Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Bordipirin–porfirin bileşiklerinin sentezi ve optik özelliklerinin incelenmesi

Diğer Başlık: Synthesis and investigating optical properties of boron dipyrrin – porphyrin compounds

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): BİLİM, Kimya,

Yazar(lar): DUMANOĞULLARI, Fatih Mehmet (Yazar),

Emeği Geçen(ler): HAYVALI, Mustafa (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 141 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Porfirin, BODIPY, Porphyrin, BODIPY.


Özet

Bu çalışmada, porfirin makro halkasına β- (2-) veya mezo- konumlarındaki fenilhalkaları üzerinde farklı sayıda BODIPY gruplarının bulunduğu yeni bileşiklerinsentezlenmesi amaçlanmıştır. Mono sübstitüe bileşiklerde BODIPY grubunun bağlanmakonumunun (β- veya mezo-), 2- konumundan bağlanmada porfirin halkasınınmerkezindeki metal iyonunun, mezo- sübstitüe bileşiklerde bağlanan BODIPY grubusayısının ve elektron çekiciliği farklı grupların sentezlenen bileşiklerin kimyasal vefotofiziksel özelliklerine etkileri incelenmiştir.İki farklı kromofor grubun kendine has özelliklerini bir araya getiren bu yenimoleküllerin ışık toplama, enerji aktarımı, non-lineer optik ve fotovoltaik cihazlar gibikonularda uygulama potansiyeline sahip olduğu düşünülmektedir.Sentezlenen bileşiklerin özgün bileşiklerin yapıları; IR, UV-vis absorpsiyon, floresansemisyon, 1H-, 13C- NMR ve MS spektrum verilerinden faydalanılarak aydınlatılmıştır.Ayrıca, molar absorpsiyon katsayısı ve Stokes kayması gibi fotofiziksel parametrelerihesaplanmıştır.

Abstract

The aim of this study is synthesis of enw compounds by linking BODIPY groups toporphyrin macro cycle on β- (2-) or various number of BODIPY groups substituted viaphenyl rings on meso- positions of porphyrin macro cycle. The effects of linkageposition (β- or meso-) of BODIPY group in mono substituted compounds, metal ion inthe center of porphyrin macro cycle in 2-position linkage, difference number ofsubstituted BODIPY groups on meso- substituted compounds and different moietieswith converse electron withdrawing properties on chemical and photo-physicalcharacteristics are investigated.These new compounds with combining unique properties of two distinctivechromophore groups are hopeful candidates of light harvesting, energy transfer, nonlinearoptics and photovoltaic device applications.Photo-physical parameters of synthesized new compounds such as molar absorptioncoefficient and Stokes shift calculated via absorption and emission spectra. Structureand spectroscopic properties of new compounds have been determined using FTIR, UVvisabsorption, fluorescence emission, 1H- 13C-, NMR and mass spectrum.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 1
  • Toplam: 31567
 • Online
  • Ziyaretçi: 162
  • Üye: 0
  • Toplam: 162

Detaylı İstatistikler