Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

L'identite rhizomatique chez Modiano

Diğer Başlık: Modiano'nun eserlerinde kök-sap bağlamında kimlik sorunsalı

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL), GENEL KONULAR,

Yazar(lar): AKIN, Hasibe Meltem (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ETENSEL İLDEM, Arzu (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 120 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Patrick Modiano, kimlik sorunsalı, kök - sap, Gilles Deleuze, Felix Guattari, Partick Modiano, problem identity, rhizome, Gilles Deleuze, Felix Guattari


Özet

Çalışmamızda Patrick Modiano’nun La place de l’étoile, Livret de famille, Un pedigree ve Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier isimli romanlarında yazarın kendi kimlik sorunlarını ele aldık. Bu sorunların çıkış noktasını, nasıl geliştiğini ve nasıl sonuçlandığını Gilles Deleuze ve Felix Guattari’nin rhizome (kök-sap) yaklaşımından faydalanarak incelemeyi amaçladık.Patrick Modiano’nun kimlik sorunlarını detaylı bir şekilde kapsayacak biçimde çalışmamızı üç ana bölüme ayırdık.Çalışmamızın birinci bölümünde rhizome yaklaşımını detaylı bir şekilde anlattık. Daha sonra kimliği sosyolojik ve kültürel açıdan tanımlamaya çalıştık. Son olarak II. Dünya Savaşı’nı Deleuze ve Guattari’nin guerre de machine (savaş makinesi) kavramıyla anlatmaya çalıştık.İkinci bölümde, Patrick Modiano’yu ve hayatını rizom (kök-sap) çerçevesinde anlatmaya çalıştık. Burada dönemin yahudi düşmanlığını ele alarak, Patrick Modiano’nun söz konusu romanlarında bu düşmanlığı nasıl eleştirdiğini açıkladık.Çalışmamızın üçüncü bölümünde ise Patrick Modiano’nun önce kendi kimliğini kabullenip, sonra nasıl reddettiğini ve son olarak kendine nasıl yeni bir kimlik yarattığını Deleuze ve Guattari’nin toprak (territorialisation), yersizyurtsuzluk (déterritorialisation) ve yer-yurt edinme (reterritorialisation) kavramlarıyla açıkladık.Bu romanlarında Patrick Modiano, yaşadığı kimlik problemleri sebebiyle yeni bir kimlik arayışına girerek, kendisi için, Fransa’da küçük bir kasabadaki sıradan bir Fransızın kimliğini benimsemek istediğini ortaya koyuyor.

Abstract

In this study, Patrick Modiano's own identity problems are discussed through his novels entitled La place de l’étoile, Livret de famille, Un pedigree and Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier. Our main objective is to analyze the origin of these problems, how they progress and come to a conclusion, with the help of the theory of rhizome developed by Gilles Deleuze and Felix Guattari. This study consists of three chapters which covers in detail the identity problems of Patrick Modiano. In the first chapter, the theory of rhizome is well documented. Afterwards, we tried to explain the concept of identity in sociological and cultural terms. Finally, we tried to explain World War II by the concept of Guerre de Machine of Deleuze and Guattari. In the second chapter, we tried to explain Patrick Modiano’s life within the frame of theory of rhizome. We describe Anti-Semitism and the way Patrick Modiano criticize this hate in his novels mentioned above.In the third chapter of this study, we explain how Patrick Modiano accepts and then refuses his own identity, and finally how he can create himself a new one within the scope of three concepts of Deleuze and Guattari: territorialization, deterritorialization and reterritorialization.In these books, because of his identity problems, Patrick Modiano reveals his desire of having a simple identity of a French man living in the countryside of France.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 4
  • Toplam: 31544
 • Online
  • Ziyaretçi: 121
  • Üye: 0
  • Toplam: 121

Detaylı İstatistikler