Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Simav civarındaki granitoidlerin jeolojisi ve petrolojisi (Batı Anadolu, Türkiye)

Diğer Başlık: Geology and petrology of granitoids in the vicinity of Simav (Western Anatolia, Turkey)

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): BİLİM, TEKNOLOJİ,

Yazar(lar): YÜCEL, Tunç (Yazar),

Emeği Geçen(ler): KADIOĞLU, Yusuf Kağan (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 148 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Simav, alaçam, anklav, magma karışımı, granit, simav, alaçam, enclave, magma mixing, graniteÖzet

Bu çalışmada Simav (Kütahya) civarında yüzlek veren Erken Miyosen Alaçam, Koyunoba ve Eğrigöz Plütonlarına ait farklı doku ve mineralojik bileşimdeki derinlik kayaları incelenmiştir. Bunlardan Alaçam Plütonu içerisinde gözlenen anklavların petrografik, jekimyasal bileşimleri ve çeşitleri değerlendirilmiştir.

Senozoik döneminde Anadolu‟nun KB‟sında, okyanusal yitim zonlarına bağlı olarak magmatik kütle yerleşimleri gerçekleşmiştir. Yaş ilişkilerine göre değerlendirildiklerinde bu Plütonların kuzeyden güneye doğru gençleştikleri görülmektedir. Eosen‟den Erken Miyosene kadar devam eden bu magmatik faaliyet, I-Tipi, kalkalkalen karakterli kabuk kökenli manto etkileşimli ürünlerden oluşmaktadır. Batı Anadolu‟yu etkileyen genleşme rejimi ile beraber granitik kütleler yüzlek verir hale gelmişlerdir. Çalışma alanında incelenen plütonik kütleler genel olarak granitoid bileşimindeki kayaları temsil etmektedir.

Yapılan saha çalışması sonucunda, kütlelerden alınan örneklerin ince kesitleri hazırlanarak petrografik gözlemler yapılmıştır. Plütonik kütleler içerisinde gözlenen farklı kaya grupları; granit, granitporfir, milonitik granit, metagranit, altere granit, diyorit olarak isimlendirilmiştir. Alaçam Plütonu‟ndan alınan farklı dokularda, magma karışımını temsil eden, anklav örnekleri de petrografik olarak mineral bileşimleri ve dokularına göre ayırtlanarak isimlendirilmiştir.

Üç plütonik kütleden alınan örneklerin jeokimyasal bileşimleri (ana oksit, iz element ve NTE) diyagramlar aracılığı ile değerlendirilmiştir. Birbirleri ile uyumlu kimyasal bileşimlere sahip kalkalkalen karakterli kütlelerin, kabuk kökenli, manto etkileşimli kimyaları ile magma karışımı süreçlerinden geçtikleri ve hibrid (melez) bir magmatizma ürünü oldukları sonucuna varılmıştır.

Abstract

In this study, exposing igneous rocks of Early Miocene Alaçam, Koyunoba and Eğrigöz Plutons which have different texture and mineralogical compositions around Simav (Kütahya) region are investigated. The petrographic and geochemical compositions as well as the enclave types observed within the Alaçam Pluton are also evaluated.During the Cenozoic period, magmatic body allocations have occurred in NW Anatolia due to oceanic subduction zones. Granitic intrusions are getting younger from north to south according to their geochronological ages. Magmatic activities ranging from Eocene to Early Miocene result in magmatic rocks which are I-type, calc-alkaline with crustal nature and having mantle interaction. Granitic plutons are exposed due to effective extentional tectonic regime within western Anatolia. Plutonic rocks in the study area are generally represented by granitoid rocks.Petrographic investigations are performed on samples taken during the field study. Magmatic rocks within plutionic bodies are classified as granite, granite porphyry, mylonitic granite, metagranite, altered granite and diorite. The enclaves of the Alaçam Pluton which represent magma mixing processes are petrographically differentiated according to their mineral compositions and textural features.Geochemical compositions (major oxide, trace element and REE) of the samples taken from three plutonic bodies were evaluated using different discrimination diagrams. It has been concluded that calc-alkaline plutonic bodies with coherent chemical compositions have gone under magma mixing processes according to their crustal origin and mantle interaction chemistry, thus they are products of magma mixing nature of hybrid magmatism


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 1
  • Toplam: 31567
 • Online
  • Ziyaretçi: 252
  • Üye: 0
  • Toplam: 256

Detaylı İstatistikler