Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Makro ve mikro atmalı elektron demetleri için demet pozisyon algılayıcıları tasarımı

Diğer Başlık: Design of beam position monitors for macro and micro pulsed electron beams

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Fizik, BİLİM,

Yazar(lar): TURAL GÜNDOĞAN, Müge (Yazar),

Emeği Geçen(ler): YAVAŞ, Ömer (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 86 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Türk Hızlandırıcı Merkezi, TARLA, Serbest Elektron Lazeri(SEL), Demet pozisyon monitörü (BPM), RF algılayıcılar, Demet diyagnostiği.   Turkish Accelerator Center, TARLA, Free elctron Laser (FEL), Beamposition monitör (BPM), RF pick-up, Beam diagnostics.


Özet

Türk Hızlandırıcı Merkezi Projesi kapsamında Ankara Üniversitesi GölbaĢıKampüsünde kurulumu sürmekte olan Elektron Hızlandırıcısı ve IĢınım Tesisi TARLA(Turkish Accelerator and Radiation Laboratory in Ankara) süperiletken elektronhızlandırıcısına dayalı serbest elektron lazeri ve frenleme (Bremsstrahlung) ıĢınımıtesisi olarak planlanmıĢtır.Bu çalıĢmada ilk olarak TARLA tesisi elektron demetinin pozisyonunu, akımını,yükünü, demet profilini ölçmek için gerekli olan buton ve Ģerit tipi Demet PozisyonMonitörlerinin (BPM) tasarımı yapılmıĢtır. Tasarım ve simülasyon sonuçlarına göretesis için belirlenen button tipi BPM’ in yerli olanaklar kullanılarak üretimigerçekleĢtirilmiĢtir. Üretimi yapılan BPM’ in testleri TARLA’ da geliĢtirilen testdüzeneğinde yapılmıĢtır.Tez çalıĢmasında, TARLA tesisi için geliĢtirilen buton ve Ģerit tipi BPM’in tasarımı ilebuton tipi BPM’in üretimi ve test çalıĢmalarının sonuçları beklentilere ve uluslararasıliteratüre uygunluk açısından tartışılmıştır.

Abstract

TARLA (Turkish Accelerator and Radiation Laboratory in Ankara) facility is planned asuperconducting electron accelerator based infrared free electron laser andbremsstrahlung facility in frame of Turkish Accelerator Center (TAC) project that isunder construction in GölbaĢı Campus of Ankara University.In this study, first of all, button and stripline type beam position monitors weredesigned to use in measurement of main beam parameters of TARLA facility like beamposition, beam current, beam charge, beam profile. According to the design andsimulation results, the button type BPM was produced with national resources. Thebench tests of the produced BPM were carried out at the TARLA Facility.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 1
  • Toplam: 31567
 • Online
  • Ziyaretçi: 170
  • Üye: 0
  • Toplam: 170

Detaylı İstatistikler