Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Etlik civcivlerde in ovo besleme uygulamaları ve çıkış sonrası erken dönem beslemede farklı karbonhidrat kaynakları kullanımının farklı yeme geçiş sürelerinde etkileri

Diğer Başlık: Effects of in ovo nutrient injection and use of different carbohydrate type in pre-starter feeds in different feed accessing time in broiler chicks

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): BİLİM, Zooloji,

Yazar(lar): VADIEI, Mohammad (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ÇİFTCİ, İbrahim (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 184 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Etlik civciv, in ovo, glikoz, maltoz, sukroz, glutamin, β-Hydroxy-β-Methyl-Butyrate, sindirim sistemi, erken dönem besleme, Broiler chicks, in ovo, glucose, maltose, sucrose, glutamine, β-Hydroxy-β-Methyl-Butyrate, digestive system, early nutrition.


Özet

Bu araştırmada, 4 in ovo uygulaması (in ovo uygulanmayan kontrol, karbonhidratkarışımı, glutamin ve hidroksi metil bütirat (HMB)) × 2 kuluçka çıkım sonrası yeme vesuya geçiş süresi (hemen veya 48 saat sonra) × 2 ön başlatma yemi (mısır veya dekstrozesaslı) deneme düzeninde beslemenin etlik civcivlerin kuluçka ve büyümeperformansları, sindirim sistemi fiziksel, morfolojik ve enzimatik gelişimi üzerineetkileri incelenmiştir. Denemede 1574 adet döllü yumurta, başlangıç ağırlıkları eşitolacak şekilde 16 gruba 9 tekerrürlü dağıtılmış, çıkım sonrası 6 tekerrür performanstesti, kalan civcivler ise dönemlere göre sindirim sistemi incelemesinde kullanılmıştır.Broiler döllü yumurtalarına (Ross 308) embriyo döneminin 18.gününde besin maddeleriin ovo yöntemi ile enjekte edilmiş, kuluçka çıkış sonrası civcivler deneme desenineuygun olarak 42. güne kadar beslenmiştir. Ön başlatma yemleri 7 gün boyunca ayrı,daha sonrasında ise tüm gruplar besleme dönemlerine uygun aynı tip karma yemlebeslenmiştir. İn ovo uygulaması olarak karbonhidrat karışımları civciv kuluçka çıkışgücünü düşürmüş, buna karşılık MHB ile birlikte çıkış ağırlığını artırmışlardır (P˂0.05).Yeme geç geçiş incelenen tüm kriterler üzerinde önemli etkiler yapmıştır (P<0.05) vebunun performans değerlerinde ortaya çıkardığı negatif etkileri gidermede in ovouygulamaları genelde önemli bir etkide bulunmamıştır (P˃0.05). Dekstroz esaslı önbaşlatma yemi canlı ağırlık artışı ve yem tüketimini, mısır esaslı yeme göre artırmış(P˂0.05), 28.günden sonra etki ortadan kalkmıştır. Genel sonuç olarak in ovouygulaması, yeme geçiş süresi ve yem tipi, 14. gün ham protein sindirilebilirliğinietkilemese de büyüme performansı, göğüs eti, sindirim sistemi ve organlarının fiziksel,ince bağırsak morfolojik, enzimatik ve hücresel gelişimi üzerinde önemli etkileriolmuştur.

Abstract

This experiment was conducted to investigate the effects of in ovo nutrition incombination with different pre-starter diets in immediate and 48h delayed feedaccessing time after hatching on broiler chickens. Trail was designed with 4 in ovoapplications (without or with carbohydrate sources, glutamine and hydroxy methylbutyrate (HMB) injected at 18th d of embryonic development) × 2 feed accessing timeafter hatching (immediate or 48h delayed) × 2 pre-starter feeds (dextrose or corn basedas a carbohydrate source) for 7 days and then all treatments were provided same starter,grower and finisher feeds by 42d. 1574 Ross 308 breed fertile eggs were sorted on eggweight and distributed to 16 treatments with 9 replicates. Hatched chicks of 6 replicateswere used for performance test and others for digestive system evaluations. Regardingto experimental results, in ovo applications of carbohydrate mixture and HMB increasedhatch weight but not completely alleviate the negative effects of delayed feed accessingon performances. Moreover, carbohydrate mixture of in ovo reduced hatching rate(P<0.05). Dextrose based pre-starter feed had positive effects on some performanceparameters and development of intestinal tract (P<0.05). Factors had no significanteffect on carcass characteristics and crude protein digestibility (P>0.05) of starter feedat Day 14. In conclusion, in ovo nutrient applications, feed accessing time and prestarterfeed type had some significant effects on performances, breast meat percentage,physical and morphological development and cell proliferation of small intestine andsome pancreatic enzyme activities in different ages of broiler chickens.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 1
  • Toplam: 31567
 • Online
  • Ziyaretçi: 202
  • Üye: 0
  • Toplam: 202

Detaylı İstatistikler