Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Avrupa Birliği’nin yaşam boyu öğrenme politikaları bağlamında İngiltere, Danimarka ve Türkiye’nin yetişkin eğitimi sistemlerinin karşılaştırmalı analizi

Diğer Başlık: Comparative analyses of adult education systems of England, Denmark and Turkey in the context of the lifelong learning policies of the European Union

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): EĞİTİM,

Yazar(lar): VEZNE, Rabia (Yazar),

Emeği Geçen(ler): YILDIZ, Ahmet (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 172 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Karşılaştırmalı Yetişkin Eğitimi, İngiltere, Danimarka ve Türkiye’de Yetişkin Eğitimi Sistemleri , Comparative Adult Education, Adult Education Systems in England, Denmark, Turkey.


Özet

 Bu çalışmada AB’nin yaşam boyu öğrenme politikaları bağlamında İngiltere, Danimarka ve Türkiye’nin, yetişkin eğitimi sitemlerini hedef ve amaç, yapı, yasal sorumluluk, finansman ve katılım boyutlarında karşılaştırmalı olarak analiz etmek amaçlanmıştır. Bu araştırma üç farklı ülkenin yetişkin eğitimi sistemlerinin incelendiği karşılaştırmalı yetişkin eğitimi araştırmasıdır. Karşılaştırma yapılacak ülkeler yönetim biçimleri temel alınarak seçilmiştir. Araştırmada, gönüllü ortaklığı temsil eden İngiltere, biçimlendirilmiş sosyal ortaklık modelini temsil eden Danimarka ve devlet modelini temsil eden Türkiye’nin yetişkin eğitimi sistemleri karşılaştırılmıştır. Bu araştırmada elde edilen bulgular, İngiltere, Danimarka ve Türkiye’nin yetişkin eğitimi hedef ve amaçlarının da AB’nin yaşam boyu öğrenme hedef ve amaçları ile aynı doğrultulu olduğu, özellikle yetişkinlerin becerilerinin ve yeterliliklerinin geliştirilmesine vurgu yapıldığı görülmüştür. Yetişkin eğitiminin yapısı incelendiğinde İngiltere’de teknik ve mesleki kurslar düzenleyen ileri eğitim kolejlerinin olduğu, Danimarka’da kamu, dernek ve sendikalar gibi farklı kurumlarca geniş kapsamlı bir yapı olduğu, Türkiye’de ise yetişkin eğitiminin bir kamu hizmeti olarak yürütüldüğü görülmüştür. Yasal sorumluluk, İngiltere’de yerel yönetimlere bırakılırken, Danimarka’da kamu ve birliklere verilmiştir. Türkiye’de ise merkezde toplanmıştır. Yetişkin eğitiminin finansmanının İngiltere’de kamu ve katılımcılar, Danimarka’da kamu, katılımcılar ve yerel hizmet otoriteleri, Türkiye’de ise çoğunlukla kamu, belediyeler ve katılımcılar tarafından sağlandığı görülmüştür. Yetişkin eğitimine katılım oranları incelendiğinde, Eurostat 2016 verilerine göre katılımın Danimarka’da %37.4, Birleşik Krallık’ta %20.1 ve Türkiye’de %11.2 olduğu görülmüştür. Sosyal ortaklık modelini temsil eden Danimarka’nın yetişkin eğitimi hizmetini karşılaştırma yapılan İngiltere ve Türkiye’den daha başarılı bir şekilde yürüttüğü görülmüştür.   

Abstract

The aim of this study is to do the comparative analyses of adult education systems of England, Denmark, and Turkey with regard to goals and targets, structure, legal liability, funding, and participation in the context of the lifelong learning policies of the European Union.  This study is a comparative adult education research in which adult education systems of three different countries are researched. The countries which were compared were chosen according to their models of regulation. In this study, the adult education systems of England which represents voluntary partnership model, Denmark which represents formalised social partnership model, and Turkey which represents state model were compared.  Research findings proved that the goals and targets of adult education in England, Denmark and, Turkey are paralel with EU’s lifelong learning goals and targets, and it is seen that the emphasis is especially on improvement of the skills and qualifications of adults. When the structure of adult education were analysed, it has seen that there are further education colleges which gives technical and vocational courses in England. In Denmark, there are a far-reaching structure including different bodies like state, non-governmental organization and associations, whereas adult education is a public service in Turkey. Legal liability is on local authorities in England, whereas it is on state and associations in Denmark.  In Turkey, it is on the central government. The funding of adult education is shared with state and participants in England, whereas it is shared with state, participants, and local authorities in Denmark. In Turkey, it is shared with state, municipalities, and pariticpants. The participation rates were 37.4% in Denmark, 20.1% in England, and 11.2% in Turkey according to Eurostat 2016 data. It was proved that Denmark, which represents formalised social partnership model, is much more successful than England and Turkey in adult education provision.   


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31566
 • Online
  • Ziyaretçi: 109
  • Üye: 0
  • Toplam: 109

Detaylı İstatistikler