Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

ZnO tabakalı, tio2 bazlı boya duyarlı organik güneş pillerininn sentezlenmesi, karakterizasyonu ve veriminin geliştirilmesi

Diğer Başlık: Synthesis, characterization and improvement of ZnO- layered, Tio2 – based Dye-Sensitized organic solar cells

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): TEKNOLOJİ, BİLİM,

Yazar(lar): ÖZEL, Kenan (Yazar),

Emeği Geçen(ler): KOŞALAY, İlhan (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 75 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Zno, spin kaplama, katkı maddesi, boya duyarlı güneş pili,verim, zno, spin coating, dopant, dye-sensitized solar cell, efficiencyÖzet

Bu tez çalışmasında, katkısız ve %2 oranında Al, Ga, B katkılı ZnO bloklama tabakasıflor katkılı kalay oksit (FTO) ile TiO2 ara yüzeyine yerleştirilerek bu tabakanın eldeedilen boya duyarlı güneş pillerinin performansı üzerine etkileri araştırıldı.Bloklama tabakası spin kaplama metodu ile FTO üzerine kaplandı. Daha sonra TiO2pastaları hazırlanarak Doctor Blade yöntemi ile bloklama tabakasının üzerine uygulandı.Elde edilen FTO/ZnO:X (X: Al, Ga, B) / TiO2 çalışma elektrodu yapısı X-raydiffraction (XRD), atomik force mikroskobu (AFM) ve UV-Vis Spektrofotometreölçümleri ile karakterize edildi. Daha sonra çalışma elektrotları 4 farklı doğal boyaya(karadut (morus nigra), yasemin (jasminum fruticans), kök boya meyvesi (rubiatinctorum), idris (prunus mahaleb)) tabi tutuldu. Karşıt elektrotlar spin kaplama yöntemiile FTO üzerine platinyum kaplanarak hazırlandı. Son olarak çalışma elektrotlarıylakarşıt elektrotların aralarına sıvı elektrolit çözeltisi eklenerek birleştirilmesi ile güneşpili elde edildi. Güneş pillerinin performanslarının belirlenmesi için akım- gerilim (I-V)karakteristikleri ölçüldü. Kısa devre akımı (Isc), açık devre gerilimi (Voc), dolum faktörü(FF) ve verim (η) değerleri belirlendi.Sonuç olarak ZnO bloklama tabakalı güneş pillerinin performansının katkı atomlarıylaiyileştirildiği ve en iyi performansın Al katkılı bloklama katmanına sahip karadut özütüile duyarlılaştırılan güneş piline ait olduğu gözlemlendi.

Abstract

In this thesis, undoped and %2 Al, Ga, B doped ZnO blocking layer was deposited atthe interface of fluorine doped tin oxide (FTO) and TiO2, the effects of this layer on theperformance of the dye sensitive solar cells were investigated.The blocking layer was coated on the FTO by the spin coating method. TiO2 pasteswere then prepared and applied onto the blocking layer by the Doctor Blade method.The obtained FTO / ZnO: X (X: Al, Ga, B) / TiO2 working electrode structure wascharacterized by X-ray diffraction (XRD), atomic force microscopy (AFM) and UV-Visspectrophotometer measurements. Afterwards, the working electrodes were subjected to4 different natural dyes (black mulberry (morus nigra), wild jasmine (jasminumfruticans), madder fruits (rubia tinctorum), mahaleb cherry (prunus mahaleb)). Thecounter electrodes were prepared by coating platinum on FTO by spin coating method.Finally, the solar cells were obtained by combining the counter electrodes with theworking electrodes by adding liquid electrolyte solution between them. Current-voltage(I-V) characteristics were measured to determine the performance of solar cells. Shortcircuit current (Isc), open circuit voltage (Voc), fill factor (FF) and efficiency (η) valueswere determined.As a result, it was observed that the performance of solar cells which have ZnOblocking layer was improved with additive atoms and that the best performance wasattributed to the solar cell sensitized by black pepper extract with Al-doped blockinglayer.İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31544
 • Online
  • Ziyaretçi: 330
  • Üye: 0
  • Toplam: 330

Detaylı İstatistikler