Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Flokülasyonla çöktürme yöntemi ile borik asit süspansiyonunun süzülmesi

Diğer Başlık: Filtration of boric acid suspension by flocculation method

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): BİLİM, Kimya,

Yazar(lar): DOĞAN, Ali (Yazar),

Emeği Geçen(ler): EROL, Murat (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 131 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Borik Asit, Kolemanit, Filtrasyon, Flokülasyon, Reaksiyon,Bulanıklık, Serbest Çöktürme, Optimizasyon, Modelleme, Boric Acid, Colemanite, Filtration, Flocculation, Reaction, Turbidity, FreeSedimentation, Optimization, Modelling.


Özet

Bu çalışmada, Espey ve Hisarcık (25-100 mm) öğütülmüş kolemanitleri ile elde edilenborik asit süspansiyonlarının (su ve sülfürik asit kullanılarak) yüksek molekül ağırlıklıanyonik, katyonik ve noniyonik flokülantlar (polielektrolitler) ile flokülasyonu vefiltrasyonu incelenmiştir. Çalışmanın birinci kısmında, flokülasyon işlemi için uygunkarıştırma hızını ve süresini belirlemek için serbest çöktürme işlemi yapılmıştır. İlkolarak hisarcık kolemaniti ile hazırlanan ağırlıkça % 13 derişimde borik asitsüspansiyonununa, ağırlıkça % 0,2 derişimde 5 ml noniyonik polielektrolit ilaveedilmiştir. Daha sonra süspansiyona 300, 200, 150 ve 100 rpm hızlarında 1,2 ve 3 dksürelerinde karıştırma işlemi uygulanmış ve serbest çöktürme işlemi yapılmıştır. Serbestçöktürme işleminde çökelme miktarları incelenmiş ve uygun karıştırma hızı ve süresi150 rpm ve 2 dk olarak bulunmuştur.Çalışmanın ikinci kısmında; birinci kısımda belirlenen flokülasyon parametrelerinde,ağırlıkça % 0,2 derişimli 1-10 ml anyonik, katyonik ve noniyonik polielektrolitler,Espey ve Hisarcık (25-100 mm) öğütülmüş kolemanitleri ile elde edilen Borik Asitsüspansiyonlarına eklenerek flokülasyon işlemi gerçekleştirilmiş, filtreleme süresi vefiltratın bulanıklık değerleri incelenmiştir. Flokülasyon çalışmalarının sonucunda eldeedilen bulanıklık sonuçlarına göre matematiksel modelleme yapılmıştır. Modelleme içinD-optimal tasarım kullanılmış, flokülant cinsi ve flokülant miktarı bağımsız değişkenlerolarak belirlenmiştir. Bu bağımsız değişkenlerin, filtrat bulanıklığı üzerindeki etkileriaraştırılmıştır. Optimizasyon çalışmasında sistemi karakterize eden yanıt fonksiyonu,optimizasyon probleminin çözümünü karakterize eden pareto bölgeler yardımı ileçözülmüş ve optimal girdi değişken değerleri istenebilirlik (desirability) fonksiyonuyaklaşımı ile belirlenmiştir.

Abstract

In this study, the flocculation and filtration of boric acid suspensions (using water andsulfuric acid) obtained with the colemanites of Espey and Hisarcık (25-100 mm) withhigh molecular weight anionic, cationic and nonionic flocculants (polyelectrolytes) wereinvestigated. In the first part of the work, free sedimentation was carried out todetermine the appropriate mixing speed and duration for the flocculation process. First,5 ml of nonionic polyelectrolyte at a concentration of 0.2% by weight was added to thesuspension of boric acid at a concentration of 13% by weight prepared with the hisarcıkcolemanite. Then the suspension was stirred for 1, 2 and 3 minutes at 300, 200, 150 and100 rpm and free sedimentation was carried out. The sedimentation amounts in the freesedimentation process were investigated and the appropriate mixing speed and durationwere found to be 150 rpm and 2 minute.In the second part of the study; Flocculation was carried out by adding 1-10 ml ofanionic, cationic and nonionic polyelectrolytes with a concentration of 0,2% by weightin the flocculation parameters determined in the first part, to the suspensions of BorikAcid obtained with Espey and Hisarcık (25-100 mm) ground colemanites and thefiltration time and turbidity were investigated. Mathematical modeling has been doneaccording to the turbidity results obtained as flocculation studies. D-optimal design wasused for modeling, and the amount of flocculant gender and flocculant was determinedas independent variables. The effects of these independent variables on the filtrateturbidity were investigated. In the optimization study, the response function thatcharacterizes the system is solved with the help of the pareto regions characterizing thesolution of the optimization problem and the optimal input variable values aredetermined by the desirability function approach.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 1
  • Toplam: 31567
 • Online
  • Ziyaretçi: 143
  • Üye: 0
  • Toplam: 143

Detaylı İstatistikler