Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Kamu yatırımlarının yönetimi: Müstakil projelerden toplulaştırılmış projelere geçiş

Diğer Başlık: The management of public investments: The transition of independent projects to aggregated projects

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar): YAVUZ, Mehmet (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ÇİNER, Can Umut (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 232 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Kamu yatırımı, müstakil proje, planlama, proje, toplulaştırılmış proje, Public investment, independent project, planning, project, aggregated project.


Özet

Tezin konusu, planlı ekonominin başlangıcından günümüze kadar uzanan dönemde kamu yatırımları yönetiminde yaşanan değişimin incelenmesidir. Kamu yatırımlarının yönetiminde yaşanan değişim, takip edilen ekonomi politikası ile doğrudan bağlantılıdır. Tezin kapsadığı zaman dilimi, ekonomi politikası bağlamında iki döneme ayrılarak incelenebilir. Dolayısıyla, kamu yatırımları yönetimi açısından yaşanan değişim de bu dönemler itibarıyla analiz edilmiştir. Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) kuruluşu planlı ekonomiye geçişi temsil etmektedir. 1960 yılından 24 Ocak 1980 kararlarına kadar devam eden bu dönemde uygulanmış kalkınma planları aynı zamanda ekonomiyi yönetme işlevine sahiptir. Kamu yatırımları da ekonomiyi yönetme işlevinin bir parçası olarak "merkezden" ve "müstakil projeler" aracılığıyla yönetilmiştir. Benimsenen bu yönetim anlayışı, dönemin ekonomi politikası tarafından şekillendirilen planlama sistemi, örgütü ve yönteminin bir sonucu olarak değerlendirilmelidir. 24 Ocak 1980 Kararları ile ekonomi politikasında paradigma değişikliğine gidilmiş ve planlamadan vazgeçilerek serbest piyasa ekonomisine geçilmiştir. Günümüze kadar uzanan bu dönemde, bir önceki dönemde ekonomiyi yönetmek için kurulmuş olan planlama sistemi, örgütü ve yöntemi süreç içerisinde çözülmüştür. Yaşanan bu çözülmenin kamu yatırımları yönetimi açısından yansıması, kamu yatırımlarının "yerinden" ve "toplulaştırılmış projeler" eliyle yönetilmesi şeklinde kendini göstermiştir. Kamu yatırımının gerçekleştirilmesinden sorumlu yatırımcı kurumlara yetki devrini içeren bu süreç aynı zamanda DPT'nin geçirdiği değişimin farklı bir okuması olarak değerlendirilmelidir.

Abstract

The main theme of this thesis is to examine the transition in the management of public investments from the beginning of the planned economy to the present day. The change in the management of public investments is directly linked to the pursued economic policy. The time covered by the thesis can be examined in two different period in the context of economic policy. Hence, the change in public investment management has been analyzed according to these periods. The establishment of State Planning Organization (SPO) represents the transition to planned economy. The development plans implemented during the planned economy period, which lasted from 1960 until the decisions of January 24, 1980, also functioned as main documents for management of economy. Public investments have also been managed through "central" and "independent projects" implementation model as a means of managing the economy. This adopted management approach should be considered as a consequence of the mentioned planning system, its organization and its methodology which shaped by the period's economic policy. Based on January 24, 1980 decisions, authorities of the period gone a paradigm shift in economic policy and quit the classic planning in favor of the free market economy. The planning system, its organization and its methodology, which established to manage the economy in the previous period, dissolved as a consequence of new approach in the economic policy. The reflection of this dissolution in the management of public investments, realized with "decentral" and "aggregated projects" implementation model. This process, involving the transfer of authority from SPO to the investor institutions responsible for the realization of the public investment, should also be regarded as a different reading of the change of SPO in time.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 4
  • Toplam: 31544
 • Online
  • Ziyaretçi: 133
  • Üye: 0
  • Toplam: 133

Detaylı İstatistikler