Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Öznel iyi olma hali üzerine kent parklarının etkilerinin irdelenmesi: Ankara kenti örneği

Diğer Başlık: Examining the effects of urban parks on subjective wellbeing: Sample of Ankara city

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): BİLİM,

Yazar(lar): AYAN, Burcu (Yazar),

Emeği Geçen(ler): TAZEBAY, İlkden (Tez Danışmanı), DURAK, Mithat (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 220 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Kent Parkı, Öznel İyi Olma Hali, Fiziksel İyi Olma Hali, Sosyalİyi Olma Hali, Zihinsel İyi Olma Hali, Ankara, Subjective Well-being, Physical Well-being, Social Well-being, Mental Wellbeing, Urban Parks and Ankara.


Özet

Bu çalışmada, kent parkları, kent parklarının mekânsal özellikleri ve parklardagerçekleştirilen etkinlikler ile öznel iyi olma hali arasındaki ilişki test edilmiştir.Bu kapsamda; öznel iyi olma hali ve alt bileşenleri olan; fiziksel, zihinsel ve sosyal iyiolma hali ilişkileri üzerine kurgulanan iki araştırma modeli oluşturulmuştur. Çalışmaalanı olarak Ankara kentinde bulunan Altınpark, Botanik Park ve Gençlik Parkıseçilmiştir. Kentte yaşayan 417 katılımcıya (207 kent parkı kullanıcısı ve 210 kent parkıkullanıcısı olmayan) gönüllülük ve gizlilik bağlamında, park kullanıcısı anketi (A1) vepark kullanıcısı olmayanlar anketi (A2) olmak üzere iki farklı anket uygulanmıştır.Anketlerin yanı sıra, parkların mekânsal özelliklerinin değerlendirilmesi ve anketsonuçları ile ilişkilendirilmesinde park değerlendirme formları kullanılmıştır.Çalışma sonucunda; a) 2 grup (park kullanıcı olan ve park kullanıcısı olmayan) , özneliyi olma hali düzeyleri ve parklara ilişkin değerlendirmeleri kapsamında karşılaştırılmışb) parkın mekânsal özelliklerinin öznel iyi olma haline katkısı çözümlenmiş c) öznel iyiolma haline katkıda bulunabilecek, kent parklarının tasarım özelliklerine yöneliköneriler irdelenmiştir. Bu bağlamda; parkların kullanımı ve öznel iyi olma hali arasındaolumlu bir ilişki belirlenmiştir. Yanı sıra, parkların mekânsal özelliklerinin kullanımınında park kullanıcılarının fiziksel, sosyal ve zihinsel iyi olma hali üzerinde olumlu etkileriolduğu saptanmıştır. Bu sonuçlara bağlı olarak, parkların öznel iyi olma hali üzerindekikatkısının arttırılması için parkların planlamasında ve tasarımında dikkate alınmasıgereken konulara ilişkin bazı öneriler getirilmiştir.

Abstract

In this study; the relationship between urban parks and subjective wellbeing, spatialcharacteristics of urban parks and the relationship between the park activities andsubjective wellbeing were tested.In this context; two research models were formed on subjective wellbeing and its subcomponentsnamely; physical, mental and social wellbeing relationships. Altınpark,Botanik Park and Gençlik Parkı which are located in Ankara city were selected assample study areas. Two different questionnaires were applied to 417 participants livingin the city (207 urban park users and 210 non-park user); "park user questionnaire" (A1)and "non-park user questionnaire" (A2), based on voluntariness and confidentiality.Besides these two sets of questionnaires park evaluation forms were used to evaluate thespatial characteristics of the parks and to correlate them with survey findings.As the result of the study; a) 2 groups (park users and non-park user) were comparedwithin scope of their subjective wellbeing levels and evaluations on parks b)contribution of spatial characteristics of parks and the activities performed to subjectivewellbeing were analyzed c) suggestions were made to design urban parks which maycontribute to subjective wellbeing. In this context; a positive correlation between theusage of parks and subjective wellbeing has determined. Besides the usage spatialcharacteristics of arks also have positive effects on physical, social and mentalwellbeing of users. Based on these results some recommendations were developed onthe issues that should be taken into consideration in designing and planning of parks toincrease the contribution of parks to wellbeing.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31567
 • Online
  • Ziyaretçi: 142
  • Üye: 0
  • Toplam: 142

Detaylı İstatistikler