Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Eser sözleşmesinde yüklenicinin borcunu ifa etmemesi

Diğer Başlık: Non-performance by the contractor in contracts for services

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): HUKUK,

Yazar(lar): SAĞIR, Alihan (Yazar),

Emeği Geçen(ler): İŞGÜZAR, Hasan (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Medeni Hukuk Bilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 156 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Eser sözleşmesi, borcun ifa edilmemesi, temerrüt, imkansızlık, ayıp, borçlar hukuku, contracts for services, non-performance, default, impossibility, defective performance, law of abligations.


Özet

Yüklenicinin bir eser meydana getirerek teslim etmeyi, iş sahibinin de buna karşılık bir bedel ödemeyi üstlendiği eser sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 470.-486. maddelerinde düzenlenmiş olup, gerek gündelik ilişkilerde, gerekse inşaat işlerinde sıkça uygulama alanı bulmaktadır. Kanun koyucu, 6098 sayılı Kanunu hazırlarken; ne genel hükümler, ne de eser sözleşmesini düzenleyen özel hükümlerde yeknesak bir borca aykırılık yaklaşımını benimsememiş, eski Kanun'un tasnifi aynen korunmuştur. Buna göre eser sözleşmesinde yüklenicinin temerrüdü, borcu ifasının imkansızlığı ve nihayet ayıplı ifası birbirinden ayrı çözümlere tâbi tutulmuştur. Yeni Alman Borçlar Kanunu ve CISG, PECL, PICC ve DCFR gibi uluslararası metinlerce benimsenen "Borcun ifa edilmemesi" kavramı, bütün borca aykırılık hallerini kapsamakta ve yalnızca aykırılığın "esaslı" olup olmadığı dikkate alınmaktadır. Bu yaklaşım, pratik gereklere daha uygun olup; Kanun'un genel hükümleri çerçevesinde düzenlenmeli ve eser sözleşmesi açısından da bu hükümlere atıf yapılmak suretiyle benimsenmelidir.

Abstract

Contracts for services, where the contractor undertakes the duty to produce and deliver a product and the employer undertakes the duty to make a payment in return, have been covered by the Turkish Code of Obligations no. 6098, Articles 470 to 486, and they hold importance within daily transactions as well as in construction works. Lawmakers, while preparing the Code no. 6098, have not adopted a uniform contractual breach system neither in the general provisions of the Code nor in the special provisions prepared for the contracts for services, and they have preserved the system that was adopted by the previous Code of Obligations. Therefore, different solutions are utilized whenever the contractor of a contract for services defaults on their obligation, fulfillment of their obligation becomes impossible or when the delivered product does not meet the contractual standards and obligations. The "non-performance" apporach that has been adopted by the new German Code of Obligations and international instruments like CISG, PECL, PICC and DCFR; encompasses all sorts of contractual breach types and only takes whether the breach is "fundamental" or not into consideration. This approach is more suitable for practical needs and should be accepted by the General Provisions of the Code and by referencing those, should be adopted by the special provisions of the Code regarding contracts for services.İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 4
  • Toplam: 31544
 • Online
  • Ziyaretçi: 145
  • Üye: 0
  • Toplam: 145

Detaylı İstatistikler