Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Kömür katranı naftalin yağı fraksiyonunun metilasyonuna Metal-Beta ve Metal-Mordenit katalizörlerinin etkisi

Diğer Başlık: Effect of Metal-Beta and Metal-Mordenite catalysts on Methylation of coal tar naphtalene oil fraction

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Kimya, BİLİM,

Yazar(lar): ÖZEN, Aysun (Yazar),

Emeği Geçen(ler): KARADUMAN, Ali (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 130 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Metilasyon, kömür katranı naftalin yağı fraksiyonu, beta,mordenit, dimetilnaftalin, polietilen naftalat, Methylation, coal tar naphtalene oil fraction, beta, mordenite,dimethylnaphtalene, polyethylene naphtalate.


Özet

Kömür katranı naftalin yağı fraksiyonu, içeriğinde değerli kimyasallar barındırmaktadır.Bu kimyasalların birçoğu ise endüstride kullanım açısından önem arz etmektedir.Kömür katranı naftalin yağı fraksiyonu, naftalinin dışında monometilnaftalin ve dimetilnaftalinleri de içermektedir. Metilasyon yöntemi kullanılarak naftalinden mono vedimetil naftalin üretimi gerçekleştirilebilmektedir. Naftalinin metilasyonu ile elde edilen2-Metilnaftalin, K vitamini ve 2,6-Dimetilnaftalin sentezinde kullanılabilen önemli birmaddedir. 2,6-DMN ise fizikokimyasal ve mekanik özelliklerinden dolayı endüstrideihtiyaç duyulan polietilennaftalat (PEN)'ın hammaddesini oluşturan kıymetli birkimyasaldır. Bu bakımdan fraksiyonun değerlendirilmesi başta kimya endüstrisi olmaküzere birçok endüstri için önem arz etmektedir.Bu tez kapsamında kömür katranı naftalin yağı fraksiyonunun Pd, Cu, Ni, Zrmetallerinin Beta ve Mordenit zeolitlerine yüklenerek sentezlenen katalizörler üzerindemetilasyonu araştırılmıştır. Deneysel çalışmalar, sabit yataklı bir reaktörde, 300, 350,400°C sıcaklıklarında ve 1, 2, 3 st-1 boşluk hızında (weight hourly space velocity)gerçekleştirilmiştir. Deneylerde kütlece 1:5:5 oranında kömür katranı naftalin yağıfraksiyonu: metanol: 1,2,4-TMB çözeltisi besleme çözeltisi olarak kullanılmıştır.Deneylerden elde edilen sonuçlara göre kömür katranı naftalin yağı fraksiyonu içindekimono ve dimetil naftalin seçimlilik ve oluşum değerleri artmıştır. Naftalin dönüşümüincelendiğinde ise Beta katalizörler için % 2’den % 35’e, mordenit katalizörler için ise% 5’ten % 61’e arttığı belirlenmiştir. 2-MN seçimliliği, Beta ve Mordenit katalizörleriçin sırası ile % 5-12 ve % 1-8 arasında bulunmuştur. 2-MN/1-MN oranlarının Betakatalizörlerde % 2- 4 arasında, Mordenit katalizörlerde ise % 2- 3 arasında olduğugörülmüştür. Her iki katalizör için de MN ve DMN oluşumu gerçekleşmiş ve DMNseçimliliğinin % 1-5 arasında olduğu belirlenmiştir. 2,6/2,7-DMN oranı ise 1,62'lerekadar çıkmıştır.

Abstract

The coal tar naphtalene oil fraction (CTNOF) contains valuable chemicals. Many ofthese chemicals are important for industrial use. Coal tar naphtalene oil fraction alsoincludes monomethylnaphthalene and dimethylnaphthalenes as well the naphthalene.Production of mono and dimetylnaphtalene can be achieved by the methylation method.2-Methylnaphtalene is used for vitamin K and 2,6-Dimethylnaphtalene synthesis. 2,6-DMN is the raw metarial of polyethylenenaphtalate (PEN) which is industrily requireddue to physicochemical and mechanic properties. Therefore, the evaluation of thefraction is important for many industries, especially the chemical industry.In this thesis , methylation of coal tar naphtelene oil fraction over catalysts synthesizedby loading Pd,Cu, Ni, Zr metals into Beta and Mordenit zeolysts was investigated.Experimental studies were carried out in a fixed bed reactor operating at 300, 350, 400°C and 1, 2, 3 h-1 WHSV (Weight hourly space velocity) . In the experiments solutionwhich’s mass composition was 1:5:5 CTNOF:Methanol:1,2,4-Trimetilbenzene was usedas a feed.Mono and dimethyl naphthalene production was achieved and the selectivity andformation values increased by the use of metal loaded Beta and Mordenite catalysts.The naphthalene conversion varies ranging from 2 % to 35 % for Beta catalysts and 5% to 61 % for Mordenite catalysts. Selectivities of 2-MN are between 5-12 % ; 1-8% for Beta and Mordenite catalysts, respectively. 2-MN / 1-MN ratios are 2-4 % inBeta catalysts and 2-3 % in Mordenite catalysts. Formations of MN and DMN for Betaand mordenite was obtained and selectivities of DMN for


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 1
  • Toplam: 31552
 • Online
  • Ziyaretçi: 177
  • Üye: 0
  • Toplam: 177

Detaylı İstatistikler