Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Yazma eserlerin MARC tabanlı nitelenmesine terminolojik yaklaşım

Diğer Başlık: Terminological approach to MARC based qualification of Islamic manuscripts

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): RUKANCI, Fatih (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ANAMERİÇ, HAKAN (Diğer),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayın Adı: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 20-06-2017 Sayı: 1 Cilt: 51 Yayınlandığı Sayfalar: 71-88


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Yazma Eser; Yazma Eserlerin Kataloglanması; MARC; Kataloglama Kuralları; Yazma Eser Terminolojisi; Üst Veri

Manuscripts; Cataloguing of Manuscripts; MARC; Cataloguing Rules; Manuscript Terminology; Metadata


Özet

Yazma eserlerin nitelenmesi yalnızca kaynak türüne özgü terimlerin bilinmesi ve kullanımını gerektirir. Bu terminolojinin yurtiçi ve dışı kullanımlarında bazı hata ve eksiklikler görülmektedir. Bu hata ve eksiklikler ülkemizde yanlış çeviri, alanla ilgili terminolojiye hâkim olmama ve İslami bilgi üretim - aktarım geleneğinin/sürecinin bilinmemesinden kaynaklandığı açıktır. Söz konusu nedenlerden dolayı yapılan hatalı ve eksik uyarlamalar, yazma eserlerimizin nitelenmesinde ciddi çelişki ve sorunlara neden olmakta, eserlere erişimi kısıtlamakta ve uluslararası standartlara uygun “ulusal” bir standart oluşturmamıza engel olmaktadır. Bu çalışmada ülkemizdeki basılı ve elektronik yazma eser kataloglarında yapılan inceleme sonucunda belirlenen hatalı ve eksik kullanılan Machine Readable Cataloging (MARC) alanları ile Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları'na (Anglo-American Cataloging Rules II-AACR2-AAKKII) yer verilmiştir. Bu uygulamalara ülkemizde genellikle kayıtlarını İngilizce yapan kütüphanelerde daha fazla rastlanılmaktadır. Söz konusu hatalı ve eksik kullanımların giderilmesi için konuyla ilgili yerli ve yabancı terminolojik kaynaklar incelenmiş ve terminolojiye yönelik bir dizi öneri sunulmuştur. Bu öneriler bilgi kaynaklarının nitelenmesinde öncelikli olarak tercih edilen üst veri standardı MARC'taki sıraya göre verilmiş, doğru kullanımına ilişkin kanıtlar/kaynaklar her alan için ayrı olarak çalışmanın sonuç bölümünden sonra listelenmiştir.

Abstract

The qualication of manuscripts requires only knowledge and the use of the terms specic to the source manuscript. There are some errors and omissions in domestic and external use of this terminology. These errors and deciencies are obviously due to incorrect translation, lack of terminology regarding the eld, and the fact that the tradition of Islamic knowledge production - transfer is unknown in our country. Erroneous and incomplete adaptations due to these reasons cause serious contradictions and problems in the characterization of our manuscripts, restrict access to works and prevent us from establishing a “national” standard in line with the international standards. As a result of the examination of the printed and electronic manuscript catalogues in our country. This study includes the Machine Readable Cataloguing (MARC) elds and the Anglo-American Cataloguing Rules (AACR2) which have been used erroneously and incompletely. This practice generally tends to be found more in libraries that register in English. In order to overcome these mistakes and incomplete uses, the related domestic and foreign terminological sources have been examined and a series of suggestions for terminology have been presented. These recommendations are given in the order of MARC as the preferred upper data standard in the nature of the information sources, and the evidence /sources of correct use are listed after the conclusion of the study separately for each eld.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31540
 • Online
  • Ziyaretçi: 259
  • Üye: 0
  • Toplam: 259

Detaylı İstatistikler