Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Okul müdürlerinin sürdürülebilir liderlik stratejilerini uygulama düzeyleri

Diğer Başlık: School principals’ implementation levels of sustainable leadership strategies

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): EĞİTİM, Eğitim (Genel), Eğitimsel psikoloji,

Yazar(lar): YOLLU, Sami (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ÇINKIR, Şakir (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 139 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Liderlik, sürdürülebilir liderlik, derinlik, genişlik, süre    .   Leadership, sustainable leadership, depth, breadh, length.


Özet

Bu araştırmada, Antalya ili kamu ilkokullarında görev yapan okul yöneticileri veöğretmenlerin okul yöneticilerin sürdürülebilir liderlik stratejilerini uygulamadüzeyleriyle ilgili görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma betimseltarama modelinde ve nicel araştırma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.Araştırmanın çalışma evrenini, 2016-2017 Eğitim - Öğretim Yılında AntalyaBüyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki merkez beş ilçede (Aksu, Döşemealtı,Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) kamu ilkokullarında görev yapan 445 okul yöneticisi ve3237 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise 217 okul yöneticisi ve 356öğretmen temsil etmektedir. Çalışmaya gönüllülük esasına dayalı okul yöneticilerinde% 49; öğretmenlerde ise % 78 oranında katılım sağlanmıştır. Çalışma grubunda bulunanokul yöneticisi ve öğretmenler araştırmacı tarafından geliştirilen “SürdürülebilirLiderlik Ölçeğini” doldurarak verilerin toplanmasına katkıda bulunmuşlardır. Toplananveriler SPSS 22 programında analiz edilerek bulgulara ulaşılmıştır.Araştırma sonuçlarına göre cinsiyet, okul müdürlüğü yapma, liderlik eğitimialma ve mezuniyet alanı değişkenlerine göre sürdürülebilir liderliğin tüm boyutlarındaistatiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Eğitim durumu değişkenine göreadalet ve koruma boyutlarında anlamlı bir farklılığın olduğunu görülmüştür. Bufarklılığın önlisans mezunlarının görüşlerinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Yaşdeğişkenine göre koruma boyutunda; kıdem değişkenine göre ise süre, farklılık vekoruma boyutlarında anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür.Bu bağlamda, sürdürebilir lider olarak okul müdürleri eğitimde yeni eğilimleritakip ederek ve okul kültürünü koruyarak okul toplumu arasında sosyal adalete,yaşamboyu öğrenmeye ve güvene dayalı şekilde dengeyi sürdürmelidir.

Abstract

The purpose of this study is to determine public school administrators’ andteachers’ opinions on school administrators’ implementation levels of sustainableleadership strategies in Antalya. This study was conducted as a descriptive surveymodel. The quantitative research method was used.The target population consisted of 445 public primary school administrators and3237 teachers, working in five central districts of Antalya (Aksu, Döşemealtı, Kepez,Konyaaltı, Muratpaşa) in 2016-2017 academic year. Public school teachers wererepresented by 356 participants and primary school administrators were represented by217 participants in the sampling. However out of 108 school admisinstrators and out of277 teachers were voluntarily participated in this study. While gathering data“Sustainable Leadership Scale” developed by the researcher was used. Data wasanalyzed by using SPSS 22 program.According to results, there has been no statistically significant differencedetermined in all sub-dimensions of sustainable leadership in terms of gender, workedas a school administrator, had leadership training and bachelor degree. In terms ofeducation variable, there has been a statistically significant difference found in justiceand protection sub-dimensions. The reason of this difference was coming from theassociate degree graduates’ opinions. There are also statistically significant differencesfound between age variable and protection sub-dimension, and seniority variable andtime, differences and protection sub-dimensions. In this context, school administratorsas a sustainable leaders, should maitain the balance among school community in regardto social justice, life long learning, trust by protecting school culture and following newtrends in education.İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31544
 • Online
  • Ziyaretçi: 235
  • Üye: 0
  • Toplam: 235

Detaylı İstatistikler