Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Organik ve konvansiyonel koşullarda yetiştirilmiş biber (capsicum annuum l.) Çeşitlerinde tohum gelişimi, prımıng, kurutma ve depolamanın tohum kalitesine etkisi

Diğer Başlık: Seed quality development and the effect of seed drying, priming and storage in organically and conventionally grown pepper (capsicum annuum l.) Cultivars

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): BİLİM, TIP,

Yazar(lar): YILDIRIM, Kutay Çoşkun (Yazar),

Emeği Geçen(ler): DEMİR, İbrahim (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 274 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Biber, organik, tohum, çimlenme, depolama, hidropriming, hasatdönemleri, meyve içi olgunlaĢtırma, paketleme, vakum, Pepper, organic, seed, germination, storage, hydropriming, harvestingperiods, seed ripening, packaging, vacuum


Özet

Tezde “Yalova Yağlık 28”, “Yalova Çorbacı 12”, “Kandil Dolma” ve “Sürmeli Biberi” biberçeĢitleri, organik ve konvansiyonel sistemle 2015 ve 2016 yıllarında tekrarlamalı YalovaAtatürk Bahçe Kültürleri Merkez AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü‟nün üretim parsellerindeyetiĢtirilerek bitki geliĢimi, tohum verimi ve kalite özellikleri karşılaştırılmıştır. Organik tohumlar için uygun hasat zamanının tespiti, üç farklı hasat döneminde hasat edilen meyvelerde tohum olgunlaştırma yöntemleri ve bunlara bağlı organik ve konvansiyonel tohumların depo ömürlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca hidropriming (36 saat, % 100 oransal nem, 25oC) uygulamasının ve paketleme yöntemlerinin (12oC‟de oksijenli-vakumlu) organik ve konvansiyonel tohumlara etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Üç denemeden oluşan tezin birinci denemesinde; organik ve konvansiyonel sistemlerde kaliteli tohum eldesi için üç dönemde (çiçeklenmeden 45-55gün 1.hasat, 56-70gün 2.hasat ve 71-85gün sonra 3.hasat)hasatlar gerçekleştirilmiştir. Meyve içi tohum olgunlaştırma için alınan meyveler, dört gruba(ticari yöntem, meyve içi 1, 2 ve 3 hafta bekletme) ayrılmıĢtır. Çimlenme ve güç testlerisonuçlarına göre; her iki sistemde 2.hasat döneminin ön plana çıktığı görülmüştür. Meyve içi olgunlaştırmanın erken hasat döneminde (1.hasat) etkili olduğu, 2. ve 3.hasat dönemlerinde önemli farklar oluşturmadığı gözlemlenmiştir. İkinci denemede, 2.hasat döneminin ticari yöntemi tohumları, farklı paketleme yöntemleriyle (12 oC‟de okijenli-vakumlu ve oda sıcaklığında vakumlu) 20 ay depolanmıştır. Organik ve konvansiyonel tohumların depolamadaki kalite değişimi benzerlik göstermiştir. Her iki sistemde de 12 oC‟de oksijenli ve vakumlu depolamalarda tohum kalitesi daha yüksek olmuştur. Oksijenin tohum depo ömründeki etkisi görülmemiştir. Üçüncü denemede, tohumlara hidro priming uygulamasının ardından tekrar kurutularak farklı paketleme yöntemleriyle kısa süreli (6-8ay) depolanmıştır. Tohum partilerinin kaliteli olmasından dolayı üretim sistemleri, paketleme yöntemleri ve hidropriming uygulaması depolamada süreklilik gösteren farklılıklar oluşturmamıştır.

Abstract

In this thesis, organic and conventional growing systems on plant growth, seed yield and quality characteristics were compared in "Yalova Yağlık 28", "Yalova Çorbacı 12", "Kandil Dolma"and "Sürmeli Biberi" pepper varieties. Plants were grown in production fields of Yalova AtatürkHorticultural Central Research Institute in 2015 and 2016. To determine suitable harvestingtime for organic seeds, fruits harvested in three different harvesting periods. Determination oflongevity of organic and conventional seeds were also tested. One part of the tehesis aimed todetermine the effects of hydropriming (36 h, 100% relative humidity, 25 °C) and packagingmethods (oxygen-vacuum at 12 °C) on organic and conventional seeds. Fruit harvests werecarried out in three periods (first harvest 45-55, second harvest 56-70 and third harvest 71-85days after anthesis) to obtain high quality seeds in organic and conventional systems. Harvestedfruits were ripened in four different ways (commercial method, 1, 2 and 3 week ripening infruits). According to the results of germination and vigor tests; the 2nd harvest period was seenas the foreground in both systems. It was observed that seed ripening in fruits was effective inearly harvest period (1st harvest), but not significant differences in 2nd and 3rd harvest period.In the second trial, the seeds belong to the commercial method of the second harvesting periodwere stored for 20 months with different packing methods (oxygen, vacuum at 12 °C andvacuum at room temperature). At the end of the trial, the storage of organic and conventionalseeds was similar. With oxygen and vacuum storage at 12 °C resulted in higher quality seed lotsin both systems. The effect of oxygen on seed longevity had not been observed. In the thirdtrial, the seeds which re-dried after hydropriming stored for a short time (6-8 months) withdifferent packing methods. Due to the high quality of the seed lots used, production systems,packaging methods and hydropriming application did not cause differences in storage.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 1
  • Toplam: 31552
 • Online
  • Ziyaretçi: 170
  • Üye: 0
  • Toplam: 170

Detaylı İstatistikler