Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Ortaöğretim kurumlarında yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesi

Diğer Başlık: Evaluation of psychological counseling and guidance services in secondary education institutions

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Eğitim (Genel),

Yazar(lar): İÇTÜZER, Emrah (Yazar),

Emeği Geçen(ler): NAZLI, Serap (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 106 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Gelişimsel rehberlik modeli, kanıta dayalı psikolojik danışma ve rehberlik, okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, ortaöğretim, Developmental guidance model, evidence based psychological counseling and guidance, school psychological counseling and guidance services, secondary school.


Özet

Bu araştırma, ortaöğretim kurumlarından mezun olup yükseköğretime yeni geçiş yapan öğrencilerin psikolojik danışma ve rehberlik (PDR) hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerini ortaya koymayı amaçlayan bir çalışma olup tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde öğrenim görmekte olan 357 kadın ve 166 erkek olmak üzere toplam 523 hazırlık sınıfı ve birinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri, 2014-2015 eğitim öğretim yılı güz döneminde, araştırmacı tarafından hazırlanan anket aracılığıyla toplanmış ve elde edilen veriler, bilgisayar ortamına aktarılarak "SPSS 20" paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin okullarındaki PDR servisinin yerini bildiği, PDR servisinde görevli psikolojik danışmanı tanıdığı, PDR servisinin çalışmalarından haberdar olduğu; PDR servisini öğrencilerin kişisel sorunlarını çözebilmelerine yardımcı olan bir birim olarak gördüğü; PDR servisine ihtiyaç duydukları zaman rahatlıkla gidebildiği, en fazla üniversite tercihi ile ilgili yardım almak için gittiği, PDR hizmetlerini gelişimleri ve gelecek yaşamları açısından yararlı bulduğu ve liselerinde görevli psikolojik danışmanın yürüttüğü çalışmaları çeşitli yollar ile öğrencilere tanıttığı belirlenmiştir. Ayrıca sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik saatlerini, öğrencilere faydalı olacak şekilde yeterince dolduramadığı, rehberlik saatlerinde çoğunlukla öğrencilerin serbest çalışması için izin verildiği belirlenmiştir. Ancak rehberlik saatlerinden yararlanmada sıkıntı yaşamalarına rağmen, öğrenciler ders programında rehberlik etkinlikleri için haftalık 2 ders saati ayrılmasını önermişlerdir. Diğer yandan liselerde PDR hizmetlerinin en fazla ortaöğretim sonrası üniversite gibi önemli tercihler yapmaya yardımcı olacak akademik hazırlıkları tamamlamaya yardımcı bilgi ve beceriler kazandırması gerektiği, PDR servislerinin en fazla ihtiyacı olan öğrenciler ile bire bir görüşme yapmasının istendiği sonucuna ulaşılmıştır.

Abstract

This research is a study aiming to reveal the evaluations of psychological counseling and guidance services (PCG) of students who have graduated from secondary education institutions and recently enrolled students in higher education and survey model was used in the research. The study group of the research constitutes 523 preparatory class and first class students, including 357 female and 166 male students who are studying in Gazi University, Ankara University, Hacettepe University and Yıldırım Beyazıt University in the academic year. Research data were collected through a questionnaire prepared by the researcher in the fall semester of 2014-2015 academic year and the data were transferred to computer environment and analyzed using "SPSS 20" package program. According to the findings of the research; Students know the location of PCG service in their schools, know the psychological counselor in the PCG service. They are aware of the studies of the PCG service. They think about PCG service as a unit to help students solve their personal problems. They can easily go to the PCG service when they need to it. They go to the PCG service for help about university preference. According to the students psychological counseling and guidance service which conducted during high school education is useful for their development and future lives and they express that, psychological counselor in their schools, introduces the studies to the students in various ways. Also, class guidance teachers; can not conduct guideline hours sufficiently to be useful for students. During guidance hours, students are usually allowed to study freely. Although The students have difficulty in using the guideline hours, according to them it was revealed that 2 lesson hours should be reserved for the guidance activities in the weekly course schedule; On the other hand, according to the students; PCG services should get skills which acquire the attitudes, knowledge and skills that contribute to effective learning in school and across the life span. Student offer that PCG service should have an interview with the students who most-need it.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31544
 • Online
  • Ziyaretçi: 217
  • Üye: 0
  • Toplam: 217

Detaylı İstatistikler