Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Ni-(Mn,X)-In (X: Al, Cu, Si) heusler alaşşımlarının külçe örneklerinin, nano yapılı şerit ve nanoparçacıklarının yapısal, manyetik ve manyetokalorik özelliklerinin incelenmesi

Diğer Başlık: Investigation of structural, magnetic and magnetocaloric properties of bulk and their nanostructured Ni-(Mn,X)-In (X: Al,Cu,Si) ribbons and nanoparticles

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): BİLİM, Fizik,

Yazar(lar): KAYA, Melike (Yazar),

Emeği Geçen(ler): DİNÇER, İlker (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 137 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Manyetokalorik Etki, Eriyik Eğirme, Gezegensel Öğütme, Magnetocaloric Effect, Melt Spinner, Planetary Ball Milling.


Özet

Bu tez çalışmasında, külçe, şerit ve nanoparçacık olarak incelenen Ni-(Mn,X)-In (X: Al,Cu, Si) Heusler alaşımlarının yapısal ve manyetik özellikleri ile birlikte manyetiksoğutma özellikleri incelenmiştir. Külçe alaşımlar ark fırını yardımı ile şerit alaşımlareriyik eğirme sistemi ile nanoparçacıklar ise mekanik öğütme sistemi ile elde edilmiştir.Şerit alaşımlara uygulanan ısıl işlemlerin ardından uygulanan farklı soğutmaprosedürlerinin yapısal ve manyetik özellikleri fark edilir ölçüde değiştirdiğigözlenmiştir. Şerit ve nanoparçacık alaşımlarının oda sıcaklığında hem kübik hem detetragonal fazda kristallendiği bulunmuştur. Manyetik ve yapısal özellikleri fizikselözellikler ölçüm sistemi (PPMS) ve titreşimli örnek manyetometresi (VSM) ile yapılanalaşımların, yapısal faz dönüşümü sıcaklıklarının Mn yerine katkılanan elemente,soğutma işlemi prosedürüne ve öğütme süresine bağlılıkları incelenmiştir. Mn yerinekatkılanan manyetik olmayan elementlerin manyetik soğutma özelliklerini ne şekildedeğiştirdiği karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

Abstract

In this thesis, structural, magnetic and magnetic properties of Ni-(Mn,X) -In (X: Al, Cu,Si) Heusler alloys studied as ingots, melt-spun ribbons and nanoparticles wereinvestigated. The ingot alloys were obtained with the help of the arc furnace, the ribbonalloys were acquired melt spinning system and the nanoparticles were obtained bymechanical alloying system. It has been observed that applying different coolingprocedures after the heat treatments to the ribbon alloys change both the structural andmagnetic properties. The ribbon and nanoparticles were found to crystallize both cubicand tetragonal phase at room temperature. Magnetic and structural properties of thealloys investigated by physical properties measurement system (PPMS) and vibratingsample magnetometer (VSM). It is found that, phase transformation temperatureschanges by substitution of Mn by different non-magnetic elements, cooling process andduration of grinding. It is presented comparatively how the non-magnetic elementsdoped instead of Mn change the magnetic cooling properties.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 1
  • Toplam: 31567
 • Online
  • Ziyaretçi: 240
  • Üye: 0
  • Toplam: 240

Detaylı İstatistikler