Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Liselerde okuyan öğrencilerin kadının çalışmasına yönelik tutumlarının belirlenmesi

Diğer Başlık: Attitudes of high school students toward women employment

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Psikoloji, EĞİTİM,

Yazar(lar): ÖZKARDEŞ, Asuman (Yazar),

Emeği Geçen(ler): SEVİM, Seher (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 77 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Lise öğrencisi, kadının çalışmasına yönelik tutum, çalışan kadın, High school student, attitude towards the work of the woman, working woman.


Özet

Bu çalışmada lise öğrencilerinin kadının çalışmasına yönelik tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Tarama modelinde olan çalışma grubunu; 2013-2014 yılında Ankara'daki Anadolu Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi ve Kız Meslek Liselerinde okuyan 234 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilere Kadının Çalışmasına Karşı Tutum Ölçeği (Kuzgun ve Sevim, 2004) uygulanmıştır. Elde edilen veriler, lise öğrencilerinin kadının çalışmasına yönelik tutumlarının istatistiksel açıdan anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi için bağımsız örneklemler için t testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA) ve Kruskal Wallis H Testi teknikleriyle çözümlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin kadının çalışmasına yönelik tutumlarının; okul türüne, cinsiyete, anne eğitim düzeyine göre, annenin çalışma durumuna göre ve babanın eğitim düzeyine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gösterdiği ancak sınıf düzeyine göre farklılaşmadığı belirlenmiştir.

Abstract

The main aim of this research is to examine high school students' attitudes towards employment of women. This is a survey model research and the study group consists of 234 students studying in Anatolian High School, Girl's Technical and Vocational High School and Technical and Industrial High School in Ankara. The data were collected during the 2013-2014 academic year in the above mentioned schools. An attitude scale was administered to the students which was developed by Kuzgun and Sevim (2004). The data were analyzed with Independent Samples T-test, One Way Analysis of Variance (ANOVA)and Kruskal Wallis H Test to find whether there is a significant difference about attitudes towards employment of women. The results indicated that; students' attitudes towards women employment significantly differin accordance with school type, gender, mother's working status and both mother and father's educational level. However no significant difference was found among grade levels of the students.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31544
 • Online
  • Ziyaretçi: 359
  • Üye: 0
  • Toplam: 359

Detaylı İstatistikler