Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Erken evlenen ve çocuk sahibi olan ergen ve beliren yetişkinlerin kimlik statülerinin incelenmesi

Diğer Başlık: Analysis of the identity statuses of adolescents and emerging adults who get married and have children at an early age

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Psikoloji, EĞİTİM,

Yazar(lar): PEHLİVAN, Reyhan (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ŞENER, Tülin (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 132 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Ergenlik, beliren yetişkinlik, kimlik statüleri, erken evlilikler, ergen anneler, Adolescence, seen adulthood, identity statutes, early marriages, adolescent mothers.


Özet

Bu çalışmada, erken yaşta evlenmiş ve çocuk sahibi olmuş ergen ve beliren yetişkinler ile bekâr ve eğitimine devam eden gençlerin kimlik statüleri incelenmiştir. İlişkisel tarama modeli niteliğinde olan araştırmanın grubunu, 150'si çocuk sahibi anneler (75 ergen ve 75 beliren yetişkin) ile 150'si bekâr ve eğitimine (75 ergen ve 75 beliren yetişkin) devam eden gençler olmak üzere 16-24 yaş grubunda yer alan toplam 300 kişi oluşturmuştur. Araştırma grubuna Kimlik Gelişiminin Boyutları Ölçeği ve araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21.00 programında çözümlenmiştir. Araştırmaya katılan kişilerin kimlik statülerinin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin test edilmesi amacıyla ki-kare analizi yapılmıştır. Bu araştırmada, görüşleri alınan katılımcıların kimlik statülerinin yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği (X2=7.257; p>0.05) ancak katılımcıların medeni durumlarına ve çocuk sahibi olma durumlarına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır. Evli katılımcıların daha çok ipotekli (%38.0; n=57) kimlik statüsüne sahip olduğu, bekâr katılımcıların ise daha çok dağınık (%25.3; n=38) ve farklılaşmamış (%25.3; n=38) kimlik statüsüne sahip oldukları belirlenmiştir.

Abstract

The aim of the present study is to analyse the identity status of adolescents and emerging adults who get married and have children at an early age. The research of the study adopting a relational screening model was comprised of 300 participants, 150 mothers (75 adolescents and 75 emerging adults) and 150 single students (75 adolescents and 75 emerging adults) aged 16-24 years. The Dimensions of Identity Development Scale was applied and a Personal Information Form prepared by the researcher was completed by the research group. The data was analyzed using SPSS 21.00. A chi-square statistic was estimated in order to determine whether participants' identity status showed a significant difference. The findings of the current study indicated that no significant difference was found in the participants' identity status by age (X2=7.257; p>0.05), while their identity status showed a significant difference by their marital status and status of having children. It was found that married participants mostly had a foreclosure identity status (%38.0; n=57), whereas single participants had diffused (%25.3; n=38) and undifferentiated (%25.3; n=38) identity status.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31544
 • Online
  • Ziyaretçi: 447
  • Üye: 0
  • Toplam: 447

Detaylı İstatistikler