da ele geçen yazıtlarda Sebastopolis isminin okunması ile buranın antik Sebastopolis şehri olduğu anlaşılmıştır. Antik Sebastopolis şehrinin üzerinde kurulduğu höyükte yapılan kazılarda Eski Tunç, Hitit, Phyrig, Hellenistik ve Roma dönemlerine ait buluntular ele geçirilmiştir.Eski adı Carana olan bu şehir Galat Beyi Ateporix’ in de başkentidir. Ateporix MÖ. 3-2 de ölümünden sonra Roma topraklarına katılmış İmparator Augustus onuruna yeniden inşa edilmiş ve Sebastopolis adını almıştır. Sikke ve yazıtların belirttiği gibi şehrin ikinci adı da Heracleopolis tir.Sebastopolis Karadeniz‘i ( Pontus ) Kappadokia’ ya bağlayan yol üzerindedir. Amisos ( Samsun ) Amesia ( Amasya ) , Zela ( Zile ), Sebastopolis ( Sulusaray ), Siara ( Yıldızeli ), Sebasteia ( Sivas ) yoluyla Karadenizden Kappadokia’ ya ulaşılıyordu.Şehir Flaviuslar zamanında inşa edilen iyol şebekesi ve çok yakınında yer alan sıcak su kaynakları ( termal tesis ) ile önem kazanmıştır.Şehir Trajan’ dan itibaren para basmaya başlamıştır.Sikke ( madeni para ) ve yazıtlardan öğrendiğimize göre şehirde yerli halktan başka Yahudi ve Hırıstiyan toplulukları da yaşamıştır.Adından da anlaşıldığı gibi Heracles şehrin en büyük tanrısıydı. Diğer tanrılar ise Zeus Pylaios, Pyleon, Asclepios, Theos Hypsistos’ tur.Şehirde hamam, kilise, şehir suru, köprü ve gymnasium gibi yapılar ile pek çok mimari parça ele geçmiştir. Bu antik yapı ve parçalar şehirde Hellenistik – Roma ve Bizans dönemlerinde yoğun bir yerleşim olduğunu gösterir.
İçindekiler
Açıklamalar Çekerek Irmak’ın ( Scylax ) yüksek vadisinde yer alan Sulusaray Tokat’ın 68 km güneybatısındadır.Sulusaray’ da ele geçen yazıtlarda Sebastopolis isminin okunması ile buranın antik Sebastopolis şehri olduğu anlaşılmıştır. Antik Sebastopolis şehrinin üzerinde kurulduğu höyükte yapılan kazılarda Eski Tunç, Hitit, Phyrig, Hellenistik ve Roma dönemlerine ait buluntular ele geçirilmiştir.Eski adı Carana olan bu şehir Galat Beyi Ateporix’ in de başkentidir. Ateporix MÖ. 3-2 de ölümünden sonra Roma topraklarına katılmış İmparator Augustus onuruna yeniden inşa edilmiş ve Sebastopolis adını almıştır. Sikke ve yazıtların belirttiği gibi şehrin ikinci adı da Heracleopolis tir.Sebastopolis Karadeniz‘i ( Pontus ) Kappadokia’ ya bağlayan yol üzerindedir. Amisos ( Samsun ) Amesia ( Amasya ) , Zela ( Zile ), Sebastopolis ( Sulusaray ), Siara ( Yıldızeli ), Sebasteia ( Sivas ) yoluyla Karadenizden Kappadokia’ ya ulaşılıyordu.Şehir Flaviuslar zamanında inşa edilen iyol şebekesi ve çok yakınında yer alan sıcak su kaynakları ( termal tesis ) ile önem kazanmıştır.Şehir Trajan’ dan itibaren para basmaya başlamıştır.Sikke ( madeni para ) ve yazıtlardan öğrendiğimize göre şehirde yerli halktan başka Yahudi ve Hırıstiyan toplulukları da yaşamıştır.Adından da anlaşıldığı gibi Heracles şehrin en büyük tanrısıydı. Diğer tanrılar ise Zeus Pylaios, Pyleon, Asclepios, Theos Hypsistos’ tur.Şehirde hamam, kilise, şehir suru, köprü ve gymnasium gibi yapılar ile pek çok mimari parça ele geçmiştir. Bu antik yapı ve parçalar şehirde Hellenistik – Roma ve Bizans dönemlerinde yoğun bir yerleşim olduğunu gösterir. (Sulusaray, situated in the high ralley of the river of Çekerek (Scylax) occupies 68 km southwest of Tokat.Due to the fact that the name of ‘’ Sebastopolis ‘’ was read in the inscriptions which had been found in Sulusaray , it has been realized that here is antigue Sebastopolis city.During the excavations in the hoyuk on which antigue Sebastopolis city had been established, antigue pieces belong to the Early Bronze Age and the Hittite, Phyrigian, Hellenistic and Roman periods have been found.This city, whose old name is Carana, is also the prince of Galat Ateporix’s capital city. After the death of Ateporix in 3-2 BC., it has been added to the Roman land. Then it has been rebuilt in the honour of Emperor Augustus and called Sebastopolis. As coins and inscriptions state, the city’s second name is Heracleopolis. Sebstopis is on the roads which connect the Blac sea ( Pontus ) to Cappadocia in the antigue period, people reached to Cappadocia from the Black sea via Amisos ( Samsun ) Amesia ( Amasya ) Zela ( Zile ) Sebastopolis ( Sulusaray ) Siara ( Yıldızeli ) and Sebastetia ( Sivas ) .The city has gained importnce with the road network, built in the time of the flavius, and hot water sources which locate near it.Since Trajan, the city has begun to mint money.According to our knowledge through coins and inscriptions, lived in the city aport from native people.As it is understood from its name, Heracles was the greatest deity of the city. Other deities were Zeus Pylaios, Pylon, Asclepios an Theos Hypsistos.Beside the buildings like bath, temple, city wall, bridge and gymnasium, a lot of architectural pieces heve been gained in the city. These antigue buildins and pieces show thet there was intensive settlement in the city in Hellenistic, Roman and Byzantium periods.)
Haklar
Notlar

KaynakçaAA.....................................: Archaologischer AnzeigerAmandry–Remy(1991)....: Amandry M.&Remy, B. “Un bronze de pline le Jeune a Sebastopolis du Pont” BSFN 3, s.57-59, Paris, 1991PMid:12635268Amandry–Remy(1994)......: Amandry, M.&Remy, B.&Özcan,B. “La circulation manataire dansle Pont a l’apague imperiale travers les collections numismatigues du Musee de Tokat” , â BNF, s. 117-130, Paris, 1994PMid:12635268Amandry–Remy(1998).: Amandry, M.&Remy, B. “Les Mannaies de L’atelier de Sebastopolis du Pont” Pontica II, s.5-50, Paris, 1998Anabolu..............................: Anadolu, M.U. “zmir Arkeoloji Müzesindeki Tastan Yapılmıs Masa Ayakları” AST V.I. s. 293 zmir, 1987PMid:12635268Anderson............................: Anderson, JGC. Studia Poantica, Bruxelles, 1993PMid:12635268Aslan(1991)........................: Aslan M. “Pontus bölgesi Sehir Sikkeleri ve Zela definesi” AMM 1991 Yıllıgı s.121-142 Ankara, 1991PMid:12635268Aslan(1992).........................:Aslan,M. 1992 “Roma dönemi Pontus & Paphlagoia Sehir Sikkeleri” AMM 1992 Yıllıgı s.76-97 Ankara, 1992PMid:12635268Bayatlı.................................: Bayatlı O. Bergama Asclepion Saglık Yurdu, stanbul, 1938PMid:12635268Broughton...........................: Broughton, TRS. Roman Asia Minor NewYork, 1975PMid:12635268Christol-Leriot....................: Christol, M&Leriot, X. “Le Pontus et ses gouverneurs dans le second tiers du III siecle” RE s.13-40, Seint-Etienne 1986Cuinet..................................: Cuinet, V. La Turguie d’Asie, Paris, 1894PMid:12635268Cumont................................: Cumont, Fr.&E. Studia Pontica II, Bruxelles, 1906PMid:12635268Demiriz................................: Demiriz, Y. ‘’ Demre’deki Aziz Nicolaos Kilisesi’’ TADXV/ 1 s.13-34 1968Durbin.................................:Durbin, G.E.S. “Iron Age Pottery From the Provinces of Tokat and Sivas” ASXI, Ankara, 1971PMid:12635268Erhat....................................:Erhat, A. Mitoloji Sözlügü stanbul, 1993PMid:12635268Fıratlı..................................: Fıratlı N. “Usak Selçikler Kazısı ve Çevre Arastırmaları” TAD XIX s.109-160French.................................:French, D.H. “Roman Road and Milestones of Asia Minor” BAR nternational Series s. 392 London, 1988PMid:12635268Haufmann..........................: Haufmann,M.A. “Excavtions at Sardis in TAD XV/1 s.75-87, 1966PMid:12635268Jones(1940)........................: .Jones A.H.M. The Greek City from Alexander to Justinian, Oxford, 1940PMid:12635268Jones(1971)........................: Jones A.H.M. The Cities of the Eastern Roman Provinces Oxford,1971PMid:12635268Le Guen Pollet(1989).......: Le Guen Pollet, B. “Sebastopolis du Pont (Sulusaray) litteraires et inscriptions deja publies de la cite” EA 13 s.51-86, Ankara, 1989PMid:12635268LeGuenPollet(1990)..........: Le GuenPollet, B.&Remy,B. “Prespection epigraphigue franco turgue dans la cite de Sebastopolis du Pont” AA s.45-46 , stanbul, 1990PMid:12635268Le Guen Pollet(1990).......: Le Guen Pollet, B.&Remy,B. “Trois Epitaphes grecojuives de Sebastopolis du Pont ( Sulusaray )” s.117- 123, stanbul, 1991PMid:12635268Leschorn.............................: Leschhorn, W. Antike Aren ,Stuttgart, 1993PMid:12635268Magie..................................: Magie, D. Roman Rule in Asia Minor II, Princton,1950PMid:12635268Mahirogulları...................: Mahirogulları, A. Seyyahların Gözüyle Sivas stanbul, 2001PMid:12635268Marek................................: Marek, C.Stad Ara und Territorium in Pontus Bithynia and Nord Galatia, Tubingen, 1993PMid:12635268Mitford(1966)...................: Mitford,T.B. “The God Pylon in Eastern Pontus” Byzantion 36 s.471-485, Ankara, 1966PMid:12635268Mitford(1991)...................: Mitford,T.B.“nscriptiones Ponticae & Sebastopolis”, ZPE 87, s.181-243, Ankara, 1991PMid:12635268Özcan&Aykun&Yetiskin.: Özcan, B.&Aykun, M.& Yetiskin, G. Tokat’ın ki Kültür Hazinesi Antik Comana Pontica Antik Sebastopolis, Tokat, 1987Özcan(1990).......................: Özcan, B. “Sulusaray Sebastopolis Antik Kenti”, MKKSI, s.261-307 Ankara, 1990PMid:12635268Özcan(1991).......................: Özcan B. “Sulusaray 1990 Kurtarma Kazısı”, MKKSII s.167-190, 1991PMid:12635268Özgüç(1978).......................: Özgüç, T. “Masathöyük Kazıları ve Çevresindeki Arastırmalar”, Ankara, 1978PMid:12635268Özgüç(1982)........................: Özgüç, T. Masathöyük II. Ankara, 1982PMid:12635268Pliny....................................: Pliny, Natural History, London, 1947PMid:12635268Ramsay................................: Ramsay, W.M. (Çev. Mihri Pektas) Küçük Asya’nın Tarihi Cografyası, stanbul, 1960PMid:12635268Remy(1991)..........................: Remy, B.(a) 1 “Deux inscription du Pont en I’honneur de L.Aelius Caesar” Pontica , s.98.104 stanbul, 1991PMid:12635268Remy(1991)...........................: Remy, B. (b) “Recherces Sur Le Pont Dans L’Antiquite”, stanbul, 1991PMid:12635268Remy(1989)............................: Remy, B. “Les carrieres senatoriales dans les provinces romaines d’Anatolie au Haut Empire”, stanbul, 1989PMid:12635268Saltuk......................................: Saltuk, S. Arkeoloji Sözlügü, stanbul, 1993PMid:12635268Strabon...................................: Strabon, (Çev. Adnan Pekman), Antik Anadolu Cografyası, stanbul, 1993PMid:12635268Sng.........................................: SNG Deutschland Sammlung von Aulock Nachtrange I Pontus Paphlogonien, Bithynien, Berlin, 1967PMid:12635268Temizer..................................: Temizer, R. “Kayapınar Höyügü Buluntuları” Belleten XVIII Ankara, 1954PMid:12635268Tokat(2002)............................: Tokat li Tanıtım Brosürü, Tokat, 2002PMid:12635268Tokat(1967)............................: Tokat l Yıllıgı Tokat, 1967PMid:12635268Tokat(1973)............................: Tokat l Yıllıgı Tokat, 1973PMid:12635268Umar.......................................:Umar, B. Türkiye’deki Tarihsel Adlar, stanbul, 1999PMid:12635268Umar(2000)...........................: Umar, B. Karadeniz Kappadokiası (Pontos), stanbul, 2000PMid:12635268Waddington...........................: Waddington, W.H.&Babelon, E.&Reinach Th. “recveil genereal des monnaies grecques d’Asia Mineure I, Pontet Paphlogonia”, s.102-105. Paris, 1904PMid:12635268Waddington...........................: Waddington, W.H&Babelon, E.&Reinach Th. “recveil genereal des monnaies grecques d’Asia Mineure I Pontet Paphlogonia 2 s.141-145 Paris, 1925PMid:12635268Vogetli.....................................: Voegetli, H. Bilder der Heldenepen in der Kaiserzeitlichen Griechiscen Münzprüyung, Bale, 1977PMid:12635268Yaras........................................: Yaras, A. “2000 Yılı Allianoi Kazısı” 23.KST. Ankara, 2002PMid:12635268Yavi..........................................: Yavi, E. Tokat, stanbul, 1987PMid:12635268


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31566
 • Online
  • Ziyaretçi: 74
  • Üye: 0
  • Toplam: 74

Detaylı İstatistikler