Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Resimli Öykü Kitaplarındaki Görseller ve Metinler Masum mu? - İletilen Doğal Çevre Mesajları

Diğer Başlık: Are lllustrations and Texts in Picture Storybooks Innocent? - Natural Environment Messages Transmitted

Oluşturulma Tarihi: 01-10-2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): EĞİTİM,

Hakemli mi?: Evet

Yayınlandığı İndeksler: C S A Linguistics and Language Behavior Abstracts (Selective), C S A Linguistics and Language Behavior Abstracts (Selective),

Yazar(lar): TEKE, Nergiz (Yazar), Baş, Tuğba (Yazar), ÇABUK, Burcu (Yazar),

Emeği Geçen(ler):


Yayın Adı: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yayın Tarihi: 2017 Sayı: 3 Cilt: 6 Yayınlandığı Sayfalar: 984-1016 Yayın Niteleme Bilgileri: issn: 1308-7177


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

resimli öykü kitabı, görsel, metin, doğa, çevre, doğal çevre mesajı, okul öncesi, picture storybook, illustration, text, nature, environment, natural environment message, preschool


Özet

Bu araştırmada, resimli öykü kitaplarında verilen doğal çevre mesajları eleştirel bir bakış açısıyla incelenmekle birlikte temelde okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik hazırlanmış olan kitaplardaki görseller ve metinler aracılığıyla verilen mesajlara odaklanılmaktadır. Görseller ve metinlerde yer alan doğal çevre mesajlarını inceleyen bu nitel araştırmada durum araştırmasıkullanılmıştır. Veriler doküman incelemesi yoluyla, araştırmacılar tarafından geliştirilen 3 form yardımıyla toplanmıştır ve içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Bu amaçla, bir üniversitede yer alan çocuk kütüphanesindeki kitaplar incelenerek kopyaları çıkarıldıktan sonra, kitaplar ilk olarak doğal çevre ile doğrudan ilgili olup olmadığına göre, ikinci olarak da canlı-doğal çevre etkileşimi içerip içermediğine göre değerlendirilmiştir. Araştırmacılar tarafından incelenen toplam 58 kitaba yönelik olarak elde edilen verilerin analizinden önce araştırmacılar geçerlik ve güvenirlik çalışmaları gerçekleştirmişlerdir. Veri analizlerinin sonucunda, yazarların ve çizerlerin resimli öykü kitapları aracılığıyla, okuyuculara verdikleri olumlu doğal çevre mesajlarının yanında, bilinçsizce de olsa, olumsuz doğal çevre mesajları verdikleri belirlenmiştir. Buna bağlı olarak, belirlenen hem olumlu hem olumsuz çevre mesajları açıklanmış ve bu mesajlar yoluyla çocuklarda oluşabilecek doğal çevre algılarına örnekler verilmiştir. Son olarak, resimli öykü kitaplarının yazarlarına, çizerlerine, yayınevlerine, bu resim kitaplarını kullanan okul öncesi öğretmenlerine, öğretmen adaylarına ve okul öncesi eğitimi alanında çalışan araştırmacılara tavsiyelerde bulunulmuştur.

Abstract

This study critically examines the natural environment messages given in the picture storybooks and it’s primarily focused on the messages given through the illustrations and the texts of the books written for preschool children. In this qualitative study where natural environment messages in the illustrations and texts were examined, case study was used. The data was collected the data by document review and examined by content analysis with the help of 3 forms, developed by the researchers.For this purpose, at the beginning of the study, books in the Children’s Library located in a leading university in a capital city in Europe were scanned. After the copies were eliminated, the remaining books were evaluated, first, whether they were directly related with natural environment, and second, whether they had living organism - natural environment interaction. As a result, a total of 58 books were analyzed by the researchers. Before analyzing the data, researchers did the reliability and validity studies. At the end of the data analysis, it was found out that the writers and the illustrators were mostly giving positive natural environment messages to young readers but in a few books, maybe unconsciously, they gave negative natural environment messages to children. Accordingly, both kinds of these environmental messages were explained thoroughly and by these messages, examples of positive/negative environmental perceptions which might occur in children were given. Recommendations were given to the writers, illustrators, publishers of the picture storybooks, preschool teachers and preschool teacher candidates who are using these picture books and researchers working in the field of preschool education.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31567
 • Online
  • Ziyaretçi: 198
  • Üye: 0
  • Toplam: 198

Detaylı İstatistikler