Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Dodurga (Çorum) bitümlü şeyl havzasının ana ve iz element jeokimyasının incelenmesi

Diğer Başlık: Investigation of major and trace elements of dodurga (Çorum) bituminous shale basin

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): BİLİM, Jeoloji,

Yazar(lar): TANTOĞLU, Gurur (Yazar),

Emeği Geçen(ler): SARI, Ali (Resimleyen),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 97 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Dodurga, Hançili formasyonu, bitümlü şeyl, ana element, iz element, Dodurga, Hancili formation, bituminous shale, major element, trace element.


Özet

Bu çalışmada Çorum ilinin Dodurga ilçesindeki Miyosen yaşlı Hançili formasyonubitümlü şeylleri ana ve iz element jeokimyası yönünden incelenmiştir. Çalışma alanındaHançili formasyonuna ait organik maddece zengin kayaçlardan Alpagut (AP) ve MadeninDeresi (MD) ÖSK (ölçülü stratigrafik kesit) olmak üzere iki kesit alınmış ve bukesitlerden derlenen örnekler organik madde içeriklerine göre sınıflandırılmıştır. Buörneklerin ana oksit miktarları ICP-OES tekniği, iz elementleri ise ICP-MS tekniğikullanılarak analiz edilmiştir. Ayrıca tüm örnekler için ise piroliz analizleri yapılmıştır.Bu analizlerden elde edilen ana element ve iz element verileri ile TOC değerleriistatistiksel yöntemler kullanılarak karşılaştırılmış ve yorumlanmaya çalışılmıştır. Her ikiÖSK için paleoçevre koşullarının ana ve iz element ilişkilerine göre belirlenebilmesi içinsırası ile detritik girdi, karbonat yapıcı element ilişkileri, besin girdisi ve üretkenlik ilegenel olarak element zenginleşmeleri incelenmiştir.

Abstract

In this study Miocene aged Hançili formation bituminous shales in Dodurga district ofCorum province, were investigated in terms of major and trace element geochemistry. Onthe study area, two measured stratigraphic sections (MSS): Alpagut (AP) and MadeninDeresi (MD) were taken which is rich in organic matter in Hançili formation; and thesamples collected from these sections are classified according to their organic mattercontent. The major oxide quantities of these samples were analyzed using the ICP-OEStechnique and the trace elements were analyzed using the ICP-MS technique. In addition,pyrolysis analyzes were carried out for all samples. The major and trace element data andTOC rates obtained from these analyzes were compared and interpreted using statisticalmethods. In order for paleoenvironmental conditions to be determined according to themajor and trace element relationships for both MSS, detrital input, carbonate formingelement associations, nutrient input and productivity and element enrichment in generalhave been investigated.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 1
  • Toplam: 31567
 • Online
  • Ziyaretçi: 191
  • Üye: 0
  • Toplam: 191

Detaylı İstatistikler