Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

F.M. Dostoyevskinin romanlarındaki karakter çerçevelerinin incelenmesi

Diğer Başlık: An investigation on character frames in F.M. Dostoyevsky's novels

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): DİL VE EDEBİYAT, EĞİTİM,

Yazar(lar): PUREVDORJ, Amar (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ERDEM, Hasan Haluk (Danışman),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi Bilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 119 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Dostoyevski, karakter çerçevesi, insan tipleri, "Suç ve Ceza", "Budala", "Karamazov Kardeşler", Dostoyevsky, character frame, human types, "Crime and Punishment", "Idiot", "Karamazov Brothers".


Özet

İnsan, yaşamın ilerlemesi ve gelişimi ile kendini daha derin ve ayrıntılı bir şekilde anlamak ve anlamlandırmak ister. Büyüdüğü ortam, yaşadığı deneyimler, kişisel değerler ve inançları insanın hayata olan tutumuna, sahip olduğu karakterine yansır. Bunlar, insanın kendi anlayışlarını ve temel yönelimlerini ifade edip kendilerine ve dünyaya nasıl baktıklarına ilişkin bir çerçeve oluşmasını sağlar. Bu çalışmanın amacı, Dostoyevski'nin "Suç ve Ceza", "Budala" ve "Karamazov Kardeşler" adlı üç romanındaki karakter çerçevelerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda karakterlerin ortak ve farklı kişilik özelliklerinin neler olduğu, karakterlerin hangi toplumsal ve ahlaki değerlerle baş etmeye çalıştıkları ve kendi değerlerinin doğruluğunu kanıtlamak için hangi yollara başvurdukları, karakterlerin toplumsal kimlik değerlendirmeleri, birbirleriyle çeliştikleri ve örtüştükleri noktalar ile karakterlerin kişiliklerinin oluşumunda toplumsal ve coğrafi yapının (mekân, din, devlet, aile vb.) etkileri betimsel olarak incelenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, yazar eserlerinde insan gerçekliğinin anlaşılması için birey ve toplum ilişkilerinden doğan insan sorunlarını ve insani değerleri ele alarak insan karakter ve davranışlarını etkileyen unsurlar üzerinde yoğunlaşmıştır. 

Abstract

With progress and development in life a person wants to understand and to be understood deeper and in detailed way. The environment in which the person grows up, earned experiences, personal values and beliefs are reflected on the attitude toward life and personal characteristics. They also provide a framework of how person expresses own understandings and fundamental orientation toward the way they look at themselves and the world. The purpose of this work is to investigate the character frames in F. M. Dostoyevsky's three novels, "Crime and Punishment", "Idıot" and "Karamazov Brothers". In order to achieve the goal, it is necessary to understand what are the common and different personal characteristics of the characters, how they try to cope with the social and moral values and the ways in which their values are used to prove their authenticity. Moreover the social identity evaluations of the characters, the social structure of the characters (place, religion, government, family, etc.) had been tried to be studied descriptively. As a conclusion, we examined how the author concentrates on human personality problems and factors affecting human character and behaivor by considering human problems and human values arising from individual and society relations in order to understand human reality in his works.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31544
 • Online
  • Ziyaretçi: 338
  • Üye: 0
  • Toplam: 338

Detaylı İstatistikler