Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Yazma eserlerin kataloglanmasında MARC standardı 300 fiziksel niteleme alanı ve bileşenlerinin kullanımı

Diğer Başlık: Using 300 phyical description field and its components of MARC standarts in cataloging of manuscripts

Oluşturulma Tarihi: 2016

Niteleme Bilgileri


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayın Adı: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 20-12-2016 Sayı: 2 Cilt: 56 Yayınlandığı Sayfalar: 440-464


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Yazma eser, MARC, Fiziksel niteleme alanı (300), Bibliyograk denetim, Yazma eserlerin kataloglanması

Manuscript, MARC, Physical description (300), Bibliographic control, Manuscript cataloging


Özet

Yazma eserlerin kataloglanması basılı eserlere oranla daha fazla işbirliği ve uzmanlık gerektiren bir süreçtir. Eserlerin sanatsal, ziksel ve içerik özelliklerinin belirlenmesi bunların doğru ve standart niteleme alanlarına girilmesi, ileri düzey bir kataloglama bilgisi ve deneyim gerektirmektedir. Bilgi kaynaklarının elektronik ortamda kataloglanması için geliştirilen MARC (21) üst veri standardı gerekli uyarlamalar ile yazma eserler için de kullanılabilmektedir. Ancak yazma eseri diğer bilgi kaynaklarından ayıran ziksel özellikler ile yazma esere ilişkin bilgilerin bir bütünlük içerisinde verilmesi için “300 Fiziksel Niteleme” alanı altında yer alan ve bilgi kaynaklarına yönelik olarak kullanılması önerilen alt alanlardan faydalanılması gerekmektedir. Bu alan ve alt alanlar yazma eserlerin erişim, depolama ve koruma süreçleri için hem yazma eser kütüphaneleri personeline/yöneticilerine hem de kullanıcılara önemli ipuçları verebilecektir. Bu veriler eserlerle ilgili hangi şartlarda korunacağı, ne tür kâğıtlar üzerine yazıldığı, hangi yazı türlerinin kullanıldığı, bunların kullanım sıklıkları ve dönemleri, düzenleniş biçimleri, yazılış biçimleri ve depolama için gerekli ölçüler konularında bilgi verip stratejiler geliştirmesinde yazma eser kütüphanesi yöneticilerine ve kullanıcılarına yardımcı olabilecektir. Söz konusu veriler kullanıcılar için daha rane bir tarama stratejisi geliştirerek araştırma yapmak istedikleri eserlere daha kolay ve kısa sürelerde erişmelerini olanaklı kılabilecektir. Çalışmada yazma eserlerin nitelenmesinde gerekli ziksel özellikler alanlarının nasıl kullanılacağı örneklerle açıklanmaya çalışılacak ve bu alanın/alt alanların kullanımının yazma eserlerin kataloglanmasında ve bibliyograk denetiminde yazma eserlere isabetli erişmede sağlayacağı kolaylıklara değinilecektir.

Abstract

Manuscript cataloging is a process which requires more collaboration and expertise compared to published works. Determination of artistic, physical and content characteristics of manuscripts and their classication into correct and standard qualications require advanced knowledge in cataloging and experiences in the eld MARC (21), which was developed for electronic information cataloging, can be used for manuscripts whose metadata standard is high. However, in order to assign physical characteristics which differentiate manuscripts from other printed information resources and information about manuscripts with integrity, the subelds that are included in the eld of “300 Physical Description Etc.” and are suggested to be used according to the information resources should be utilized. These elds and subelds will provide important hints for access, storage and protection processes of manuscripts for both manuscript librarians/managers and to users. These data will offer information on developing strategies to manuscript library managers and users about under which conditions manuscripts shall be protected, on what kind of papers they shall be written, what kind of fonts will be used, their frequency and period of use, their type of arrangement, type of writing and criteria for storage. Mentioned data will provide users with the ability to develop more rened scanning strategies and access to the works they wish to research more easily and in a shorter period of time. This study will explain through examples, how to use the physical characteristics eld which should be used in the description of manuscripts and contributions to be attained by using this eld/subeld in mansucripts cataloging of and bibliographic control as well as achieving incisive access.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31544
 • Online
  • Ziyaretçi: 202
  • Üye: 0
  • Toplam: 202

Detaylı İstatistikler