Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Bilgisayar oyunlarından gündelik hayata kültürel bir aktarım süreci olarak yabancı dil öğrenimi

Diğer Başlık: Foreign language learning as a cultural transmission process from computer games to daily life

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL), GENEL KONULAR,

Yazar(lar): ARSLAN, Hatice (Yazar),

Emeği Geçen(ler): SEVER, Mustafa (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim Dalı / Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri Bilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 149 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Dijital yerliler, çevrimiçi bilgisayar oyunları, yabancı dil, kültür aktarımı, digital natives, online computer games, foreign language, cultural transmission


Özet

Teknoloji ve buna bağlı ortaya çıkan uygulamalar sayesinde yeni bir teknoloji çağı başlamıştır. Bu teknolojik çağa uyum sağlayabilen ve kendine özgü kültür yapıları ve öğrenme stillerine sahip dijital yerliler adında yeni bir nesil ortaya çıkmıştır. Bu yeni nesil kendine alan yazında kavramsal olarak yer edinmeye başlarken eğitim çevrelerinin de dikkatini çekmeyi başarmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kültürlerarası iletişimin önemi daha çok artmıştır. Kültürlerarası iletişimde önemli rol oynayan yabancı diller ve buna bağlı dil öğrenme süreçleri ön plana çıkmıştır. Yabancı dil ve kültürün ayrılmaz bir ikili olması ve karşılıklı olarak birbirini tamamlaması ise yabancı dil öğrenme sürecini yeniden düzenlemiştir. Yabancı dil öğrenme yaklaşım ve yöntemleri bu yeniden şekillenme düzeninin bir parçası haline gelmiştir. Bu noktada bilgisayar oyunları karşımıza çıkmakta, hem eğlence kaynağı olması hem de eğitimsel işlevi nedeniyle dijital uygulamalar alanındaki araştırmalara konu olmaktadır. Tüm bunlardan hareketle bu araştırmanın amacı günümüz teknoloji dünyasında kullanılan çevrimiçi bilgisayar oyunları ve uygulamalarıyla ortaya çıkan yeni bir kültürel sürecin varlığının ve bu sürecin yabancı dil öğrenimindeki etkilerinin anlamlı bir farklılık yaratıp yaratmadığının araştırılmasıdır. Bu nedenle bu araştırmada betimsel alan araştırması temel alınarak tarama araştırması modeli kullanılmış ve nicel veri sağlamak amacıyla anket tekniğine başvurulmuştur. Bu verileri destekleyici nitelikte ilgili alan yazın araştırması yapılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen bulgular ile hedef dilde bilgisayar oyunu oynayan katılımcıların yabancı dil okuma becerisi puanlarının oynamayan katılımcılara göre daha yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bu da bilgisayar oyunu oynamanın yabancı dil öğrenme üzerinde pozitif bir etken olduğunu göstermiştir.

Abstract

 
A new era of technology has begun as a result of the technology and the applications arising from it. A new generation called digital natives, which can adapt to this technological era and has their own unique culture and learning styles, has emerged. While this new generation has begun to conceptually take place in literature, it has also attracted the attention of education environment. The importance of intercultural communication has increased with the development of technology. The foreign languages, which play an important role in the intercultural communication and the language learning processes related to it, have come into the forefront. The fact that foreign language and culture are inseparable and they mutually complement each other has rearranged the foreign language learning process. Foreign language learning approaches and methods have become part of this remodeling scheme. At this point we encounter computer games, which are the subject of research in the field of foreign language learning due to both being an entertainment source and educational function. Starting from this point of view, the aim of this study is to research the existence of a new cultural process that emerges with online computer games and applications and whether the effects of this process on learning foreign language creates a meaningful difference. The survey research model was used based on descriptive field research and the survey technique was applied to provide quantitative data in this research. At the same time, literature review for the related field was carried out in support of this data. Findings from this study revealed that the participants who play computer games at the target language had higher scores on foreign language reading skills than the participants who don't. This shows that playing computer games is a positive factor in learning foreign languages.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31544
 • Online
  • Ziyaretçi: 401
  • Üye: 0
  • Toplam: 401

Detaylı İstatistikler