Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Mono-, Bis-, Tris- Halkalı Fosfazen türevlerinin sentezi; Spektroskopik, stereojenik ve kristallografik özelliklerinin araştırılması

Diğer Başlık: The synthesis of mono-, bis-, tris-, cyclophosphazene derivatives, and the investigations of their spectroscopic, stereogenic and crystallographic properties

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): BİLİM, Kimya, Kimya mühendisliği,

Yazar(lar): TANRIKULU, Güler İnci (Yazar),

Emeği Geçen(ler): KILIÇ, Zeynel (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 101 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

bis-spiro halkalı fosfazenler, stereoizomeri, kristal yapı , bis-spiro cyclophosphazenes, stereoisomer, crystal structure 


Özet

Bu çalışmada, p-florbenzaldehitin kuru EtOH ortamında sırayla N-metiletilendiamin, Netiletilendiamin ve N-metil-1,3-propilendiaminle  ile etkileştirilmesinden oluşan Schiff bazları indirgenerek N-alkildiamin bileşikleri (1-3) elde edilmiştir. Diaminlerin hekzaklorosiklotrifosfazen  (N3P3Cl6)  ile nükleofilik sübstitüsyon tepkimesinden kısmen substitue mono-spiro-fosfazen (4-6) ve bis-spiro-fosfazen (7-9) sentezlenmiştir. Kısmen sübstitüe fosfazen bileşiklerinin eldesinde toluen, THF, o-ksilen çözücüleri kullanılarak klasik ve mikrodalga sentez yöntemleri ayrı ayrı denenmiştir. Elde edilen kısmen sübstitüe bileşiklerle aşırı pirolidinin tepkimesi sonucu tamamen sübstitüe (1011) bileşikleri elde edilmiştir. Bileşikler (7-9)  stereojenik merkez içerdiğinden sentez sırasında cis- ve trans- izomerler (7a-b, 8a-b, 9a-b) birlikte oluşmuştur. Bu izomerleri ayırmak için preperatif ince tabaka uygulaması yapılmıştır. Ayrıca tepkime ortamında ara ürün olarak bir imidazolin bileşiği (12) oluşmuştur. Sentezlenen kısmen ve tamamen sübstitüe fosfazen bileşiklerinin incelenmesinde MS, FTIR, NMR (1H,13C, 31P) teknikleri kullanılmıŞtır. Uygun kristali elde edilen (4, 9a ve 12) bileşiklerinin yapıları X- ışını kırınımmetre yöntemiyle aydınlatılmıştır.

Abstract

In this study, Schiff bases formed by reacting p-fluorobenzaldehyde with Nmethylethylenediamine, N-ethylethylenediamine and N-methyl-1,3-propylenediamine in dry EtOH, were reduced to obtain N-alkyldiamine compounds (1-3). The monospiro-phosphazene (4-6) and bis-spiro-phosphazene (7-9) compounds were synthesised by the nucleophilic substitution reaction of the N-alkyldiamine with hexachlorocyclotriphosphazene (N3P3Cl6). Conventional and microwave synthesis methods have been used for getting substituted phosphazene compounds in toluene, THF, o-xylene solvents. The resulting partially substituted compounds were reacted excess pyrrolidine to give completely substituted (10-11) compounds. Since the compounds (7-9) contain a stereogenic center, cis- and trans- isomers (7a-b, 8a-b, 9ab) form together during synthesis. In order to separate these isomers, preparative TLC was used. In addition, an imidazoline compound (12) formed during the reaction. MS, FTIR, NMR (1H, 13C, 31P) techniques were used to investigate the phosphazene compounds. The structures of the compounds (4, 9a and 12) suitable crystals were illuminated by X-ray diffractometry. İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31540
 • Online
  • Ziyaretçi: 199
  • Üye: 0
  • Toplam: 199

Detaylı İstatistikler