Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Polihöristik karar verme teorisi çerçevesinde İsrail’in 2006 Lübnan müdahalesi kararı

Diğer Başlık: Israel’s 2006 Lebanon ıntervention decision in the framework of poliheuristic decision making theory

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): GENEL KONULAR, SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar): VAROL, Erkan (Yazar),

Emeği Geçen(ler): AKDEVELİOĞLU, Atay (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 235 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

İsrail, karar verme, polihöristik, Israel, desicion making, poliheuristic


Özet

Bu çalışmanın esas amacı İsrail’in almış olduğu dış politika kararlarını anlamaya çalışmaktır. Özellikle bu kararların hem neden hem de nasıl bir süreç neticesinde oluşturulduğu hakkında fikir sahibi olmaya çalışmaktır. Bu maksatla bir dış politika krizindeki karar verme süreci Polihöristik karar verme teorisi metodu çerçevesinde analiz edilmiştir.Çalışmanın birinci bölümünde Polihöristik karar verme metodunun ortaya çıkışı, gelişimi ve uygulamaları hakkında bilgiler verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde yapılacak olan analize ışık tutması maksadıyla İsrail’in politik sitemi karar verme sürecine olan etkisi kapsamında incelenmiştir. İsrail-Lübnan ilişkilerini krize getiren süreç hakkında artalan bilgisi sunulmuştur. Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde Polihöristik metot doğrultusunda 12 Temmuz süreci incelenerek analiz edilmiştir.Bu analiz doğrultusunda İsrail’in 2006 Lübnan müdahalesi kararını ve müdahale şeklini belirleyen temel etkenin iç politik beklentiler olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. İsrail karar verme sürecinin koalisyon hükümetlerinin bütünlüğünün korunarak devam ettirilmesi kaygısından olumsuz etkilendiği neticesine ulaşılmıştır. Elde edilen bir diğer sonuç ise özellikle güvenlik ile ilgili konularda daha yoğun233hissedilmekle beraber karar verme sürecinde ordunun önemli bir etkisinin olduğudur. Yine aynı kapsamda caydırıcılık unsurunun İsrail yönetimi ve kamuoyu tarafından oldukça titizlikle korunmaya çalışıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Abtsract

The main purpose of this study is to try to understand Israel’s foreign policy decisions. Trying to gain insight about both why they are made and the process by means of which they are made is especially intended. For this purpose, decision making process of a spesific foreign policy crisis was examined through Poliheuristic decision making method.In the first part of the study some basic information was presented concerning introduction of Poliheuristic decision making theory, it’s progress and it’s applications. In the second part of the study Israel’s political system within the context of it’s impact on decision making process was examined to shed light on following analyses. Some backgroud information related to the process which brought about Israel-Lebanon affairs to a crisis situation was explained. In the third, which is also the last, part of the study, 12’th July process was examined through Poliheuristic method.As a result of this analysis, it was revealed that the main factor determining response type of and decision of Israel’s 2006 Lebanon intervention was domestic political expectations. Another result of this thesis showed that the concern of keeping and preserving integrity and continuation of coalition governments affects235decision making process negatively in Israel. It is also deduced that army has a significant influence on decision making process in Israel, in particular on security issues. Similarly, it is concluded that the preservation of Israeli deterrence is tried to be watched rigorously by both country leaders and public as well


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 4
  • Toplam: 31544
 • Online
  • Ziyaretçi: 164
  • Üye: 0
  • Toplam: 164

Detaylı İstatistikler