Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Çok düşük doğum ağırlığı ile doğan prematüre çocukların iletişim ve dil becerilerinin sosyoekonomik düzeye göre incelenmesi

Diğer Başlık: Investigating the communication and language skills of children with very low birth weight according to socio-economic level

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): EĞİTİM,

Yazar(lar): ŞAKRUCU, Evrim Durgut (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ACARLAR, Funda (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı Özel Eğitim Bilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 73 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Çok düşük doğum ağırlığı, prematüre çocuklar, iletişim ve dil becerileri, sosyoekonomik düzey, Very low birth weight, premature children, communication and language skills, socioeconomic level.


Özet

Bebeklerde doğum ağırlığının 1500 gram ve altında olması çok düşük doğum ağırlığı (ÇDDA), yaşam sınırının (23 hafta) üzerinde ve 37 haftadan erken olan doğumlar prematüre doğum olarak adlandırılmaktadır. Prematüre çocuklarda öğrenme güçlüğü, dikkat ve davranış bozuklukları, hiperaktivite ve dil problemleri çok fazla görülmektedir. Bu nedenle iletişim ve dil becerileri açısından da değerlendirilmeleri önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, çok düşük doğum ağırlığı (≤1500 gram) ile doğan prematüre çocukların düzeltilmiş 12-24 aylar arasındaki iletişim ve dil özelliklerinin incelenerek betimlenmesidir. Araştırma grubunu, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğan 1500 gram ve altında doğan, araştırma verilerinin toplandığı dönemde düzeltilmiş yaşları 12-24 aylar arasında olan toplam 32 prematüre çocuk oluşturmaktadır.Araştırmada Bilgi Formu, Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) ve Türkçe İletişim Davranışları Gelişimi Envanteri (TİGE) kullanılmıştır. Verilerin analizinde parametrik olmayan istatistiksel tekniklerden Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Sonuç olarak çok düşük doğum ağırlıklı prematüre çocukların iletişim ve dil becerileri TİGE normları ile karşılaştırıldığında özellikle ifade edici dil gelişimi açısından zamanında doğan akranlarının oldukça gerisinde oldukları bulunmuştur. Ayrıca farklı sosyoekonomik düzeylerdeki çok düşük doğum ağırlıklı prematüre çocukların iletişim ve dil becerileri incelendiğinde düşük sosyoekonomik düzeydeki ailelerin çocuklarının puan ortalamalarının anlamlı olarak düşük olduğu, cinsiyete göre değerlendirildiğinde ise iki grup arasında anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir.

Abstract

Infants born with a birth weight with 1500 g or less are defined as very low birth weight (VLBW) infants and births above the limit of life (23 weeks) and earlier than 37 weeks are called premature births. Learning difficulties, attention and behavior disorders, hyperactivity and language problems are common in premature children. For this reason, it is important to evaluate VLBW infants in terms of communication and language skills. The aim of this study was to describe the language characteristics of premature children born with very low birth weight (≤1500 grams) between 12-24 months corrected ages. This study includes 32 premature babies born in the Zekai Tahir Burak Women's Health Education and Research Hospital with birth weight of 1500 grams or less and whose corrected age were 12-24 months when the research data were collected. Demographic and socio-economic information form, Ankara Developmental Screening Inventory (ADSI) and Turkish Communicative Development Inventory (TCDI) were used in the study. In the analysis of the data, Mann Whitney U non-parametric test was used. In conclusion, when communication and language skills of premature children with very low birth weight compared to TCDI norms, especially expressive language development was behind their full-term peers. Also, when communication and language skills of very low birth weight premature children at different socioeconomic levels were examined, it was determined that the mean scores of children from families with low socioeconomic status were significantly lower and when children were evaluated according to the sex, there was no significant difference between the two groups.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31544
 • Online
  • Ziyaretçi: 387
  • Üye: 0
  • Toplam: 387

Detaylı İstatistikler