Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Serebral palsili öğrenciler için düzenlenmiş bir ilkokulda gerçekleştirilen kaynaştırma uygulamasının öğrenci, veli ve öğretmen görüşlerine dayalı olarak incelenmesi

Diğer Başlık: Examination( study) of inclusive education model based on teacher, student and family opinions in a primary school for students with cerebral palsy

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): EĞİTİM, Eğitim teorisi ve uygulaması, İlköğretim,

Yazar(lar): YAZICIOĞLU, Tansel (Yazar),

Emeği Geçen(ler): KARGIN, Tevhide (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 209 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Kaynaştırma eğitimi modeli, serebral palsi, özelgereksinimli öğrenci aileleri, sosyal kabul, proje okulu  .   Inclusive education model, Cerebral Palsy, special needs students’families, social acceptance, project school.


Özet

Çoğunlukla tam zamanlı kaynaştırma uygulaması şeklinde yapılan kaynaştırmaeğitimi ülkemizde 1983 yılından beri uygulanmaktadır. O tarihten günümüze kaynaştırmaeğitimi uygulamalarının arttığı ancak kaynaştırma modeli girişimlerinin sınırlı kaldığıdikkat çekmektedir. Ülkemizdeki tam zamanlı kaynaştırma dışında uygulanan iki farklıkaynaştırma modeline rastlanmaktadır. Bu modellerin ilki Ankara’da bir işitme engellilerilköğretim okulunun anasınıfında uygulanan tersine kaynaştırma modeli, ikincisi iseSerebral Palsili öğrencilerin eğitimleri için açılan bir okulda uygulanan kaynaştırmaeğitimi modelidir. Bu araştırmanın genel amacı Türkiye’de ilk defa Serebral Palsiliöğrencilerin devam ettiği bir okulda pilot proje olarak geliştirilen kaynaştırma modelininuygulanmasına ilişkin tüm paydaşların görüşlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusundakaynaştırma eğitimi modeli uygulayan okulda görev yapan sınıf ve alan öğretmenleri,okulda öğrenim gören özel gereksinimli öğrenciler ile normal gelişim gösteren öğrencilerve bu öğrencilerin aileleri ile görüşmeler yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerindenbetimsel yöntemin kullanıldığı araştırmada veriler görüşmeye dayalı tümevarım analiztekniği ile analiz edilmiştir.Araştırmanın bulguları, uygulanan kaynaştırma eğitimi modelinin olumluçıktılarının ve genel eğitim okullarındaki ya da diğer okullardaki kaynaştırma eğitimiuygulamalarından farklılıklarının olduğunu göstermektedir. Bu araştırmanın bulguları,her ne kadar okulda uygulanan kaynaştırma eğitimi modelinin olumlu çıktılarını vefarklılıklarını ortaya koysa da uygulamada bazı sorunların yaşandığını da göstermiştir.Uygulanan kaynaştırma eğitimi modelinin sorunlarını çözebilmek ve modeli daha etkilihale getirebilmek için öğretmen, öğrenci ve ailelerin önerilerinin dikkate alınmasıgerekmektedir. Nitekim araştırmanın sonuçları eğitim-öğretim süreçleri, fiziksel koşullarve modele ilişkin çözüm önerilerinin olduğunu göstermektedir.

Abstract

Inclusive education, which is mostly implemented as full-day co-teaching , hasbeen provided in our country since 1983.Since that time It is remarkable that the practicesof inclusive education have increased, but the attempts of inclusion model have beenlimited.In our country there are two different inclusion models besides full-day coteaching.The first of these models is the reverse inclusion model applied in the hearingimpairedprimary school classroom in Ankara and the second is the inclusion educationmodel applied in a school for the education of Cerebral Palsy students.The generalobjective of this research is to determine the views of all stakeholders regarding theimplementation of the inclusion model, which was developed as a pilot project in a schoolwhere Cerebral Palsy students attend for the first time in Turkey.In line with thispurpose,there have been interviewed with classroom and branch teachers working in theschool which applies the inclusive education model, special needs students who arestudying at school and students with normal development and their families.In theresearch using descriptive method of qualitative research methods, the data were analyzedby inference-based induction analysis technique.The findings of the study show that the positive outcomes of the applied inclusiveeducation model differ from inclusive education practices in general education schoolsor other schools.The findings of this research show that there are some problems inpractice even though it was revealed the positive outcomes and differences of theinclusive education model applied in the school .In order to solve the problems of theinclusive education model and to make the model more effective, the suggestions ofteachers, students and their families should be taken into consideration.As a matter offact, the results of the research show that there are proposals for solutions related toeducation processes, physical conditions and models.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 1
  • Toplam: 31567
 • Online
  • Ziyaretçi: 178
  • Üye: 0
  • Toplam: 178

Detaylı İstatistikler