Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Tek başına olma ve tek başına olmayı tercih etmenin yalnızlık, yaşamda anlam ve utangaçlıkla ilişkisinin incelenmesi

Diğer Başlık: Solitude and investigation of the relationship between the preference for solitude, loneliness, meaning in life, and shyness

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Psikoloji, EĞİTİM,

Yazar(lar): ERPAY, Tunahan (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ATİK, Gökhan (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 106 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Tek başına olma, yalnızlık, yaşamda anlam, utangaçlık, Solitude, loneliness, meaning in life, shyness.


Özet

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin tek başına olma durumunu ne derece tercih ettiklerinin ve nasıl yaşadıklarının belirlenmesi, cinsiyete göre tek başına olmayı tercih etme ve yaşama türlerinin farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi ve ayrıca tek başına olmayı yordamada yalnızlık, yaşamda anlam (yaşamda anlamın varlığı ve yaşamda anlamın arayışı), utangaçlık, yaş ve cinsiyetin rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya 470 üniversite öğrencisi (%30.2 erkek, %69.8 kadın) katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Tek Başına Olmayı Tercih Etme Ölçeği, Tek Başına Olma Türleri Ölçeği, UCLA Yalnızlık Ölçeği, Yaşamda Anlam Ölçeği ve Utangaçlık Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, katımcıların orta düzeyde tek başına olmayı tercih ettikleri görülmektedir. Tek başına olma türleri içerisinde en çok deneyimlenen tür olarak hoşça vakit geçirme, hayal kurma, hatıralara dalma ve yakınlık; en az deneyimlenen tür olarak ise yabancılaşma ve yalnızlık belirtilmiştir. Tek başına olmayı tercih etmeyi ile yalnızlık ve utangaçlık arasında pozitif yönde; tek başına olmayı tercih etme ile yaşamda anlamın varlığı arasında negatif yönde manidar bir şekilde ilişkilidir. Tek başına olmayı tercih etmeyi yalnızlık, utangaçlık ve yaşamda anlamın varlığı manidar bir şekilde yordamıştır. Çalışmadaki yordayıcı değişkenler tek başına olmaya ait toplam varyansın %12'sini açıklamıştır. Sonuç olarak, katılımcılar tek başına olmayı orta düzeyde ve daha çok olumlu bir süreç olarak deneyimlemektedirler. Katılımcıların tek başına olmayı tercih etme düzeyleri arttıkça yalnızlık ve utangaçlık düzeyleri artmakta, yaşamlarında anlamın varlığı düzeyleri de düşmektedir. Yordayıcı değişkenler tek başına olmayı tercih etmeyi düşük bir oranda açıklamakta ve bu bulgu da tek başına olmanın diğer birçok değişkenle ilişkili olabileceğine işaret etmektedir.

Abstract

In this study, it was aimed to investigate the degree of university students' preference for solitude, what types of solitude they experience, the differences in preference for and types of solitude according to the gender, and the role of loneliness, meaning in life (presence of and search for meaning), shyness, age, and gender in predicting the preference for solitude. Totally, 470 university students (30.2% male, 69.8% female) participated in this study. Preference for Solitude Scale, Types of Solitude Experiences Scale, UCLA Loneliness Scale, Meaning in Life Questionnaire, and Shyness Scale were used as data collection instruments. The findings indicated that the preference level of participants for solitude was at the moderate level. The most experienced types of solitude by the participants were recreation, daydreaming, reminiscence, and intimacy; the least experienced types of solitudes were alienation and loneliness. The preference for solitude was significantly and positively related with loneliness and shyness, however significantly and negatively related with presence of meaning in life. Loneliness, presence of meaning in life, and shyness significantly predicted the preference for solitude. The predictors of this study accounted for 12% of the total variance of the preference for solitude. Consequently, the participants experienced the solitude moderately and more positively. As the level of preference for solitude increased, the levels of loneliness and shyness increased, and the level of presence of meaning in life decreased. The predictors explained the preference for solitude at a low ratio, which suggests that the preference for solitude may be related to many other variables.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31544
 • Online
  • Ziyaretçi: 364
  • Üye: 0
  • Toplam: 364

Detaylı İstatistikler